Hỏi đáp

OKR là gì vậy? Mọi điều bạn cần biết để làm quen với Quản trị theo mục tiêu và Kết quả then chốt

1. OKR là gì vậy?

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi các bạn Quên Passcode Của Smartphone

OKR giúp cho liên kết nội bộ tổ chức chỉ bằng việc liên kết mục tiêu của công ty, mục tiêu phòng ban cùng mục tiêu cá nhân tới các kết quả cụ thể. 2 đặc điểm chính của phương pháp thiết lập mục tiêu phổ biến này bao gồm:

Bạn đang đọc: OKR là gì vậy? Mọi điều bạn cần biết để làm quen với Quản trị theo mục tiêu và Kết quả then chốt

Bạn đang xem: Okr chính là gì

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi các bạn Quên Passcode Của Smartphone

1.1. Cấu trúc

Tìm hiểu thêm: Tiêm HA collagen làm đầy má, đánh giá ưu nhược điểm của phương pháp

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi mọi người Quên Passcode Của Smartphone

OKR đã được xây dựng xoay quanh hai câu hỏi khác nhau.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi các bạn Quên Passcode Của Smartphone

Mục tiêu (Objective): Tôi muốn đi đâu?Kết quả then chốt (Key Result): Tôi đến đó bằng cách nào?

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi Bạn Quên Passcode Của Smartphone

Objective chính là mục tiêu của công ty, của phòng ban hoặc cá nhân. Trong khi đó, Key Result là các bước đo lường cần thiết để đạt đã được mục tiêu. Hệ thống này được duy trì từ bộ máy cấp cao trong tổ chức đến từng cá nhân, gây ra mối liên kết giữa các tầng mục tiêu ảnh hưởng lên nhau và giúp chúng ta có chung một chí hướng.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi mọi người Quên Passcode Của Smartphone

1.2. Nguyên lý hoạt động

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi mọi người Quên Passcode Của Smartphone

Điểm khác biệt của OKR so với các nguyên tắc quản lý mục tiêu khác chính là dựa trên hệ thống niềm tin sau:

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi mọi người Quên Passcode Của Smartphone

Tính tham vọng: Objective luôn đã được thiết lập cao hơn ngưỡng năng lựcTính đo lường được: Key Result đã được gắn với các mốc có thể đo lường được.Tính minh bạch: Tất cả thành viên từ CEO đến thực tập sinh đều có thể theo dõi OKR của tổ chức.Tính hiệu suất: OKR không được dùng để đánh giá hiệu suất thực hiện việc của nhân viên

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi mọi người Quên Passcode Của Smartphone

Phương thức tiếp cận độc đáo này được phát triển bởi Andy Grove tại tập đoàn Intel, rồi John Doer tiếp tục kế thừa , và phổ biến phương pháp này tại Google. Ngày nay, OKR đã được sử dụng tại hàng ngàn tổ chức bao gồm cả Spotify , và Hải quân Hoa Kỳ.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi chúng ta Quên Passcode Của Smartphone

Đọc thêm: Mô hình OKR và mô hình S.M.A.R.T: Điểm giống , và khác nhau

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi mọi người Quên Passcode Của Smartphone

2. Lợi ích của OKR

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi chúng ta Quên Passcode Của Smartphone

OKR sẽ hỗ trợ cho hoạt động quản trị doanh nghiệp thông qua 6 lợi ích chính.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi chúng ta Quên Passcode Của Smartphone

Giúp doanh nghiệp liên kết nội bộ chặt chẽ: OKR kết nối hiệu suất làm việc của cá nhân , và phòng ban với mục tiêu chung của công ty. Từ đó đội ngũ quản trị có thể bảo đảm mọi người đang có chung một định hướng.Tập trung vào các vấn đề thiết yếu: Mô hình OKR cũng sẽ đưa ra 3-5 mục tiêu cho mỗi cấp độ trong tổ chức, giúp cho công ty , nhân viên ưu tiên vào các mục tiêu hệ trọng của công ty.Tăng tính minh bạch: OKR sẽ xây dựng văn hoá minh bạch cho công ty, nên các nhân viên đều có thể nắm đã được công việc , kế hoạch của mỗi cá nhân và phòng ban.Trao quyền tới nhân viên: Khi đã nắm rõ hoạt động trong công ty, ban lãnh đạo có thể đưa ra các quyết định chuẩn xác, đồng thời tạo cơ hội cho nhân viên theo dõi kết quả công việc.Đo lường đã được tiến độ hoàn thiện mục tiêu: Qua các chỉ số, OKR cũng sẽ phản ánh được các cá nhân, phòng ban , toàn thể công ty đang hoàn thiện được bao nhiêu % mục tiêu.Đạt kết quả vượt bậc: OKR cho phép người quản lý lãnh đạo phát huy tối đa khả năng trong công việc, giúp cho công ty có thể đạt các kết quả ấn tượng.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi các bạn Quên Passcode Của Smartphone

3. OKR trông như thế nào?

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi chúng ta Quên Passcode Của Smartphone

okr-la-gi

Sơ đồ minh hoạ mô hình OKR trong doanh nghiệp

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi Bạn Quên Passcode Của Smartphone

Trong mô hình OKR, mục tiêu phòng ban và cá nhân được kết nối với mục tiêu cấp cao của công ty thông qua kết quả đo lường. Hay nói cách khác, mục tiêu của mỗi cấp độ sẽ được dựa trên Objective và Key result của cấp độ cao hơn.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi các bạn Quên Passcode Của Smartphone

OKR cấp độ công ty luôn đã được chú trọng nhất.OKR cấp độ bộ phận , phòng ban cũng sẽ là ưu tiên của phòng ban đó (thay vì phòng ban chỉ làm hàng loạt các OKR cá nhân)OKR cấp độ cá nhân thể hiện công việc mà cá nhân đó sẽ tập trung hoàn thành

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi Bạn Quên Passcode Của Smartphone

Đọc thêm: Ngưng nói về Tầm nhìn, Sứ mệnh, Chiến lược: Đây mới là cách nên dùng để nói về mục tiêu công ty

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi Bạn Quên Passcode Của Smartphone

Từ đó, ban quản lý lãnh đạo có hai cách tiếp cận để phân tầng mục tiêu:

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi các bạn Quên Passcode Của Smartphone

3.1. Cách liên kết nghiêm ngặt

Trong cách tiếp cận này, ta xác định Objective ở cấp độ dưới chính là Key result ở cấp độ cao hơn trong tổ chức.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi mọi người Quên Passcode Của Smartphone

thí dụ:

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi mọi người Quên Passcode Của Smartphone

Ở cấp độ Giám đốc sản phẩm:

– Mục tiêu: Ra mắt sản phẩm mới – Kết quả then chốt: 1. Hoàn thành thiết kế lại app trước tháng 12 2. 4 lượt thử nghiệm sản phẩm 3. Đạt mức rating 4.5+ tại app store

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi các bạn Quên Passcode Của Smartphone

Ở cấp độ Giám đốc Marketing:

– Mục tiêu: Thu hút 10,000 người dùng mới – Kết quả then chốt: 1. Tăng nhanh tỉ lệ chuyển đổi lên 15% 2. Chạy chiến dịch thu hút khách hàng mới 3. Đạt mức rating 4.5+ tại app store

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi chúng ta Quên Passcode Của Smartphone

Đối với cách liên kết này, Objective của các cấp độ dưới sẽ trở thành Key Result ở cấp độ cao hơn. Với nghĩa đó, sẽ biết được Key Result của CEO tổ chức này là “Ra mắt sản phẩm mới” , “Thu hút 10,000 người dùng mới”. Quá trình này tự lặp lại với mỗi bộ phận, từ bộ phận Sản xuất, bộ phận Marketing, bộ phận Kĩ thuật đến bộ phận Chăm sóc khách hàng, và tiếp tục lặp lại với mỗi cấp độ của bộ phận đó.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi mọi người Quên Passcode Của Smartphone

3.2. Phương Pháp liên kết định hướng

Phương Pháp phân tầng nghiêm ngặt của Objective , và Key result chưa phải lúc nào cũng hiệu quả. Trong một vài trường hợp, doanh nghiệp có nguyện vọng xây dựng nhiều mục tiêu tham vọng cho phòng ban, hoặc yêu cầu nhân viên hướng đến mục tiêu phát triển bản thân thay vì theo sát cấu trúc mục tiêu của công ty.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi mọi người Quên Passcode Của Smartphone

Cũng với thí dụ trên, mặc dù Key Result của CEO vẫn giữ nguyên chính là “Ra mắt sản phẩm mới” , “Thu hút 10,000 người dùng mới”; nhưng Objective , và Key Result của các cấp độ dưới có thể thay đổi. thí dụ:

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi chúng ta Quên Passcode Của Smartphone

Ở cấp độ Giám đốc sản phẩm:

– Mục tiêu: Xây dựng một sản phẩm mới thật sự hấp dẫn – Kết quả then chốt: 1. Hoàn thành thiết kế lại app trước tháng 12 2. 4 lượt thử nghiệm sản phẩm 3. Đạt mức rating 4.5+ tại app store

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi chúng ta Quên Passcode Của Smartphone

Ở cấp độ Giám đốc Marketing:

– Mục tiêu: Xây dựng thương hiệu đã được yêu thích – Kết quả then chốt: 1. Tăng mạnh chỉ số độ thỏa mãn khách hàng lên 15% 2. Chạy chiến dịch mới để quảng bá thương hiệu 3. Được xuất hiện trên các tạp chí công nghệ

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi các bạn Quên Passcode Của Smartphone

Các mục tiêu đều được liên kết có định hướng với mục tiêu ở tầng cao hơn, nhưng không có liên kết nghiêm ngặt giữa Objective , và Key result ở các cấp độ khác nhau. Với các doanh nghiệp có nguyện vọng thiết lập hệ thống mục tiêu linh động, chúng tôi khuyến khích nhà quản lý sử dụng phương pháp này.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi chúng ta Quên Passcode Của Smartphone

4. Cách xây dựng OKR

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi mọi người Quên Passcode Của Smartphone

Tham khảo thêm: Bearish chính là gì vậy? Chiến lược giao dịch tốt nhất khi thị trường bearish – sentayho.com.vn

okr-la-gi-01

Xây dựng , và quản trị OKR dễ dàng hơn bao giờ hết với phần mềm quản trị mục tiêu toàn diện Base Goal

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi chúng ta Quên Passcode Của Smartphone

Trong quá trình xây dựng Objective , và Key result, bạn nên để ý một vài điều sau:

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi các bạn Quên Passcode Của Smartphone

Đối với Objective:

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi các bạn Quên Passcode Của Smartphone

Mỗi cấp độ trong tổ chức (công ty, phòng ban , cá nhân) nên có 3 – 5 mục tiêu.Objective cần có đích đến rõ ràng (thí dụ: mở rộng kinh doanh ra thị trường Trung Quốc) thay vì để mập mờ (thí dụ: hướng tới mở rộng kinh doanh ra thị trường quốc tế).Objective thường được thiết lập vượt quá khả năng đạt được, , phải tạo cảm thấy thách thức, khó khăn. thí dụ, Google cho rằng đạt được 70% mục tiêu đã có thể coi là thành công; còn hoàn thành 100% mục tiêu thì coi là hoàn thành xuất sắc công việc.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi mọi người Quên Passcode Của Smartphone

Đối với Key Result: Có 3 kết quả then chốt cho mỗi mục tiêu.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi các bạn Quên Passcode Của Smartphone

Key Result cần phải đo đếm đã được (thí dụ như: “Liên hệ với 10 nhà báo” thay vì “Phát triển quan hệ truyền thông với các nhà báo”)Key Result tổng hợp các bước nhỏ để làm mục tiêu, vậy nên đạt được kết quả then chốt có giá trị hơn là đạt được mục tiêu.Key Result cần miêu tả cụ thể sản phẩm đầu ra thay vì hành động đơn thuần (thí dụ như: “Nộp báo cáo phễu chuyển đổi” thay vì “Phân tích hiệu suất của phễu chuyển đổi”.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi chúng ta Quên Passcode Của Smartphone

Đọc thêm: Làm thế nào để xác định đúng Kết quả then chốt trong phương pháp quản trị OKR?

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi mọi người Quên Passcode Của Smartphone

5. Làm thế nào để bắt đầu với OKR?

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi Bạn Quên Passcode Của Smartphone

Nếu đây là lần đầu tiên bạn thiết lập một hệ thống mục tiêu, quá trình chuẩn bị nên kéo dài khoảng 6 tuần trước khi bắt đầu một quý mới hoặc năm mới.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi Bạn Quên Passcode Của Smartphone

Lộ trình có thể như sau:

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi chúng ta Quên Passcode Của Smartphone

Tháng thứ nhất: Brainstorm về mục tiêu công ty. Xác định hệ thống tổ chức quản lý OKRTháng thứ hai: Phổ biến với các trưởng phòng ban, bộ phận để phác thảo mục tiêu phòng ban bộ phận. Phổ biến OKR tới toàn doanh nghiệp. Trưởng phòng ban bộ phận làm việc với các thành viên để phác thảo mục tiêu cá nhân.Tháng thứ ba: Kết nối, phân tầng và trình bày về hệ thống OKRTháng thứ tư: Theo dõi và quản lý OKR cá nhân

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi Bạn Quên Passcode Của Smartphone

Hướng dẫn cụ thể từng bước như sau:

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi các bạn Quên Passcode Của Smartphone

5.1. Xác định Objective và Key Result của doanh nghiệp

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi mọi người Quên Passcode Của Smartphone

Đội ngũ quản trị cũng sẽ đề ra 3-5 mục tiêu cốt lõi của công ty trong quý hoặc năm tiếp theo. Các mục tiêu này nên xuất phát đến từ sứ mệnh hoặc tầm nhìn cấp lãnh đạo trong công ty, nhưng nó có thể linh hoạt, đi đến từ các số liệu kinh doanh cụ thể “Tăng chỉ số kinh doanh lên 200%” cho tới giá trị công ty “Chỉ sử dụng năng lượng tái tạo để hoạt động kinh doanh”.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi mọi người Quên Passcode Của Smartphone

Sau khi chốt các mục tiêu, phòng ban cũng sẽ xác định các kết quả cụ thể cần thiết để đạt mục tiêu đó. Chẳng hạn, nếu phòng ban có nhu cầu tăng chỉ số kinh doanh lên 200%, họ có thể lấy kết quả then chốt chính là Tuyển 5 Account Executive. các kết quả then chốt cũng sẽ giúp cho định hướng mục tiêu cho cấp độ tiếp theo của tổ chức.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi Bạn Quên Passcode Của Smartphone

5.2. Xác định hệ thống để tổ chức quản lý OKR

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi Bạn Quên Passcode Của Smartphone

Mỗi một công ty với kiểu quy mô khác nhau khiến việc theo dõi OKR chính là một thách thức.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi chúng ta Quên Passcode Của Smartphone

Các công ty như Google đã tự xây dựng dụng cụ nội bộ, một vài công ty khác sử dụng các ứng dụng quen thuộc như Excel, hoặc hiện tại đã có các phần mềm chuyên dụng để theo dõi OKR như Base Goal, Perdoo, Lattice,… Dù sử dụng phần mềm nào, hãy đảm bảo bạn đã chuẩn bị sẵn một quá trình trước khi bắt tay vào OKR, nếu chưa công việc sẽ trở nên lộn xộn , và doanh nghiệp cũng sẽ không thể tối ưu được các giá trị mà OKR mang lại.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi mọi người Quên Passcode Của Smartphone

quan-tri-muc-tieu

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi chúng ta Quên Passcode Của Smartphone

5.3. Phổ biến với các trưởng phòng ban, bộ phận để cùng phác thảo mục tiêu phòng ban bộ phận

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi các bạn Quên Passcode Của Smartphone

Hãy lên lịch họp với ban lãnh đạo cấp trung (các người đứng đầu các phòng ban) để vạch ra kế hoạch cho OKR của công ty. Cuộc họp này cần đem ra thảo luận các vấn đề sau:

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi Bạn Quên Passcode Của Smartphone

Khái quát về OKR: Khái niệm và vai trò của OKR? Tại sao ban lãnh đạo muốn sử dụng hệ thống này?OKR 101: Phương Pháp áp dụng OKR trong công việc? Lợi ích và mặt hạn chế của phương pháp OKR?Thảo luận về OKR công ty: mọi người cần thảo luận với các trưởng phòng ban bộ phận về OKR công ty mà ban quản trị đã thống số 1 để lấy ý kiến phản hồi.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi chúng ta Quên Passcode Của Smartphone

Kết thúc bước này, các người đứng đầu các phòng ban sẽ hiểu rõ ràng về OKR của công ty, đồng thời lên sẵn kế hoạch cho Objective , và Key Result ở phòng ban của họ.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi các bạn Quên Passcode Của Smartphone

5.4. Phổ biến OKR tới toàn doanh nghiệp

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi các bạn Quên Passcode Của Smartphone

Sau cuộc thảo luận với người đứng đầu các phòng ban, đã đến lúc phổ biến về OKR với toàn bộ công ty trong cuộc họp. Giống như buổi thảo luận phía trên, hãy bảo đảm rằng bạn đưa ra lí do về sự cần thiết của OKR , cách chúng ta áp dụng nó trong công ty, từ đó nhân viên cũng sẽ có cách kì vọng phù hợp về làm việc dựa ở trên hệ thống OKR.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi chúng ta Quên Passcode Của Smartphone

5.5. Trưởng phòng ban bộ phận thực hiện việc với các thành viên để phác thảo mục tiêu cá nhân

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi chúng ta Quên Passcode Của Smartphone

Sau cuộc họp toàn công ty, các người quản lý sẽ hẹn gặp với từng cá nhân để lên ý tưởng cho OKR của mỗi người. Đây cũng chính là cuộc thảo luận hai chiều – Nhân viên muốn làm gì , và Người quản lý muốn nhân viên làm gì.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi các bạn Quên Passcode Của Smartphone

Kết thúc buổi thảo luận, bạn cũng sẽ chốt xong kì vọng của nhân viên và kì vọng của công ty với các nhân viên. Bằng cách duy trì các cuộc thảo luận này theo hàng quý, các nhân viên cũng sẽ cảm giác đã được trao quyền để ra quyết định về sự nghiệp và các công việc hàng ngày của họ.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi các bạn Quên Passcode Của Smartphone

5.6. Kết nối, phân tầng , và trình bày OKR

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi chúng ta Quên Passcode Của Smartphone

Sau khi thảo luận với từng nhân viên trong công ty, người lãnh đạo phòng ban và ban quản trị cùng ngồi lại , và xem lại một lượt góc nhìn của các nhân viên có thể ảnh hưởng gì đến OKR của cả phòng ban hoặc công ty không. Sau khi thống số 1 về OKR cho một quý hoặc năm, đã đến lúc để bạn trình bày OKR trong buổi họp toàn thể công ty tiếp theo và thống số 1 hướng đi trong giai đoạn sắp tới.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi mọi người Quên Passcode Của Smartphone

5.7. Theo dõi , và quản lý OKR cá nhân

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi chúng ta Quên Passcode Của Smartphone

Trong suốt một quý (hoặc năm), nhà quản lý nên liên tục kiểm tra tiến trình thực hiện OKR của các nhân viên để bảo đảm công ty đang đi đúng định hướng ban đầu.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi mọi người Quên Passcode Của Smartphone

6. Cách đánh giá OKR

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi Bạn Quên Passcode Của Smartphone

OKR sẽ đã được chấm ở trên thang đo đến từ 0.0 đến 1.0. Trong đó, 0 điểm chính là không thực hiện đã được phần nào của mục tiêu, đến từ 0.6-0.7 là đang đi đúng hướng hoàn thành mục tiêu và 1 điểm là hoàn thành.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi các bạn Quên Passcode Của Smartphone

Với mỗi Key Result đã được chấm điểm, điểm trung bình của các Key Result sẽ được dùng thực hiện thang đo cho Objective. Dưới đây là một thí dụ về cách đánh giá OKR của bộ phận Marketing:

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi chúng ta Quên Passcode Của Smartphone

okr-la-gi-02

thí dụ về cách đánh giá OKR của bộ phận Marketing

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi các bạn Quên Passcode Của Smartphone

Khi đánh giá OKR, luôn nhớ rằng…

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi chúng ta Quên Passcode Của Smartphone

Có hai các loại kết quả then chốt

các hoạt động chưa định lượng đã được như triển khai website mới) thì cũng sẽ được đánh thang điểm nhị phân (0-không hoàn thành và 1-hoàn thành); còn các hoạt động đo lường được (như liên hệ với 10 nhà báo) thì tính điểm theo tỉ lệ % hoàn thành.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi chúng ta Quên Passcode Của Smartphone

0.6 – 0.7 là thành công: điểm thấp hơn có nghĩa rằng tổ chức đang hoạt động không tốt, còn điểm cao hơn có nghĩa rằng OKR đã được thiết lập không đủ cao. Việc áp dụng mức mục tiêu cao ban đầu có thể chưa thoải mái cho lắm, nhưng khi được áp dụng đúng cũng sẽ giúp tổ chức có thể đạt các kết quả vượt trội.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi mọi người Quên Passcode Của Smartphone

Dưới 0.4 chưa có nghĩa là thất bại: một mức điểm thấp có thể phản ánh mục tiêu quá cao hoặc nhân viên đang thực hiện việc thiếu hiệu quả nhất – dù hiểu theo cách nào, đây vẫn chính là một dữ liệu tốt để phân bậc nhân viên , thứ tự ưu tiên công việc cho phòng ban, cũng như để cải thiện công việc trong quý tiếp theo.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi mọi người Quên Passcode Của Smartphone

Hệ thống chấm điểm OKR chưa phải chính là dụng cụ đánh giá tốt nhất công việc

OKR có thể là một lăng kính để đánh giá cá nhân (hoặc tổ chức) nhưng đây không phải chính là phương án tối ưu để phân tích tốt nhất công việc. Nếu OKR đồng số 1 với đánh giá hiệu suất công việc, các cá nhân sẽ cố gắng đặt mục tiêu dễ thực hiện để đã được coi chính là thành công. Động lực này sẽ tránh mặt tích cực của mô hình OKR.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi chúng ta Quên Passcode Của Smartphone

Buổi họp chốt lại về OKR rất nhiều cần thiết

Vào đầu mỗi quý, công ty nên cùng ngồi lại và thảo luận tiến độ hoàn thành OKR. Cách thảo luận có thể thay đổi dựa ở trên quy mô công ty, tuy nhiên về cơ bản thì mỗi lãnh đạo phòng ban cũng sẽ phân tích mức điểm OKR đạt đã được và đưa ra đề xuất thay đổi cho quý tiếp theo.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi chúng ta Quên Passcode Của Smartphone

Bằng việc rà soát lại toàn bộ quá trình, bạn sẽ có dữ liệu cần thiết về hiệu suất thực hiện việc của công ty, học đến từ các thách thức , tối ưu hoá cho tương lai.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi mọi người Quên Passcode Của Smartphone

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi chúng ta Quên Passcode Của Smartphone

Về Base Goal – Giải pháp quản trị mục tiêu toàn diện trong doanh nghiệp

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi các bạn Quên Passcode Của Smartphone

Về cơ bản một hệ thống quản trị mục tiêu tốt nhất cần đảm bảo 4 tiêu chí. Thứ số 1 chính là tính nhất quán và gắn kết chặt chẽ giữa mục tiêu cá nhân, mục tiêu phòng ban , và mục tiêu của công ty. Thứ hai chính là khả năng đo lường một cách chính xác , đã được thường gặp cập nhật. Thứ ba, mỗi mục tiêu đặt ra cần có người làm chủ , cam kết hoàn thành, nghĩa chính là hệ thống phải thuận tiện để chúng ta theo dõi và dễ dàng thảo luận. Cuối cùng là chú trọng vào nguy cơ thực thi thay vì chỉ tập trung lập kế hoạch.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi mọi người Quên Passcode Của Smartphone

Được ra mắt vào tháng 10/2020, giải pháp quản trị mục tiêu toàn diện Base Goal chính là dụng cụ đáp ứng đã được cả 4 tiêu chí trên. Đây chính là một dụng cụ mạnh mẽ giúp doanh nghiệp thiết lập và theo dõi các kết quả then chốt thông qua các dữ liệu trực quan được cập nhật hàng ngày; đồng thời kết nối nhà quản lý và nhân viên với mục tiêu chung của doanh nghiệp.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi Bạn Quên Passcode Của Smartphone

okr-la-gi

Giao diện theo dõi tiến độ hoàn thành OKR trên phần mềm Base Goal

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi chúng ta Quên Passcode Của Smartphone

Base Goal có các tính năng nổi bật nào?

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi các bạn Quên Passcode Của Smartphone

Xác định “cây mục tiêu” thống nhất trong nội bộ: Trước hết, Base Goal giúp cho doanh nghiệp tạo chu kỳ công việc hợp lý với chiến lược (theo tuần, nửa tháng, theo tháng, quý,…) , các chỉ số mục tiêu trong chu kỳ này. Tiếp theo, phần mềm hỗ trợ vẽ sơ đồ cây mục tiêu từ cấp cao nhất là doanh nghiệp xuống tới các phòng ban, đội nhóm , từng nhân viên cụ thể – tất cả thống nhất với nhau về cả chiến lược, số lượng , đơn vị đo lường.

Xác định kết quả then chốt, KPI , và tiêu chí đánh giá hiệu suất của từng cá nhân: Bám sát vào mục tiêu đã đặt ra, mỗi nhân viên cũng sẽ có được danh sách công việc, kết quả then chốt hoặc chỉ số KPI cần phải hoàn thành và bộ các tiêu chí cũng sẽ dùng vào việc đánh giá kết quả.

Liên tục cập nhật tiến độ hoàn thành mục tiêu: Khi nhân viên làm thao tác check-in (cập nhật kết quả) lên hệ thống, con số đo lường % hoàn thành OKR của cá nhân cũng sẽ thay đổi. Tiến độ chung của đội nhóm, phòng ban , và doanh nghiệp cũng được tự động cập nhật theo.

Đánh giá kết quả làm việc của nhân viên theo chu kỳ: Khi chu kỳ kết thúc, Base Goal cũng sẽ thống kê % hoàn thành OKR của từng nhân viên và cho phép quản lý review, chấm điểm lại dựa trên thực tế. Kết quả đánh giá hiệu suất cuối cùng chính là trung bình cộng của hai số này.

Khả năng tích hợp mạnh mẽ: Base Goal có APIs mở nên dễ dàng tích hợp với các dụng cụ làm việc khác như Email, phần mềm quản lý khách hàng CRM, các phần mềm quản lý công việc, quản lý quá trình của sentayho.com.vn,… Mục đích của việc tích hợp là biến mục tiêu chung thành các đầu việc được giao trực tiếp xuống nhân viên, , tự động thu thập thông tin kết quả (doanh thu, số lượng,…) về hệ thống.

Tạo báo cáo tự động: Hệ thống báo cáo bao gồm các chỉ số mục tiêu , hiệu suất của Base Goal cũng được chia nhỏ theo từng cấp tương tự như cây mục tiêu.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi mọi người Quên Passcode Của Smartphone

Đọc chi tiết , xem ảnh minh họa: Base Goal đã được sử dụng để quản trị mục tiêu như thế nào?

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi các bạn Quên Passcode Của Smartphone

Đặc biệt hơn, Base Goal đã phát hành ứng dụng trên thiết bị di động, giúp cho việc theo dõi mục tiêu , và cập nhật kết quả được làm dễ dàng. Base Goal cũng sở hữu một ưu thế khác so với các phần mềm nước ngoài, là bạn có thể đăng ký nhận tư vấn và demo trải nghiệm Base Goal ngay tại Việt Nam.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi Bạn Quên Passcode Của Smartphone

Video ghi lại sự kiện ra mắt Base Goal với sự góp mặt của hai diễn giả Phạm Kim Hùng (Founder&CEO sentayho.com.vn) và Trần Anh Dũng (Founder&CEO MOG Việt Nam)

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi mọi người Quên Passcode Của Smartphone

Kết luận

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi mọi người Quên Passcode Của Smartphone

Giống như KPI, OKR đã trở thành một thuật ngữ quen thuộc trong quản trị. Không thể phủ nhận rằng mô hình này giúp cho doanh nghiệp xây dựng đã được hệ thống mục tiêu khoa học, thống nhất hơn cũng như triển khai chúng minh bạch, hiệu quả hơn trong toàn thể nhân sự. Hy vọng rằng bài viết chính là một tấm bản đồ hữu ích giúp bạn nhanh chóng tiếp cận , và hiện thực hóa mô hình Quản trị mục tiêu , kết quả then chốt của riêng doanh nghiệp mình.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi chúng ta Quên Passcode Của Smartphone

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi chúng ta Quên Passcode Của Smartphone

sentayho.com.vn – Nền Tảng Quản Trị Doanh Nghiệp Toàn Diện, tự hào đồng hành cùng +5000 khách hàng doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực như: VIB, ACB, Sacombank, VPBank, VinCommerce, Golden Gate, Pizza Hut, McDonald’s, Goldsun Media Group, The Coffee House, 30Shine, Kids Plaza, Decathlon, Bamboo Airways, Phục Hưng Holdings, Novaland Group, Cen Group, Đại Học Văn Lang, Đại Học Ngoại Thương, Amanotes, Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố,…

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi mọi người Quên Passcode Của Smartphone

Giải pháp quản trị mục tiêu Base Goal là chọn lựa hàng đầu cho các doanh nghiệp muốn triển khai mô hình OKR một cách đúng đắn ngay đến từ đầu. Để nhận tư vấn , và demo trải nghiệm phần mềm Base Goal, bạn có thể đăng ký ngay tại đây.

Tham khảo thêm: Khái Niệm Premium Quality Là Gì ? Các Ý Nghĩa Của Premium

Xem thêm: Passcode Là Gì – Phải Làm Gì Khi các bạn Quên Passcode Của Smartphone

Bạn thấy bài viết thế nào?

Tìm hiểu thêm: Ngọc Hoàng là ai?