Hỏi đáp

Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì vậy?

Thuật ngữ tiếng Anh trong Doanh nghiệp hiện nay là rất nhiều quan trọng, nó không chỉ thể hiện tính chuyên nghiệp của doanh nghiệp, mà nó còn thể hiện độ chính xác liên quan đến các công việc hàng ngày. Luật Hùng Sơn xin Chia sẻ bài viết Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh chính là gì vậy? Chúng tôi cũng sẽ cung ứng thông tin về thuật ngữ đại hội đồng cổ đông tiếng Anh một cách chính xác nhất.

1. Đại hội đồng cổ đông là gì vậy?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 138 Luật Doanh nghiệp năm 2020 có quy định thì:

Bạn đang xem: đại hội đồng cổ đông tiếng anh là gì

Bạn đang đọc: Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì vậy?

1.1 Đại hội đồng cổ đông chính là gì vậy?

Đại hội đồng cổ đông trong công ty là cơ quan cao số 1 của công ty cổ phần, họ có quyền làm các quyết định , các vấn đề quan trọng của công ty như sự phát triển, tổ chức hoạt động quản lý, liên quan đến đầu tư , vốn, cùng với đó chính là sự tồn tại của công ty.

1.2 Quyền , và nghĩa vụ của đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần có thẩm quyền như sau:

Tìm hiểu thêm: Are You Teaching Good Netiquette?

Thông qua các định hướng để phát triển kinh doanh của công ty;Quyết định về các loại cổ phần , và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định về mức cổ tức hằng năm của từng các loại cổ phần;Bầu, miễn nhiệm , bãi nhiệm các thành viên trong Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;Quyết định về đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị chỉ bằng hoặc lớn hơn mức 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần số 1 của công ty nếu Điều lệ công ty chưa quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;Quyết định sửa đổi hoặc bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty;Thông qua báo cáo tài chính hằng năm của công ty;Quyết định mua lại ở trên mức 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;Xem xét , và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong công ty gây thiệt hại cho công ty , và cổ đông công ty;Quyết định tổ chức lại hoặc giải thể công ty;Quyền , nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này , và Điều lệ công ty.

2. Đại hội đồng cổ đông tiếng anh là gì vậy?

Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần tiếng Anh là General Meeting of Shareholders.

Tham khảo thêm: Farm coin là gì vậy? Cách farm coin ở trên Binance Launchpool kiếm lợi nhuận

Đại hội đồng cổ đông được định nghĩa bằng tiếng Anh như sau:

The General Meeting of Shareholders in the company is the highest body of a joint-stock company, they have the right to make decisions and important issues of the company such as development, organization and management activities, related matters. to investment and capital, along with the existence of the company.

3. các thuật ngữ về đại đội đồng cổ đông chỉ bằng tiếng anh chính là gì vậy?

các thuật ngữ về Đại hội đồng cổ đông có sử dụng Tiếng Anh thường dùng là:

Tiếng Việt Tiếng Anh Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp The convenor of the General Meeting of Shareholders must prepare the agenda and contents of the meeting Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông List of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông Notice of invitation to the general meeting of shareholders Họp đại hội đồng cổ đông lần đầu The fist genral meeting of shareholders Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Resolution of the General Meeting of Shareholders Biên bản họp đại hội đồng cổ đông Minutes of the General Meeting Of Shareholders

4. thí dụ cụ thể về đại hội đồng cổ đông tiếng anh

Luật Hùng Sơn xin Chia sẻ về một vài thí dụ về đại hội đồng cổ đông đã được dịch nghĩa sang tiếng Anh như sau:

– The company’s general meeting of shareholders will hold an annual meeting once a year. In addition to the annual meeting, the General Meeting of Shareholders may hold an extraordinary meeting. The meeting place for the meeting of the General Meeting of Shareholders is determined to be the place where the chairperson attends the meeting and must be in the territory of Vietnam.

Xem thêm: Windows PE là gì , và chi tiết cách cài đặt, tải xuống – Windows789

Dịch nghĩa: Đại hội đồng cổ đông công ty sẽ họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp để họp Đại hội đồng cổ đông được xác định chính là nơi chủ tọa tham dự họp , phải trên lãnh thổ Việt Nam..

– The Board of Directors convenes the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

Dịch nghĩa: Đại hội đồng cổ đông có quyết định cao số 1 trong công ty, quyết định các vấn đề phát triển và tồn tại

Từ các phân tích trên Công ty Luật Hùng Sơn mong rằng các bạn cũng sẽ có thêm các thông tin cần thiết về Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh chính là gì vậy?

Luật Hùng Sơn chính là đơn vị tư vấn hỗ trợ pháp lý tốt nhất sẽ luôn là một lựa chọn hợp lý tuyệt vời dành cho các bạn. Với nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, thuế…. cùng với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp nhanh nhẹn , nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp nhanh chóng đúng thời hạn cam kết với khách hàng. Nếu mọi người còn thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ vào số điện thoại 1900 6518.

Tham khảo thêm: Mẫu Hợp đồng nguyên tắc , các thông tin liên quan

Bạn thấy bài viết thế nào?

Tìm hiểu thêm: Giáo trình là gì? Giáo trình tiếng Anh là gì? Ví dụ về cách dùng?