Hỏi đáp

Phật pháp là gì vậy?

> Phật pháp xây dựng thế gian

Chính đến từ chỗ chứng kiến của Ngài nói ra, chưa phải do suy tư phỏng đoán như nhiều triết thuyết khác. Vì thế, Phật pháp chính là các chân lý, tùy trình độ của người, Phật nói có sai biệt: Chân lý phổ biến, Chân lý tương đối, Chân lý tuyệt đối.

Bạn đang xem: Phật pháp là gì

Có nhiều người chưa hiểu đạo Phật, họ phê bình đạo Phật là bi quan yếm thế, chính là mê tín dị đoan… Đó chính là tại vì họ chưa hiểu, chớ sự thật đạo Phật không phải như vậy. Tại sao? Vì đức Phật chính là người giác ngộ. Đạo chính là phương pháp hay là là một con đường, Phật chính là giác ngộ. Nói tới đạo Phật tức chính là nói tới phương pháp giác ngộ. Giác ngộ thì chưa có mê tín, mê tín thì chưa phải giác ngộ. Mê thì không phải giác mà giác thì chưa phải mê, nó rõ ràng như vậy. Nói đạo Phật chính là mê tín, đó chính là lầm. Mê tín chính là tại một vài cá nhân họ làm sai, họ đi theo sự mê tín, chứ đạo Phật chân chánh chưa phải chính là mê tín.

Bạn đang đọc: Phật pháp là gì vậy?

Phật pháp là những điều đức Phật chứng kiến được sau khi giác ngộ, đem chỗ triệu chứng kiến ấy nói lại để cho mọi người hiểu biết để dứt sạch mê lầm , giác ngộ như Ngài.

Phật pháp chính là những điều đức Phật chứng kiến được sau khi giác ngộ, đem chỗ chứng kiến ấy nói lại để cho chúng ta hiểu biết để dứt sạch mê lầm , và giác ngộ như Ngài.

Tham khảo thêm: Hỏi và Đáp Gamer: Vệ Hồn Rùa Thần của Kiếm Vũ tên chính là gì vậy?

Đạo Phật giác ngộ thì mê tín chỗ nào? Tại sao nói đạo Phật không mê tín? Bởi vì đức Phật do sau khi giác ngộ triệu chứng kiến sự thật rồi mới nói. Chứng kiến tức chính là thấy được, nhận đã được mà nói chứ chưa phải nghe hoặc suy nghĩ mà nói. Có các triết gia người ta suy luận, nói ra các lý thuyết chúng ta nghe thấy hay, nhưng mà sau đó có khi sai. Còn đức Phật chưa suy luận mà nói, cái gì Ngài thấy được, nhận đã được Ngài mới nói. Cho nên trong kinh Trung A Hàm có bài kinh đức Phật nói rằng: “Ta thấy chúng sanh sanh tử luân hồi như người ngồi ở trên tầng lầu cao nhìn xuống ngã tư đường thấy kẻ đi bên đông, người đi bên tây, thấy rõ ràng”.

Tìm hiểu thêm: Kimochi là gì? Ý nghĩa của từ Kimochi tiếng Nhật là gì?

các lời Phật nói đó do thấy mà nói chớ chưa phải do suy luận mà nói. Cho nên ở đây, chúng tôi dùng chữ chứng kiến chớ chưa dùng chữ suy luận. Mà đã triệu chứng kiến thì đó chính là sự thật, là chân lý chớ chưa phải chính là chuyện mê mờ. Nếu mà lý luận với nhau chỉ bằng suy tưởng thì ngày nay mình lý luận có lý nhưng mai mốt nó lại sai đi. Còn cái thấy đã được nói ra thì chưa bao giờ sai, vì đó là lẽ thật. Phật pháp là chân lý chớ không phải chính là chuyện mơ màng.

Học Phật pháp để vượt qua khổ đau

Đức Phật nói rằng:

Đức Phật nói rằng: “Ta thấy chúng sanh sanh tử luân hồi như người ngồi trên tầng lầu cao nhìn xuống ngã tư đường thấy kẻ đi bên đông, người đi bên tây, thấy rõ ràng”.

Trong các chân lý đó, tôi nêu lên ba chân lý:

Tham khảo thêm: BỆNH BASEDOW VÀ ĐIỀU TRỊ BASEDOW – BỆNH VIỆN BÌNH D N ĐÀ NẴNG

1. Chân lý phổ biến là chân lý trùm khắp hết.

2. Chân lý tương đối có hai mặt: phải quấy, tối sáng v.v… luôn luôn đối đãi nhau.

3. Chân lý tuyệt đối là cứu cánh.

Học Phật phải hiểu ba chân lý này.

Tham khảo thêm: Heat Up chính là gì , cấu trúc cụm đến từ Heat Up trong câu Tiếng Anh

Bạn thấy bài viết thế nào?

Tìm hiểu thêm: các điểm khác biệt giữa Sky Villa, Duplex và Penthouse