Hỏi đáp

Mệnh giá là gì vậy? Quy định về mệnh giá chứng khoán?

Chứng khoán , thị trường chứng khoán đang trở thành một trong lĩnh vực đầy hứa hẹn tại Việt Nam nói riêng cũng như tất cả các quốc gia trên thế giới nói chung. Chứng khoán là một tài sản tài chính mà khi nhà đầu tư sở hữu triệu chứng khoán đều mong muốn nhận đã được một thu nhập lớn hơn trong tương lai. Chứng khoán , thị trường chứng khoán chính là thước đo sức mạnh của nền kinh tế. các chỉ số đo lường trên thị trường chứng khoán hay là giá cổ phiếu của các công ty thể hiện liệu nền kinh tế đang trong giai đoạn tốt hay là không. Chính phủ cũng nhờ vào thị trường chứng khoán sẽ kiểm soát tốt hơn tình hoạt động cũng nền kinh tế cũng như hoạt động của các công ty niêm yết. Pháp luật nước ta cũng đã đưa ra quy định về mệnh giá chứng khoán. Bài viết dưới đây Luật Dương Gia cũng sẽ giúp người đọc tìm hiểu mệnh giá chính là gì , quy định về mệnh giá triệu chứng khoán.

Bạn đang xem: Mệnh giá cổ phiếu chính là gì

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí: 1900.6568

Bạn đang đọc: Mệnh giá là gì vậy? Quy định về mệnh giá chứng khoán?

1. Khái quát về mệnh giá:

1.1. Mệnh giá:

Định nghĩa của mệnh giá:

Mệnh giá hay còn gọi là giá trị danh nghĩa là giá trị mà tổ chức phát hành ấn định cho chứng khoán và được ghi ở trên triệu chứng khoán đó.

Tìm hiểu thêm: Dồi Trường là gì vậy? Mẹo Vặt Làm Sạch Dồi Trường

Mệnh giá đã được hiểu cơ bản chính là giá in ở trên mặt cổ phiếu, trái phiếu hoặc các công cụ tài chính khác. Chẳng hạn một công ty cổ phần phát hành cổ phần thông thường với mệnh giá 10 nghìn đồng. Tuy nhiên, giá trị thị trường của cổ phiếu này có thể cao hơn hoặc thấp hơn mệnh giá, tùy thuộc vào cung , và cầu về nó. Trong đó:

– Mệnh giá cổ phiếu hay còn gọi là giá trị danh nghĩa của cổ phiếu chính là giá trị mà công ty cổ phần ấn định cho một cổ phiếu , và được ghi trên cổ phiếu.

– Mệnh giá trái phiếu hay còn gọi là giá trị danh nghĩa của trái phiếu là giá trị đã được ghi trên trái phiếu. Giá trị này đã được gọi chính là số vốn gốc.

Đặc trưng của mệnh giá:

Theo Điều 13 Luật Chứng khoán năm 2019 quy định về mệnh giá triệu chứng khoán có nội dung như sau:

– Mệnh giá triệu chứng khoán chào bán ở trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được ghi chỉ bằng Đồng Việt Nam.

– Mệnh giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chào bán ra công chúng là 10 nghìn đồng. Mệnh giá của trái phiếu chào bán ra công chúng là 100 nghìn đồng , và bội số của 100 nghìn đồng.

– Đối với trường hợp giá chứng khoán của tổ chức phát hành ở trên hệ thống giao dịch chứng khoán thấp hơn mệnh giá, tổ chức phát hành đã được chào bán chứng khoán với giá thấp hơn mệnh giá.

Ý nghĩa của mệnh giá:

– Mệnh giá cố phiếu:

+ Giá trị mệnh giá của cổ phiếu không có liên quan đến giá trị thị trường. Giá trị mệnh giá của một cổ phiếu chính là giá trị được ghi cụ thể trong điều lệ công ty. Công ty phát hành hứa hẹn cũng sẽ không phát hành thêm cổ phiếu có giá thấp hơn mệnh giá, vì vậy các nhà đầu tư có thể tự tin rằng chưa ai khác sẽ nhận đã được giá phát hành có lợi hơn. Chính bởi vì thế, mệnh giá đã được hiểu chính là giá trị danh nghĩa của một triệu chứng khoán được xác định bởi công ty phát hành , và chính là giá tối thiểu của nó. Điều này quan trọng hơn nhiều trong các thị trường chứng khoán không đã được kiểm soát so với các thị trường đã được quản lý tồn tại ngày nay, nơi mà giá phát hành cổ phiếu thường phải đã được công bố.

Tham khảo thêm: Phương Pháp Sao Chép Liên Kết TikTok Để Tăng mạnh Follow Chỉ 1 Phút

+ Mệnh giá cổ phiếu thông thường đã được sử dụng để ghi sổ sách kế toán của của công ty.

+ Mệnh giá cổ phiếu chưa có giá trị thực tế đối với nhà đầu tư khi đã đầu tư nên mệnh giá cổ phiếu sẽ chưa liên quan đến giá trị trường của cổ phiếu đó. Nói cách khác, mệnh giá chưa ảnh hưởng đến giá trị thị trường của cổ phiếu.

+ Mệnh giá cổ phiếu thường chỉ có ý nghĩa quan trọng vào thời điểm công ty phát hành cổ phiếu thường trong lần đầu tiên huy động vốn thành lập công ty. Tại thời điểm đó mệnh giá thể hiện số tiền tối thiếu công ty phải nhận được trên mỗi cổ phiếu mà công ty phát hành ra.

+ Luật pháp ở một vài quốc gia cho phép công ty cổ phần có thể phát hành cổ phiếu thường không có mệnh giá.

Tuy nhiên luật pháp của một vài nước cũng cấm các công ty cổ phần phát hành cổ phiếu thường chưa có mệnh giá như ở Anh hay là Hàn Quốc.

– Mệnh giá trái phiếu:

+ Mệnh giá trái phiếu hiện nay đã được xem là căn cứ để xác định số lợi tức tiền vay mà người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu. Bên cạnh đó thì mệnh giá trái phiếu cũng thể hiện số tiền các chủ thể chính là người phát hành phải hoàn trả khi trái phiếu đến hạn.

+ Hiện nay, ở trên thị trường cũng có khá nhiều loại trái phiếu tùy thuộc vào nhà phát hành là ai , và đối với mỗi các loại trái phiếu khác nhau thì cũng sẽ có mệnh giá đã được quy định khác nhau.

1.2. So sánh cổ phiếu , và trái phiếu:

Cổ phiếu , và trái phiếu chính là các kênh huy động vốn và triệu chứng có các điểm khác nhau như sau:

– Về bản chất:

+ Cổ phiếu là triệu chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ ghi nhận quyền sở hữu đối với một phần vốn điều lệ công ty.

+ Trái phiếu là triệu chứng chỉ ghi nhận nợ của tổ chức phát hành và quyền sở hữu đối với một phần vốn vay của chủ sở hữu.

– Về chủ thể có thẩm quyền phát hành:

+ Đối với cổ phiếu: chỉ có Công ty cổ phần có quyền phát hành cả cổ phiếu. Công ty trách nhiệm hữu hạn không có quyền phát hành cổ phiếu.

+ Đối với trái phiếu: công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn đều có quyền phát hành trái phiếu.

– Tư cách chủ sỡ hữu:

Tham khảo thêm: Tuyển chọn nhân lực (Human resource selection) chính là gì vậy? Yêu cầu tuyển chọn

+ Cổ phiếu: Người sở hữu cổ phiếu đã được gọi là cổ đông của công ty cổ phần.

+ Trái phiếu: Người sở hữu trái phiếu không phải chính là thành viên hay cổ đông của công ty, họ trở thành chủ nợ của công ty.

– Quyền của chủ sở hữu:

+ Quyền của chủ sở hữu đối với Cổ phiếu: các chủ thể là người sở hữu cổ phiếu của công ty cổ phần trở thành cổ đông của công ty , tùy thuộc vào các loại cổ phần họ nắm giữ, họ có các quyền khác nhau trong công ty. Người sở hữu cổ phiếu của công ty cổ phần đã được chia lợi nhuận (hay còn gọi là cổ tức), tuy nhiên lợi nhuận này không ổn định mà phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. họ có quyền tham gia vào việc quản lý , và điều hành hoạt động của công ty, tham gia biểu quyết các vấn đề của công ty, trừ cổ đông ưu đãi cổ tức , và cổ đông ưu đãi hoàn lại chưa đã được dự họp Đại hội đồng cổ đông và biểu quyết các vấn đề của công ty.

+ Quyền của chủ sở hữu đối với Trái phiếu: Các chủ thể là người sở hữu trái phiếu do công ty phát hành đã được trả lãi định kì, lãi suất ổn định, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

– Thời gian sở hữu:

+ Cổ phiếu: Không có thời hạn cụ thể, nó phụ thuộc vào ý chí và quyết định của chủ sở hữu cổ phiếu.

+ Trái phiếu: Có một thời hạn số 1 định đã được ghi trong trái phiếu.

– Hệ quả của việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu:

+ Cổ phiếu: Kết quả của việc phát hành cổ phiếu sẽ làm tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần , thực hiện thay đổi cơ cấu cổ phần của các cổ đông hiện hữu.

+ Trái phiếu: Kết quả của việc phát hành trái phiếu cũng sẽ thực hiện tăng vốn vay, nghĩa vụ trả nợ của công ty nhưng chưa làm thay đổi cơ cấu cổ phần của các cổ đông hiện hữu.

2. Quy định về mệnh giá cổ phần khi thành lập công ty:

Theo Khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định nội dung sau đây:

Như vậy, theo quy định cụ thể được nêu trên, ta có thể hiểu chính là tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, vốn điều lệ của công ty cổ phần chính là tổng giá trị mệnh giá cổ phần loại đã bán hoặc được đăng ký mua.

Ngoài ra, theo quy định Luật Chứng khoán năm 2019 chưa có khái niệm hay là nội dung quy định về mệnh giá cổ phần mà chỉ có nội dung quy định về mệnh giá triệu chứng khoán.

Như vậy, ta nhận thấy, theo quy định của pháp luật thì công ty phát hành lần đầu, mệnh giá cổ phiếu, triệu chứng chỉ quỹ ra công chúng tối thiểu là 10.000 Việt Nam đồng.

Vì vậy, thông thường, các công ty cổ phần thường cũng sẽ để mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/ cổ phần khi lần đầu phát hành ra công chúng.

Tuy nhiên, trên thực tế đã có , đã được ghi nhận ở thị trường Việt Nam có một vài công ty cổ phần phát hành cổ phần thấp hơn mệnh giá và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận. Hiện nay, pháp luật chưa hề co một quy định cụ thể nào hướng dẫn về vấn đề này nên việc quyết định mệnh giá cổ phần tối thiểu cũng sẽ do Ủy ban triệu chứng khoán nhà nước xem xét chấp nhận ở trên cơ sở từng đợt phát hành.

Xem thêm: Chế độ ăn Healthy chính là gì vậy? 11 thực phẩm healthy food giảm mỡ bụng nhanh cho nữ

Bạn thấy bài viết thế nào?

Tìm hiểu thêm: Sci-Hub là gì? Bí mật về trang web chia sẻ tài liệu báo cáo khoa học miễn phí