Hỏi đáp

Công Thức Tính Vòng Vay Vốn Lưu Động Chính Xác Nhất

Vốn lưu động chính là một khái niệm quan trọng đối với các doanh nghiệp kinh doanh. Đây cũng là một khái niệm quan trọng đối với các nhà đầu tư tài chính. Vậy vốn lưu động là gì? Các công thức tính vòng quay vốn lưu động như thế nào? Hãy tìm hiểu qua bài viết sau:

Vốn Lưu Động Là Gì?

Vốn lưu động chính là toàn bộ tài sản của một doanh nghiệp và tổ chức có tính thanh khoản cao. Vốn lưu động được coi là nguồn tài sản có sẵn, đảm bảo các hoạt động của doanh nghiệp đã được diễn ra bình thường.

Vòng quay vốn lưu đông chính là gì

Bạn đang đọc: Công Thức Tính Vòng Vay Vốn Lưu Động Chính Xác Nhất

von luu dong la giVốn lưu động chính là chỉ tiêu tài chính quan trọng

Vốn lưu động chính là một thành phần của vốn hoạt động của doanh nghiệp. Quản lý vốn lưu động là một công việc quan trọng trong duy trì , phát triển của cả doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần trang bị kiến thức về công thức tính vốn lưu động , và công thức tính vòng quay vốn lưu động.

Công Thức Tính Vốn Lưu Động

Bút tính để tính vốn lưu động khá đơn giản. mọi người có thể dễ dàng tính được vốn lưu động theo công thức sau:

Tìm hiểu thêm: Tré là gì, tré trộn là gì vậy? Cách làm món tré trộn Bình Định

Vốn lưu động = Tài sản ngắn hạn – Nợ phải trả ngắn hạn

Trong đó:

Tài sản ngắn hạn: là những tài sản thuộc quyền sở hữu , và quản lý của doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn trong một kỳ kinh doanh hoặc trong một năm. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp có thể tồn tại dưới hình thái tiền, hiện vật (vật tư, hàng hóa), dưới dạng đầu tư ngắn hạn và các khoản nợ phải thu.Nợ ngắn hạn: Là khoản cần thanh toán trong vòng một năm. Chúng bao gồm các khoản phải trả , nợ dồn tích , các khoản vay ngắn hạn

Nếu tài sản ngắn hạn mà ít hơn so với nợ phải trả ngắn hạn thì vốn lưu động sẽ bị âm. Khi đó, ta có thể đánh giá doanh nghiệp đang trong trạng thái thâm hụt vốn lưu động. Doanh nghiệp chưa nên duy trì trạng thái thâm hụt vốn lưu động trong thời gian dài.

Công thức Tính Vốn Lưu Động Bình Quân

Công thức tính vốn lưu động bình quân như sau:

Vô kinh: Nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán , chữa | Vinmec

Vốn lưu động bình quân = Tổng vốn lưu động của 12 tháng/ 12

Vòng Quay Vốn Là Gì? Vòng Quay Vốn Lưu Động Là Gì?

Vòng quay vốn lưu động chính là số ngày mà doanh nghiệp đó hoàn thành chu kỳ kinh doanh của mình. Vòng quay vốn lưu động là chỉ số quan trọng để đánh giá về hoạt động của doanh nghiệp. Vòng quay vốn lưu động lớn cho thấy doanh nghiệp đang sử dụng vòng quay vốn hiệu quả.

vong quay von luu dong la giDoanh nghiệp cần giữ vòng quay vốn lưu động ở mức thấp

Với các doanh nghiệp có vòng quay vốn doanh nghiệp nhỏ nhận thấy doanh nghiệp thu hồi vốn chậm, nguy cơ sản xuất chưa cao. Vòng quay vốn chậm nhận thấy số lượng hàng lưu trong kho lớn, không thu hồi vốn được. Doanh nghiệp có thể tự tính chỉ tiêu này chỉ bằng công thức tính vòng quay vốn lưu động.

Tuy nhiên, với loại hình doanh nghiệp khác nhau sẽ có vòng quay vốn lưu động khác nhau. Thông thường, các doanh nghiệp kinh doanh thương mại cũng sẽ có vòng quay vốn lưu động nhanh hơn các doanh nghiệp sản xuất.

Công Thức Tính Vòng Quay Vốn Lưu Động

Bạn có thể tính đã được vòng quay vốn lưu động theo công thức sau:

Vòng quay vốn lưu động = Doanh thu thuần/ Vốn lưu động bình quân

Trong đó:

Doanh thu thuần: là tổng doanh thu của cả doanh nghiệp sau khi trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu, chi phí, loại thuế,…Vốn lưu động bình quân: là lượng vốn lưu động của cả doanh nghiệp chia đều cho 12 tháng lấy bình quân.

Ý Nghĩa Của Vòng Quay Vốn Lưu Động Trong Kinh Doanh

Vòng quay vốn lưu động đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào. Ngoài việc quyết định sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp, vòng quay vốn lưu động có ý nghĩa đối với doanh nghiệp như sau:

Vòng quay vốn lưu động lớn nhận thấy tình trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tương đối tốt. Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thu hồi vốn tương đối tốt. Từ đó, doanh nghiệp cũng sẽ nhanh thu hồi vốn, tăng cường quay vòng vốn để đẩy mạnh kinh doanh.Vòng quay vốn lưu động nhỏ có thấy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đang trì trệ. Lượng hàng tồn kho lớn, chưa tiêu thụ được dẫn đến tồn đọng vốn. Doanh nghiệp cần thay đổi chiến lược kinh doanh khi có chỉ sổ vòng quay vốn lưu động nhỏ.

Số Vòng Quay Vốn Lưu Động Tốt Nhất Là Bao Nhiêu?

GFA chính là gì? Tổng diện tích sàn xây dựng là gì?

Như đã nói, vòng quay vốn lưu động của các doanh nghiệp khác nhau chính là khác nhau. Do vậy, chưa có giới hạn con số cụ thể lượng vốn lưu động của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần dựa vào công thức tính vòng quay vốn lưu động để đưa ra các phân tính, định hướng phát triển.

Chỉ số vòng quay vốn lưu động là một chỉ số quan trọng nhưng không để đánh giá toàn diện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Để có thể đánh giá tổng quan về doanh nghiệp cần quan tâm tới các hoạt động phát triển kinh doanh, các tài sản cố định, các phương thức sinh lời của vốn,…

cách Quản Lý Vòng Quay Vốn Lưu Động

Để doanh nghiệp có thể phát triển tốt, các doanh nghiệp cần chưa ngừng cải tiến kinh doanh , và nâng cao vòng quay vốn lưu động. Để thực hiện được điều đó, doanh nghiệp cần quản lý tốt các yếu tố dòng tiền, tồn kho , và các khoản nợ ngắn hạn.

cach quan ly vong quay von luu dongDoanh nghiệp cần quản lý tốt vòng quay vốn lưu động

Quản Lý Dòng Tiền

Doanh nghiệp cần có quản lý dòng tiền vào , dòng tiền chi tiêu ra của doanh nghiệp. Tùy theo tình hình kinh doanh, doanh nghiệp cần xác định đã được lượng tiền tối thiểu để xử lý các phát sinh trong hoạt động thường ngày.

Quản Lý Hàng Tồn Kho

Yếu tố tồn kho là yếu tố chính khiến cho vòng quay vốn lưu động chậm lại. Doanh nghiệp cần căn cứ vào số liệu bình quân các thời điểm trong năm để xác định tồn kho tối đa. Khi tồn kho vượt mức tối đa cần dừng tích trữ trong kho.

Quản Lý Các Khoản Nợ

Các khoản nợ khiến cho vòng quay vốn lưu động chậm lại. Doanh nghiệp cần theo dõi sát sao các khoản công nợ của doanh nghiệp. Khi các khoản nợ đến hạn cần liên hệ đối tác để thúc giục hoàn thành công nợ theo dự kiến.

Kết Luận

Vốn lưu động chính là một chỉ tiêu tài chính quan trọng đối với các doanh nghiệp kinh doanh. Hiểu đã được ý nghĩa của vốn lưu động , công thức tính vòng quay vốn lưu động giúp cho bạn quản lý doanh nghiệp tốt hơn.

Thông tin được biên tập bởi: hoctuvangiamsat.com/

Năng lượng ATP chính là gì? Vai trò của ATP với người tập thể hình — Thế Giới Whey

Tìm hiểu thêm: Linking verb là gì? Cách sử dụng Linking verb