Hỏi đáp

Hạng mục công trình tiếng anh là gì

Hạng mục là đến từ được các doanh nghiệp dùng rất phổ biến trong các bản kế hoạch. Tuy vậy, không phải ai cũng nằm rõ được nội dung, ý nghĩa và các vấn đề liên quan đến hạng mục.Hạng mục tiếng anh là gì

Bài viết sau đây, TBT Việt Nam chúng tôi cũng sẽ tư vấn cụ thể cho quý vị các vấn đề liên quan đến hạng mục.

Hạng mục công trình tiếng anh chính là gì

Hạng mục công trình tiếng anh chính là gì

Bạn đang đọc: Hạng mục công trình tiếng anh là gì

Hạng mục chính là gì?

Hạng mục là các phần, mục được quy định thành các loại, hạng nhất định hay là có khả năng hiểu nó chính là các công trình nhỏ, riêng lẻ , nó nằm trong một công trình lớn.

Hạng mục là thuật ngữ đã được ứng dụng nhiều trong đời sống, đặc biệt là trong các lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng.

Hạng mục tiếng Anh chính là gì?

Tìm hiểu thêm: Hố Ga trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Hạng mục tiếng Anh là: Categories

Trong tiếng Anh, hạng mục đã được định nghĩa như sau:

Categories are parts, items that have been specified in certain categories, categories or can be understood as small and separate works and it is located in a large sentayho.com.vngory is a term that is applied a lot in life, especially in fields such as industry and construction.

Cụm từ liên quan đến hạng mục tiếng Anh là gì?

Khi nói đến hạng mục, cụm từ thường gặp xuất hiện trong cuộc sống cũng như công việc của mọi người chính là cụm đến từ hạng mục công trình.

When it comes to categories, the term that often appears in our lives as well as our work is the construction item.

Xem thêm: Văn hoá đọc , và phát triển văn hoá đọc ở Việt Nam | VĂN HÓA ĐỌC

Hạng mục công trình theo tiếng Anh là : Construction items

Hạng mục công trình chính là một phần của công trình với công năng có khả năng vận hành độc lập. các tòa nhà hay là công trình đang xây dựng sẽ chứa nhiều hạng mục khác nhau.

Ví dụ, trong công trình xây dựng một tòa nhà thì tường rào, bãi đỗ xe có khả năng xem là một hạng mục của công trình.

Xem thêm: Thuật Ngữ Cơ Bản Về Bia: Abv Là Gì ? Chúng Ta Nên Uống Loại Có Độ Rượu Là Bao Nhiêu

For example, in a building construction a fence, a parking lot can be considered a work item.

Ví dụ cụm đến từ thường dùng hạng mục tiếng Anh viết như thế nào?

Một số cụm đến từ thường dùng hạng mục tiếng Anh viết như sau:

Công trình xây dựng tiếng Anh chính là gì?

Công trình dịch theo tiếng Anh là: Construsction

Công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi và các công trình khác đã được tạo nên bởi sức lao động con người.

Construction site include public constructions, houses, industrial buildings, transportation, irrigation and other works created by human labor.

Xem thêm: Lá Oregano là gì? Công dụng , và cách dùng lá Oregano

Xây dựng cơ bản tiếng Anh là gì?

Xây dựng cơ bản theo tiếng Anh là: Basic construction

Xây dựng cơ bản là việc xây dựng các công trình hạ tầng như công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng cơ sở kinh tế- xã hội. đây chính là các công trình mang đến lợi ích cộng đồng chung để hỗ trợ cho ổn định và an sinh xã hội.

Basic construction is the construction of infrastructure works such as technical infrastructure works, socio-economic infrastructure works. These are constructions that provide common community benefits to help stabilize and secure social security.

Hạng mục phụ trợ tiếng Anh là gì?

Hạng mục phụ trợ theo tiếng Anh là: Ancillary items

Các hạng mục phụ trợ đã được hiểu là các hạng mục phục vụ quản lý , đã được xây dựng để phục vụ các hạng mục xây dựng chính.

Xem thêm: ” Nhạc Nhẹ Tiếng Anh Là Gì, Bản Nhạc Nhẹ, Bản Nhạc Nhẹ

Ancillary items are understood as items that serve the management and are built to serve the main construction items.

Chuyên mục: Tin Tức

Mô hình kinh doanh BMC chính là gì? 9 Yếu tố của BMC

Tìm hiểu thêm: Pub là gì? Pub và bar khác nhau như thế nào?