Các khoá học

Tư vấn làm chứng chỉ hành nghề xây dựng trên sở xd, Lh 0985-085-440.

Tư vấn làm chứng chỉ hành nghề xây dựng, Lh 0985-085-440. Chứng chỉ hành nghề xây dựng do sở XD cấp có giá trị trên toàn quốc
Tư vấn làm chứng chỉ hành nghề xây dựng trên sở xd, Lh 0985-085-440.
Bao gồm các loại chứng chỉ hành nghề sau:

1. Tư vấn làm chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng:

+ Căn cứ
– Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005
– Thông tư số 12/2009/TT-BXD)
Điều kiện làm chứng chỉ hành nghề TVGS:
– Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm (tính theo thời gian tốt nghiệp ghi trên bằng Đại học, Cao đẳng hoặc Trung cấp)
– Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình do các cơ sở đào tạo được phép của bộ xây dựng cấp
Hồ sơ yêu cầu:
– 02 ảnh 3×4;
– 02 bằng tốt nghiệp (ĐH, CĐ, TC) công chứng;
-.02 Chứng minh thư công chứng;
– 02 chứng nhận hoàn thành khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ TVGS công chứng.
Các loại chứng chỉ hành nghề giám sát:
a) Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác khảo sát xây dựng:
– Khảo sát địa chất công trình
– Khảo sát thuỷ văn công trình
– Khảo sát địa hình công trình
b) Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện:
– Dân dụng và công nghiệp
– Công trình giao thông
– Công trình cơ điện dân dụng công nghiệp
– Công trình thuỷ lợi
– Giám sát công tác khảo sát xây dựng (bao gồm GS KS địa hình, địa chất, thủy văn)
– Giám sát công tác lắp đặt thiết bị Thông gió và ĐHKK
– Công trình cấp thoát nước và xử lý rác thải môi trường
– Công trình thông tin liên lạc
– Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình
– Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ
– Công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV hoặc 110KV

2. Tư vấn làm chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng:

2.1 Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2
+ Căn cứ:
– Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựng V/v ban hành quy chế cấp chứng chỉ KS định giá xây dựng,
– Thông tư số 05/2010/TT-BXD.
– Nghị định số 112/2009/ND-CP
Yêu cầu:
– TN từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế-kỹ thuật, kỹ thuật
– 5 năm kinh nghiệm, riêng các trường hợp có bằng tốt nghiệp kinh tế xây dựng chuyên ngành thời gian hoạt đông xây dựng ít nhất là 03 năm
– Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng do các cơ sở đào tạo được phép của bộ xây dựng cấp
Hồ sơ cần thiết:
– 02 ảnh 3×4;
– 02 bằng tốt nghiệp (ĐH, CĐ, TC) công chứng;
-.02 Chứng minh thư công chứng;
– 02 chứng nhận hoàn thành khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ sư định giá công chứng.
2.2 Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1
a. Trường hợp 1
a) Có Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2
b) Có ít nhất 5 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi phí kể từ khi được cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2
c) Đã tham gia khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng
d) Đã chủ trì thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định này.
b. Trường hợp 2
Trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 khi chưa có chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 thì người đề nghị cấp chứng chỉ phải có tối thiểu 10 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi phí và chủ trì thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP.

3. Dịch vụ làm chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng:

Các lĩnh vực hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng:
– Thiết kế kết cấu công trình
– Thiết kế tổng mặt bằng
– Thiết kế điện công trình
– Thiết kế hệ thống cơ điện trong công trình DD & CN
– Thiết kế cấp thoát nước
– Thiết kế công trình Thủy Lợi
– Thiết kế công trình Xử lý nước trong công trình DD& CN
– Thiết kế công trình Giao Thông
Điều kiện:
– Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành phù hợp.
– Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm (tính theo thời gian tốt nghiệp ghi trên bằng Đại học)
Hồ sơ yêu cầu:
– 02 ảnh 3×4;
– 02 bằng tốt nghiệp ĐH công chứng;
-.02 Chứng minh thư công chứng;

Bạn đang đọc: Tư vấn làm chứng chỉ hành nghề xây dựng trên sở xd, Lh 0985-085-440.
4. Tư vấn làm chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.

(Căn cứ QĐ số: 91/BXD-ĐT, 23/2000/QĐ-BXD, 12/2005/QĐ-BXD, 15/2005/QĐ-BXD & thông tư số 12/2009/TT-BXD)
a) Thiết kế quy hoạch xây dựng;
b) Thiết kế kiến trúc công trình;
c) Thiết kế nội-ngoại thất công trình
+ Điều kiện:
– Có bằng TNĐH trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch xây dựng
– Có 5 năm kinh nghiệm.
Hồ sơ yêu cầu:
– 02 ảnh 3×4;
– 02 bằng tốt nghiệp ĐH công chứng;
-.02 Chứng minh thư công chứng;
Mọi chi tiết tư vấn làm chứng chỉ hành nghề xây dựng xin liên hệ:
Đăng ký:
+ Đăng ký trực tiếp qua hotline 24/7: 0985-085-440 (Mr Sơn, trưởng ban tổ chức, phụ trách tư vấn chứng chỉ, khóa học, tuyển sinh)
+ Gửi tin nhắn SMS
+ Đăng ký online qua yahoo, email:
+ Đăng ký online qua internet: Click vào đây
Yahoo: quangsonedu
Email: quangsonedu@gmail.com
+ Đăng ký tại văn phòng, fax

Tìm hiểu thêm: Khóa học tư vấn giám sát tại tp Bạc Liêu