Định mức xây dựng: Công cụ quan trọng xây dựng hệ thống giá công trình

Định mức dự toán xây dựng công trình 2013 sửa đổi bổ sung theo Quyết định 1172/QĐ – BXD, Quyết định 1173/QĐ – BXD. Đây là công cụ quan trọng để các chủ đầu tư, Cty Tư vấn và Nhà nước tham khảo vận dụng để xây dựng hệ thống giá áp dụng cho các công trình xây dựng. PV Báo Xây dựng đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Khánh – Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng. Ông Khánh nói:


Ông Phạm Văn Khánh

Định mức dự toán xây dựng là công cụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong cơ chế thị trường nhằm công khai các thông tin để tăng tính cạnh tranh trong quá trình đầu tư xây dựng. Qua đó làm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nói chung, và quản lý dự án xây dựng nói riêng.

Vì vậy việc xây dựng hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình 2013 là nhiệm vụ rất quan trọng trong quản lý xây dựng. Theo quy định của Nhà nước về quản lý chi phí đối với dự án đầu tư xây dựng, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong đó quy định Nhà nước công bố những hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật để cho các chủ thể tham khảo trong quá trình quản lý chi phí. Việc vận dụng, áp dụng định mức ấy do chủ đầu tư quyết định. Trường hợp các định mức đã công bố mà không phù hợp thì chủ đầu tư cùng với các nhà thầu tư vấn điều chỉnh các định mức này để áp dụng. Riêng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước mà thực hiện theo phương thức chỉ định thầu thì đối với các định mức sửa đổi, những định mức mới thì phải được phép chấp thuận của người quyết định đầu tư. Năm 2013, Bộ Xây dựng triển khai sửa đổi bổ sung hoàn thiện các hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật là thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Đồng thời cũng thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết 40 của Quốc hội đã giao nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng rà soát hoàn thiện các định mức dự toán xây dựng công trình.

Cụ thể có bao nhiêu định mức dự toán xây dựng công trình được sửa đổi và bổ sung, thưa ông?

– Hiện nay có khoảng 10.000 định mức dự toán xây dựng công trình. Trong năm 2012, Bộ Xây dựng đã sửa đổi, hoàn thiện công bố 300 định mức. Năm 2013, theo kế hoạch đã hoàn thành và chuẩn bị công bố khoảng 1.500 định mức. Trong đó có khoảng 1.200 định mức liên quan đến xây dựng, và khoảng 300 định mức liên quan đến quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

Nhiệm vụ sửa đổi hoàn thiện định mức dự toán là nhiệm vụ thường xuyên trong quản lý nhà nước. Vì định mức chúng ta công bố chỉ phù hợp với một công nghệ, điều kiện, biện pháp thi công chủ yếu. Khi công nghệ thay đổi, điều kiện thi công thay đổi thì phải sửa đổi cho phù hợp. Đặc biệt, khi có công nghệ mới chúng ta phải xây dựng định mức mới để phục vụ công tác quản lý nhà nước. Khi một công nghệ mới ra đời thì Bộ Xây dựng đều có trách nhiệm xây dựng định mức mới. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng là cơ quan quản lý nhà nước, nên số lượng cán bộ có hạn vì vậy trong quản lý nhà nước cũng phân cấp cho UBND các tỉnh, các bộ ngành hàng năm có định mức đặc thù mà chưa có trong hệ thống định mức do Bộ Xây dựng công bố thì UBND cấp tỉnh, các Bộ chuyên ngành sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng công bố áp dụng và gửi kết quả về Bộ Xây dựng. Trên cơ sở kết quả này, Bộ Xây dựng sẽ xem xét và đưa vào hệ thống định mức chung do Bộ Xây dựng công bố.

Vì sao lại phải bổ sung định mức dự toán xây dựng công trình mới?

– Bổ sung các định mức dự toán xây dựng công trình là công việc thường xuyên. Bởi vì công nghệ mới, tiêu chuẩn mới, điều kiện áp dụng, điều kiện thi công thay đổi thì Bộ Xây dựng đều phải hoàn thiện các định mức dự toán xây dựng và công bố. Định mức dự toán xây dựng công trình số 1776/BXD-VP, ngày 16/8/2007 đã ban hành được 6 năm, nên các công nghệ đã nhiều thay đổi. Ngoài ra, năm 2012, Bộ Xây dựng đã sửa đổi nhiều tiêu chuẩn mới. Chính lý do trên, năm 2013 Bộ Xây dựng rà soát tổng thể một loạt các định mức để bổ sung và công bố.

Khi ban hành các định mức dự toán xây dựng công trình mới 2013 sẽ đáp ứng được vấn đề xây dựng cơ bản như thế nào?

– Định mức dự toán xây dựng công trình khi ban hành có nhiệm vụ quan trọng. Thứ nhất là định hướng, thứ hai là tạo ra thị trường minh bạch. Để đáp ứng được nhiệm vụ ấy thì chúng ta phải thường xuyên hoàn thiện định mức xây dựng để công bố. Hiện nay Bộ Xây dựng được Thủ tướng giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT xây dựng và công bố định mức của công tác cào móc, tái chế mặt đường giao thông. Cụ thể đang ứng dụng cải tạo đường 5 Hà Nội – Hải Phòng. Công nghệ này rất mới, hiện đại đáp ứng được yêu cầu với nhiều ưu điểm như hiệu quả kinh tế cũng như bảo đảm yếu tố môi trường.v

Trân trọng cảm ơn ông.

Thành Luân (thực hiện)