Các công việc của tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Trong thi công xây dựng thì công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng đóng vai trò rất quan trọng đến chất lượng, tiến độ, cũng như an toàn trên công trường. Công việc tư vấn giám sát được coi là nhẹ nhàng hơn nhưng đòi hỏi cán bộ làm công tác tư vấn giám sát thi công cần phải có kiến thức chắc, tầm nhìn rộng và nắm bắt được công việc trên công trường.

tư vấn giám sát
tư vấn giám sát

 
Các công việc của tư vấn giám sát thi công xây dựng :
1.Nghiệm thu xác nhận các công việc, hạng mục đã thi công bảo đảm đúng thiết kế, theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và bảo đảm chất lượng;
2.Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng hợp đồng, bản vẽ được duyệt, biện pháp thi công đã được duyệt, đảm bảo đúng tiêu chuẩn;
3.Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu chất lượng;
4.Đề xuất với chủ đầu tư công trình những bất hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi;
Người làm công việc này gọi là ” Kĩ sư tư vấn giám sát chất lượng công trình” và phải có chứng chỉ hành nghề.
(Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình:
Kể từ ngày 10/8/2009, việc cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình, Kiến trúc sư hoạt động xây dựng, Kỹ sư hoạt động xây dựng (gọi tắt là chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng) được thực hiện theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ và Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng.
Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện sau:
a)   Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
b)   Có đạo đức nghề nghiệp và có hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ theo quy định và đã nộp lệ phí theo quy định.
c)    Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp (đối với chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình cấp IV) thuộc chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung đăng ký hành nghề, do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.
d)   Đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình được nghiệm thu bàn giao.
e)   Đã thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình từ 3 năm trở lên (áp dụng đối với trường hợp trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2004)).
            f)     Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ do cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận cấp.)
Tham khảo tư vấn xin cấp: chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát
Lịch khai giảng khóa học tư vấn giám sát mới nhất tại Đây
http://www.hoctuvangiamsat.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published.