Hỏi đáp

Git Pull là gì vậy? Mô hình hoạt động của lệnh Git Pull Blog

Vì lệnh Git Fetch , Git Merge đã được sử dụng thường gặp nên Git đã kết hợp hai lệnh này thành một lệnh đặc biệt gọi là Git Pull. Vậy Git Pull chính là gì vậy? Nó được sử dụng như thế nào? Trong bài viết này, Got It cũng sẽ mang đến cho chúng ta một cái nhìn đầy đủ số 1 về lệnh Git Pull.

Đọc thêm: Git , và GitHub — liệu bạn đã thật sự biết cách sử dụng?

Git Pull chính là gì vậy?

Git Pull là một lệnh dùng để tải xuống dữ liệu đến từ một Remote repository và cập nhật Local repository phù hợp với dữ liệu đó. Nói cách khác, Git Pull chính là lệnh hợp nhất các thay đổi đến từ Remote repository vào Local repository.

Bạn đang đọc: Git Pull là gì vậy? Mô hình hoạt động của lệnh Git Pull Blog

Bạn đang xem: Git fetch la gi

Về bản chất, Git Pull là sự kết hợp của 2 lệnh Git Fetch , Git Merge. Giai đoạn đầu, Git Pull cũng sẽ thực thi lệnh Git Fetch ở phạm vi nhánh cục bộ mà HEAD đã được trỏ đến. Khi dữ liệu được tải xuống, Git Pull cũng sẽ bắt đầu quá trình hợp nhất như Git Merge. Một merge commit mới sẽ được tạo và HEAD cũng đã được cập nhật để trỏ đến merge commit đó.

Mô hình hoạt động của Git Pull

Sau khi tìm hiểu Git Pull chính là gì, ở phần này chúng ta sẽ khám phá mô hình hoạt động của Git Pull. Về cơ bản, Git Pull sẽ hoạt động theo một quá trình cơ bản dưới đây:

Tìm hiểu thêm: Tạm biệt, Xin chào tiếng Hàn là gì vậy? Khám phá ngay 40 cách chào hỏi tiếng Hàn hay dùng nhất

Thực hiện lệnh Git Fetch để tải xuống dữ liệu từ Remote repository được chỉ định.Chạy lệnh Git Merge để hợp nhất các nội dung tham chiếu từ xa và hướng về một local merge commit mới.

Để hiểu rõ hơn mô hình hoạt động của Git Pull, chúng ta cũng sẽ phân tích một thí dụ sau:

Tham khảo thêm: Thiên Linh Cái chính là gì vậy? Các ý nghĩa của Thiên Linh Cái – sentayho.com.vn

Giả sử, mọi người có một repository gồm một nhánh chính (master branch) , và một nguồn từ xa (remote origin). Git Pull sẽ tải xuống tất cả các thay đổi đến từ vị trí mà local và master chuyển hướng. Trong mô hình trên, vị trí tải xuống là E. Git Pull sẽ thực thi lệnh Git Fetch để “nạp” các remote commit được chuyển hướng tại A-B-C. Sau đó, local merge commit mới (H) đã được tạo ra có nội dung đồng bộ với các remote commit A-B-C.

Câu lệnh Git Pull dùng để đồng bộ Remote repository vào Local repository thường có cấu trúc sau:

git pull origin branch

Trong đó, origin chính là tên Remote repository và branch là nhánh muốn đồng bộ.

thí dụ, để đồng bộ master branch đến từ Remote repository vào Local repository, chúng ta cũng sẽ dùng lệnh:

git pull origin master

Các tùy chọn phổ biến trong Git Pull

Giống như bất kỳ lệnh nào khác trong Git, lệnh Git Pull cũng có một vài tùy chọn giúp sử dụng lệnh một cách thiên nhiên , hiệu quả.

git pull <remote>: Lấy bản sao remote đã được chỉ định của nhánh hiện tại , hợp nhất nó vào bản sao local. Tùy chọn này giống như lệnh: git fetch origin/git merge origin .git pull -no-commit: Đây chính là một tùy chọn Git Pull chưa có cam kết. Thực hiện tìm nạp nội dung remote nhưng chưa gây ra merge commit mới.git pull -rebase: Tùy chọn này là Git Rebase giúp cho hợp nhất remote branch với local branch nhanh chóng.git pull -verbose: Cung cấp verbose output để hiển thị nội dung tải xuống , các chi tiết hợp nhất.

Sự khác biệt giữa Git Pull và Git Fetch

Tham khảo thêm: Vận động chính là gì vậy? – van dong la gi ? – tailieuontap

Trong Git, Git Pull , và Git Fetch chính là 2 lệnh có chức năng tương đồng với nhau. Cả hai đều đã được sử dụng để tải xuống dữ liệu mới từ một Remote repository. Tuy nhiên, Git Fetch thường được coi là một phiên bản an toàn hơn của Git Pull.

Git Fetch chỉ tải xuống nội dung từ Remote repository mà chưa làm thay đổi trạng thái của Local repository. Trong khi đó, Git Pull sẽ tải xuống nội dung và cố gắng thay đổi trạng thái của Local repository cho hợp lý với nội dung đó. Điều này có thể dẫn đến hiện tượng xung đột hợp nhất (merge-conflict) trong Git.

Việc sử dụng Git Fetch thường đã được dùng trong trường hợp có nhiều người thực hiện việc ở trên cùng một nhánh. Còn Git Pull chỉ nên sử dụng khi có một người thực hiện việc trên nhánh để hạn chế xung đột. mọi người chỉ nên dùng lệnh Git Pull ở trên một thư mục làm việc sạch (không có thay đổi đã cam kết).

Trên đây chính là một bức tranh tổng quan về lệnh Git Pull trong Git. Hy vọng bài viết này sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ khái niệm Git Pull chính là gì , và cách hoạt động của Git Pull. Nếu bạn muốn trở thành một lập trình viên, hãy khám phá Git Pull ngay nhé!

Tìm hiểu thêm:

Tham khảo thêm: Nghĩa Của Từ Gaffer Là Gì, Nghĩa Của Từ Gaffer, Gaffer Là Gì, Nghĩa Của Từ Gaffer

Git Rebase chính là gì vậy?Git Commit chính là gì vậy?

Bạn thấy bài viết thế nào?

Tìm hiểu thêm: White-collar worker, blue