Hỏi đáp

Kho bạc nhà nước tiếng Anh là gì vậy?

Kho bạc nhà nước chính là một cơ quan thuộc hệ thống bộ máy nhà nước. Được pháp luật quy định chặt chẽ về : tổ chức, chức năng, nhiệm vụ…Thông thường người dân cũng sẽ chỉ nghĩ đến kho bạc nhà nước có chức năng giữ quỹ ngân sách nhà nước, nhưng trên thực tế ngoài chức năng đó ra kho bạc nhà nước còn rất nhiều nhiều chức năng khác. Do vậy ngày nhiều các thông đã được tìm hiểu liên quan đến kho bạc nhà nước, trong đó có Kho bạc nhà nước tiếng Anh chính là gì vậy?.

Qua bài viết này chúng tôi cũng sẽ cung ứng thông tin hữu ích về vấn đề nói ở trên tới Quí vị.

Bạn đang xem: Kho bạc nhà nước tiếng anh chính là gì

Kho bạc nhà nước chính là gì vậy?

Bạn đang đọc: Kho bạc nhà nước tiếng Anh là gì vậy?

Kho bạc nhà nước là một cơ quan nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính, làm chức năng tham mưu giúp cho bộ trưởng quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước, quỹ tài chính, quản lý ngân quỹ, tổng kế toán nhà nước, làm việc huy động vốn , và đầu tư phát triển thông qua hình thức phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Kho bạc nhà nước tiếng Anh là gì vậy?

Kho bạc nhà nước tiếng Anh chính là State Treasury.

Xem thêm: [POST 1] Một cái nhìn về CSS Reset

Tìm hiểu thêm: Google Site là gì? Làm thế nào để thiết kế web miễn phí bằng Google Site

Kho bạc nhà nước tiếng Anh có thể đã được định nghĩa là the state treasury is state management agency under the ministry of finance, performing the function of advising and assisting the ministere in managing the state of state treasury, financial fund…; fund management,total state accountant; carry out capital mobilization and development invelopment through the form of bond issuance in accordance with law.

Các đến từ liên quan đến kho bạc nhà nước

Tiếng ViệtTiếng Anh Kho bạc nhà nước Việt Nam Viet Nam state treasury Mô hình kho bạc nhà nước State treasury model Kho bạc nhà nước Hà Nội Ha Noi state treasury Địa chỉ kho bạc nhà nước Address of Hanoi state treasury Dịch vụ công kho bạc nhà nước State treasury public sevices

Phần tiếp theo của bài viết Kho bạc nhà nước tiếng Anh chính là gì vậy? cũng sẽ cung ứng các đoạn văn có liên quan đến kho bạc nhà nước tiếng Anh.

thí dụ đoạn văn liên quan đến kho bạc nhà nước Tiếng Anh được viết như thế nào?

The re – establishment and addition of new functions and tasks to the state treasury system is a right decision of the party and state, promptly meeting the requrements of reform of financial management and management. Issunging the state budget, effectively serving the task of building and developing the economy in the new situation.

Dịch tiếng Việt: Một quyết định đúng đắn của nhà nước chính là thành lập lại , và bổ sung chức năng, nhiệm vụ mới cho hệ thống kho bạc nhà ước. Đáp ứng kịp thời yêu cầu đổi mới quản lý và điều hành tài chính. Cấp ngân sách nhà nước, phụ vụ cho nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế trong hình hình mới.

Tham khảo thêm: DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT là gì vậy?

– The management and administration of the state budget fund with equipment is related to the implementation of jobs that benefit from the national monetaty policy.

Dịch tiếng Việt: Công việc của kho bạc nhà nước chính là quản lý , và điều hành quỹ có luên quan đến việc thực hiện công việc thu đã được lợi nhuận chính sách tiền tệ quốc gia.

– The state treasury not only has the function of holding the currency of a country, but also manages and advises units according to the functions and duties prescribed by law.

Dịch nghĩa tiếng Việt: Kho bạc nhà nước không các có chức năng giữ tiền tệ của một quốc gia, mà còn hoạt động quản lý, tham mưu cho các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được quy định của pháp luật.

Từ các phân tích ở trên sẽ giúp quý khách có thêm các thông tin cần thiết về Kho bạc nhà nước tiếng Anh chính là gì vậy? Nếu Quí vị còn thắc mắc hoặc muốn được chuyên viên tư vấn trực tiếp vui lòng liên hệ vào số điện thoại 1900 6557.

Tham khảo thêm: Kem dưỡng ẩm chính là gì vậy? sử dụng kem dưỡng ẩm đúng cách

Bạn thấy bài viết thế nào?

Tìm hiểu thêm: Destination nghĩa là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ trong Tiếng Anh