Kỹ sư tư vấn giám sát công trình giao thông Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Thuận Phát

Thông tin tuyển dụng Kỹ sư tư vấn giám sát công trình giao thông

Mô tả công việc

1. Giám sát thi công và theo dõi các công trình theo sự phân công của cấp trên:
– Nắm vững trình tự các bước thực hiện nghiệm thu trên công trường theo Quy trình đã được duyệt;
– Thực hiện việc giám sát và theo dõi công tác thi công xây dựng theo sự Đề cương, Quy trình đã được phê duyệt và theo sự phân công của Kỹ sư tư vấn giám sát trưởng;
– Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công công trình tại hiện trường. Cập nhật thông tin vào sổ nhật ký giám sát hàng ngày;
– Nhắc nhở và đình chỉ thi công khi phát hiện việc vi phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật, chất lượng, an toàn công trình theo Thiết kế và biện pháp đã được duyệt;
– Nhận biết và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế thi công trên công trường, báo cáo với Kỹ sư Tư vấn giám sát trưởng;
– Kiểm tra và ký duyệt Biên bản nghiệm thu công việc, các hạng mục công trình

2. Quản lý công trình xây dựng được phân công:
– Ghi chép nhật ký giám sát;
– Kiểm tra thường xuyên công tác thi công của các Nhà thầu căn cứ vào khối lượng thực tế, biên bản nghiệm thu,…
– Phát hiện các tồn tại về hồ sơ và tổ chức thi công hiện trường, cảnh báo các nguy cơ tiềm ẩn, báo cáo với Kỹ sư tư vấn giám sát trưởng;
– Tham gia hướng dẫn và kiểm tra công tác lập hồ sơ quản lý chất lượng của các Nhà thầu thi công;
– Theo dõi các thay đổi thiết kế và triển khai tới các Nhà thầu xây lắp theo chỉ thị của Kỹ sư tư vấn giám sát trưởng;
– Quản lý các tài liệu/hồ sơ liên quan đến công việc phụ trách.
3. Xác nhận khối lượng, hạng mục đã được nghiệm thu đạt tiêu chuẩn chất lượng hàng tháng của các Nhà thầu thi công.
4. Tham gia lập, thẩm định/duyệt biện pháp thi công, thiết kế kỹ thuật các công trình:
– Hướng dẫn, tư vấn Nhà thầu thi công lập biện pháp thi công công trình. Duyệt sơ bộ các biện pháp thi công do Nhà thầu thi công lập;
– Tham gia thẩm định thiết kế kỹ thuật các dự án theo yêu cầu của Công ty.
5. Thực hiện các công việc khác:
– Tham gia hỗ trợ các Nhà thầu/Tư vấn lập hồ sơ dự thầu;
– Tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng quy định công tác thi công trong xây dựng và các tài liệu, văn bản khác có liên quan;
– Hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ kỹ thuật được phân công của các Nhà thầu;
– Các công tác khác theo sự phân công của Kỹ sư tư vấn giám sát trưởng/Trưởng phòng quản lý xây dựng.

Quyền lợi được hưởng

LƯƠNG
– PHỤ CẤP
– THƯỞNG NĂM
– BHXH – BHYT
– SINH HOẠT CÔNG ĐOÀN
– THĂM QUAN, DU LỊCH
CÁC QUYỀN LỢI KHÁC THEO PHÁP LUẬT

Yêu cầu khác

– CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN GIÁM SÁT CÒN THỜI HẠN
– ƯU TIÊN ĐI LÀM NGAY

Hồ sơ bao gồm

Ưu tiên liên hệ trước qua điện thoại
Hoặc gửi CV mô tả quá trình học tập và làm việc về email liên hệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *