Hỏi đáp

Phương Thức L/C là gì vậy? ?Letter of credit?

Một vài khái niệm cơ bản giúp cho mọi người nắm , và hiểu hơn về phương thức thanh toán chỉ bằng L/C, xin mời chúng ta xem tôi liệt kê bên dưới nhé.

1.Khái Niệm Về L/C

Tên tiếng Anh chính là Letter of Credit (viết tắt chính là LC hoặc L/C). Được gọi chính là tín dụng thư hay thư tín dụng.

Bạn đang xem: L/c là gì

Bạn đang đọc: Phương Thức L/C là gì vậy? ?Letter of credit?

Thư tín dụng chính là thư do ngân hàng phát hành, theo yêu cầu của người nhập khẩu, cam kết với người bán về việc thanh toán một khoản tiền nhất định, trong một khoảng thời gian nhất định, nếu người bán xuất trình đã được một bộ chứng từ hợp lệ, đúng theo quy định trong LC.

2.Các các loại thư tín dụng (L/C)

Thư tín dụng phổ biến hiện nay:

Thư tín dụng có thể hủy bỏ (Revocable L/C)Thư tín dụng chưa thể hủy ngang (Irrevocable L/C)Thư tín dụng có xác nhận (Confirmed L/C)Thư tín dụng chuyển nhượng (Transferable L/C)Thư tín dụng giáp lưng (Back to Back L/C)Thư tín dụng tuần hoàn (Revolving Letter of Credit)Thư tín dụng dự phòng (Standby Letter of Credit)Thư tín dụng đối ứng (Reciprocal L/C)Thư tín dụng có điều khoản đỏ (Red Clause L/C)

Tìm hiểu thêm: Cách thiết lập IR Blaster để điều khiển Tivi và bộ chuyển tín hiệu trong quá trình Thiết lập ban đầu.

3.Nội dung chính của thư tín dụng (L/C)

Số hiệu, địa điểm, ngày mở L/CLoại L/CTên , địa chỉ các bên liên quan: người yêu cầu mở L/C, người hưởng lợi, các ngân hàng…Số tiền, các loại tiềnThời hạn hiệu lực, thời hạn trả tiền, , thời hạn giao hàng Điều khoản giao hàng: điều kiện cơ sở giao hàng, nơi giao hàng…Nội dung về hàng hóa: tên, số lượng, trọng lượng, bao bì…các triệu chứng đến từ người hưởng lợi phải xuất trình: hối phiếu, hóa đơn thương mại, vận đơn, triệu chứng đến từ bảo hiểm, triệu chứng nhận xuất xứ…Cam kết của ngân hàng mở thư tín dụngcác nội dung khác

4.Các bên tham gia thư tín dụng (L/C)

Người xin mở thư tín dụng chứng đến từ (Applicant): Người mua, người nhập khẩu hàng hóa.Người hưởng lợi thư tín dụng (Beneficiary): Người bán, người xuất khẩu hàng hóa.Ngân hàng mở thu tín dụng (Issuing bank): Là ngân hàng đại diện cho người nhập khẩu có thể cấp tín dụng cho người nhập khẩu.Ngân hàng thông báo thư tín dụng: Thường là ngân hàng đại lý của ngân hàng mở thư tín dụng hoặc ngân hàng bên bán.Ngân hàng xác nhận (Confirming Bank), ngân hàng chiết khấu(Negotiating bank), ngân hàng trả tiền (Reimbursing Bank): các ngân hàng này có thể có hoặc chưa tùy thuộc vào yêu cầu của người mua trong đơn xin mở L/C , và sự ủy nhiệm của ngân hàng mở L/C.

5.Bản chất thư tín dụng (L/C)

Trước tiên, tín dụng chứng từ chính là một phương thức thanh toán liên quan đến việc xuất trình bộ chứng đến từ hợp lệ. Người bán cũng sẽ được bảo đảm thanh toán nếu xuất trình tại ngân hàng bộ triệu chứng đến từ hợp lý với quy định đề ra.Phương thức thanh toán bằng L/C cũng có thể được hiểu là một khoản tạm ứng mà ngân hàng dành cho nhà nhập khẩu hoặc nhà xuất khẩu.Từ tính chất của thư tín dụng này của thể suy ra:

Thứ nhất, chỉ có các tổ chức tín dụng mới có quyền làm các giao dịch này.Thứ hai, do có tính độc quyền của ngân hàng, giao dịch thanh toán này chỉ có thể đã được làm thường gặp chỉ bằng các tổ chức tín dụng.

6.Quy trình chính của thư tín dụng L/C.

Các bên liên quan trong quy trình này gồm:

Người yêu cầu mở L/C = Applicant (Người Nhập Khẩu)Ngân hàng Mở L/C = Opening Bank = Issuing Bank (Ngân hàng của người Nhập Khẩu)Ngân hàng Thông báo L/C = Advising Bank = Notifying Bank (Ngân hàng của người Xuất Khẩu) Người thụ hưởng = Beneficiary (Người Xuất Khẩu)

Quy trình thực hiện thanh toán bằng phương thức L/CQuy trình làm thanh toán chỉ bằng phương thức L/C

Theo hình ở trên thì :

(1)Người NK căn cứ vào điều khoản thanh toán trong hợp đồng sẽ yêu cầu ngân hàng mở mở L/C:

Hồ sơ gửi cho ngân hàng như sau:

Thư yêu cầu phát hành L/C (theo Mẫu của ngân hàng)Một bản sao hợp đồng mua bán ngoại thương hoặc giấy tờ có giá trị tương đương như hợp đồng. Một bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp giao dịch lần đầu)Giấy phép nhập khẩu (nếu có).

Đồng thời thực hiện Ký quỹ cho ngân hàng: từ 0% đến 100% trị giá lô hàng

L/C phát hành chỉ bằng vốn tự có, người NK ký quỹ 100%L/C phát hành bằng vốn tự có, người NK không ký quỹ đủ 100% hoặc có yêu cầu miễn, giảm mức ký quỹ thì người NK cũng sẽ liên hệ với bộ phận tín dụng điều tra xem xét hoặc NH sẽ cung ứng cho người NK trong từng thời kỳ.L/C phát hành chỉ bằng vốn mà người NK vay củaRiêng đối với L/C nhập khẩu chỉ bằng vốn vay của Chính Phủ, ODA, ngoài các qui định đã nêu trên người NK cần gửi cho NH các giấy tờ như: Phê duyệt sử dụng vốn vay Chính phủ, ODA của bộ Tài chính; phê duyệt Hợp đồng của Tổ chức tài trợ vốn

>>> Xem Thêm: HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG – Contract

(2)Ngân hàng Mở căn cứ vào đơn này cũng sẽ mở L/C , gửi L/C cho Ngân hàng Thông Báo

Thông thường, khi có bản nháp của L/C, ngân hàng Mở cũng sẽ gửi trước cho người NK xem , kiểm tra, người NK sẽ gửi bản nháp cho người XK xem và kiểm traNếu L/C có vấn đề (không đúng như hợp đồng) thì người XK cũng sẽ tham vấn ngân hàng Thông báo, sau đó yêu cầu người NK làm việc với Ngân hàng Mở để hoàn thiện. chỉnh sửa L/C cho đúng.L/C thường là bản bằng mã điện SWIFT

(3)Ngân hàng Thông báo kiểm tra L/C và chuyển L/C cho người xuất khẩu:

Thông thường, đây chính là bản scan, chưa cần bản gốc.Người XK chưa nên nhận L/C , làm việc trực tiếp với ngân hàng Mở mà nên thực hiện việc thông qua ngân hàng Thông báo.Ngân hàng Thông có trách nhiệm hỗ trợ người bán kiểm tra L/C. Nhưng nếu mã điện tín là giả, L/C chính là giả, ngân hàng Thông báo đã được miễn trách trước người XK về hậu quả của L/C giả này.

(4)Người XK giao hàng cho người NK theo L/C quy định

Kể đến từ thời điểm nay, người XK/người NK cũng sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình (giao hàng , và thanh toán) theo L/C và còn các trách nhiệm khác thì vẫn làm theo hợp đồng giữa hai bên

(5)Người XK lập bộ triệu chứng từ của lô hàng , và giao cho Ngân hàng Thông báo.

Nhà xuất khẩu có trách nhiệm lập , và giao bộ triệu chứng đến từ cho nhân hàng thông báo .

>>> Xem Thêm: HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI – Commercial Invoice

Tham khảo thêm: Bụi là gì vậy? Tồn tại ở thể nào trong môi trường – Mamibot

(6)Ngân hàng Thông báo kiểm tra , và gửi/xuất trình bộ triệu chứng đến từ cho Ngân hàng Mở.

Ngân hàng Thông Báo chịu trách nhiệm kiểm tra và báo cho người XK biết nếu có sai sót trong triệu chứng từ, đồng thời tư vấn cho người XK biện pháp khắc phục các sai sót này. Nếu Ngân hàng Thông báo xác nhận chứng đến từ phù hợp hợp lệ đầy đủ (theo thông lệ của ngân hàng) nhưng cuối cùng, Ngân hàng Mở lại charge/thu phí Bất hợp lệ bộ triệu chứng đến từ (hoặc nặng hơn chính là từ chối thanh toán) thì Ngân hàng Thông báo phải chịu một phần trách nhiệm với người XK trong việc chia sẻ chi phí này (tuỳ mối quan hệ giữa người XK và ngân hàng Thông báo).Việc kiểm tra bộ triệu chứng từ xem có phù hợp với yêu cầu của L/C hay chưa rất quan trọng. Vì về bản chất, lúc này, chính Ngân hàng Mở chính là người đang “sở hữu” lô hàng, nên họ kiểm tra rất gắt gao về Bộ triệu chứng từ. Mặc dù, trước đó, người XK cũng đã gửi bản nháp/draft + scan bản gốc của Bộ chứng đến từ gửi cho người NK kiểm Người NK đã kiểm tra/xác nhận chính là triệu chứng đến từ ổn, hợp lệ. Nhưng nếu chứng từ chưa đúng như yêu cầu của Ngân hàng Mở thì Ngân hàng Mở vẫn đến từ chối thanh toán.

(7)Ngân hàng Mở sẽ kiểm tra triệu chứng từ, nếu bộ chứng từ phù hợp với L/C thì Ngân hàng Mở cũng sẽ trả tiền/chuyển tiền cho Ngân hàng Thông Báo.

Việc trả tiền này chính là chính Ngân hàng Mở dùng tiền của mình để trả cho người XK;

Nếu không trả tiền ngay, thì Ngân hàng Mở sẽ Ký Chấp nhận vào Hối phiếu , gửi ngược lại Hối phiếu đã được ký Chấp nhận này cho Ngân hàng Thông Báo. Ngân hàng Thông Báo gửi Hối phiếu đã được ký chấp nhận này cho người XK giữ. Đáo hạn thanh toán, người XK sẽ gửi Hối phiếu này cho Ngân hàng Thông báo để ngân hàng này thu tiền từ ngân hàng Mở.

(8)Ngân hàng Thông báo báo tiền đã vào tài khoản cho người XK

(9)Ngân hàng Mở sẽ xuất trình bộ chứng đến từ để người NK kiểm tra , và giao chứng đến từ cho người NK nhận hàng.

Thực tế chính là ngân hàng sẽ scan bản gốc và gửi cho người NK qua email để người NK kiểm tra trước. Sau đó, người NK cũng sẽ nhận bộ triệu chứng từ của lô hàng tại trụ sở ngân hàng. Sau khi nhận chứng đến từ người NK cần kiểm tra đối chiếu giữa nội dung L/C với các triệu chứng từ nhận được, trường hợp có các khác biệt giữa L/C với chứng đến từ trong vòng 03 ngày làm việc người NK cần thông báo gấp cho NH Mở để NH Mở khiếu nại ngân hàng Thông báo , và bên người XK. Trường hợp khiếu nại kiểu này ít xảy ra vì ngay đến từ đầu, người XK đã chủ động gửi chứng đến từ nháp cho người NK xem và xác nhận.

NH Mở sẽ chỉ giao chứng từ cho người NK khi người NK thanh toán đủ tiền hàng còn thiếu (nếu lúc trước mới chỉ ký quỹ một phần để mở L/C) và các chi phí liên quan (nếu có). Đồng thời khi đó, Ngân hàng Mở sẽ ký hậu vào vận đơn gốc , làm một Uỷ quyền nhận hàng để người NK nhận đã được hàng (vì lúc này B/L ghi Consignee là theo lệnh của Ngân hàng).

Nếu không dùng vận đơn gốc/chưa có vận đơn gốc, NH mở cũng sẽ làm một Bảo lãnh nhận hàng đến hãng tàu để người NK có thể nhận hàng theo L/C.

Nếu người NK chưa có khả năng thanh toán số tiền còn thiếu, ngân hàng Mở lại tiếp tục cho vay phần còn thiếu hoặc hoá giá/sở hữu luôn bộ chứng từ này (sở hữu hàng) , và làm việc bán lại lô hàng cho bên khác với tư cách là người sở hữu thực sự của lô hàng lúc này.

7.các nội dung chính của thư tín dụng (L/C).

Có rất nhiều nhiều các loại L/C khác nhau nhưng nhìn chung chúng thường có các nội dung cơ bản sau đây:

(1) Số hiệu, địa điểm và ngày mở L/C(No of L/C, place and date of issuing).

Số hiệu.Địa điểm mở (place of issuing): Là nơi mà ngân hàng mở L/C câm kết thanh toán cho người xuất khẩu.Ngày mở (issuing date): Là ngày bắt đầu phát sinh cam kết ngân hàng mở với người xuất khẩu là ngày bắt đầu tính thời hạn hiệu lực của LC , là căn cứ để người xuất khẩu kiểm tra xem người nhập khẩu có làm việc mở L/C đúng hạn như trong hợp đồng đã quy định hay là không.

(2) Loại thư tín dụng.

Mỗi các loại L/C đều có tính chất và nội dung khác nhau quyền lợi , và nghĩa vụ của các bên liên quan cũng khác nhau nên cần xác định loại thư tín dụng cần mở.

(3) Tên địa chỉ của người thụ hưởng.

Có liên quan đến phương thức tín dụng triệu chứng từ.

(4) Số tiền của thư tín dụng.

Số tiền của thư tín dụng (Amount of money) vừa ghi bằng số và ghi bằng chữ thống nhất với nhau hoặc có thể chỉ cần số tiền chỉ bằng số.Trong đó đồng tiền thanh toán phải rõ ràng. Cách ghi số tiền tốt số 1 chính là ghi một vài giới hạn mà người xuất khẩu có thể đặt được.các đến từ “khoảng chừng, độ khoảng hoặc các đến từ ngữ tương tự được dùng để chỉ biên độ số tiền của L/C cho phép xê dịch không quá 10% tổng số tiền đó.

Tham khảo thêm: Văn hóa ‘giàu ngữ cảnh’ (High Context Culture) là gì vậy? Đặc điểm chung

(5) Thời hạn hiệu lực (Expiry date).

Là thời hạn mà ngân hàng mở L/C cam kết trả cho nhà xuất khẩu nếu nhà xuất khẩu xuất trình đầy đủ bộ triệu chứng từ trong thời hạn đó , và trong nội dung L/C yêu cầu.

(6) Thời hạn trả tiền của L/C (Latest payment date).

Là thời hạn trả tiền ngay hay là trả tiền về sau.Điều này có thể nhận dạng ở hối phiếu của người xuất khẩu ký phát thời hạn giao hàng cũng được ghi trong L/C , và do hợp đồng mua bán quy định.Thời hạn giao hàng có thể có thể có quan hệ chặt chẽ với thời hạn hiệu lực của L/C.

(7) Thời hạn giao hàng (Shipment date).

Là thời hạn quy định bên bán phải chuyển giao hàng cho bên mua kể từ khi L/C có hiệu lực.

(8) các nội dung về hàng hóa (Description of goods).

Bao gồm tên hàng hóa, số lượng hàng, trọng lượng hàng(có thể bao gồm cả sai lệnh cho phép) giá cả, quy cách, phẩm chất…cũng phải được ghi vào thư tín dụng.

(9) Các nội dung về vận tải(Shipment term).

(10) Các triệu chứng từ người xuất khẩu phải xuất trình(Document for payment).

Là nội dung then chốt của thư tín dụng, bởi vì bộ chứng đến từ quy định trong thư tín dụng là một chỉ bằng triệu chứng của người xuất khẩu triệu chứng minh rằng mình đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng và làm đúng các quy định của thư tín dụng.

(11) Sự cam kết trả tiền của ngân hàng mở L/C.

Là nội dung cuối cùng của thư tín dụng và nó ràng buộc trách nhiệm của ngân hàng mở L/C.

(12) những điều kiện đặc biệt khác.

Như phí ngân hàng đã được tính cho bên nào, điều kiện đặc biệt hướng dẫn đối với ngân hàng chiết khấu, tham chiếu theo UCP nào….

(13) Chữ ký của ngân hàng mở L/C.

8.Ưu ngược điểm của thư tín dụng (L/C)

Lợi ích đối với người xuất khẩu:

Ngân hàng (NH) sẽ làm thanh toán đúng như qui định trong thư tín dụng bất kể việc người mua có muốn trả tiền hay không.Chậm trễ trong việc chuyển chứng từ đã được tránh tối đa.Khi chứng đến từ đã được chuyển đến NH phát hành, việc thanh toán được tiến hành ngay hoặc vào một ngày xác định (nếu là L/C trả chậm).KH có thể đề nghị chiết khấu L/C để có trước tiền sử dụng cho việc chuẩn bị thực hiện hợp đồng

Lợi ích đối với người nhập khẩu:

Chỉ khi hàng hóa thực sự được giao thì người nhập khẩu mới phải trả tiền.Người nhập khẩu có thể yên tâm là người xuất khẩu sẽ phải thực hiện tất cả các gì theo qui định trong L/C để bảo đảm việc người xuất khẩu sẽ đã được thanh toán tiền (nếu chưa người xuất khẩu sẽ mất tiền).

Lợi ích đối với Ngân hàng:

Được thu phí dịch vụ ( Phí mở L/C, phí chuyển tiền, phí thanh toán hộ…) Mở rộng quan hệ thương mại quốc tế.Nhược điểm lớn nhất của hình thức thanh toán này là quá trình thanh toán rất nhiều tỷ mỷ, máy móc, các bên tiến hành đều rất thận trọng trong khâu lập , và kiểm tra chứng từ. Chỉ cần có một sai sót nhỏ trong việc lập , và kiểm tra chứng đến từ cũng chính là nguyên do để đến từ chối thanh toán. Đối với Ngân hàng phát hành, sai sót trong việc kiểm tra triệu chứng đến từ cũng dẫn đến hậu quả rất nhiều lớn.

Lời Kết :

Phương thức thư tín dụng cũng chính là phương thức hết sức quan trọng trong thanh toán quốc tế ở Việt Nam cũng như trên thế giới hiện hay là tuy nhiên tùy vào từng trường hợp mà mỗi doanh nghiệp cũng sẽ lựa chọn cho mình phương thức phù hợp số 1 đối với tình thình thực tế. Phương thức cũng là một hình phương pháp đảm bảo cho nhà nhập khẩu tránh rủi ro một phần nào đó. Trên đây là một vài điều cơ bản cần nắm khi muốn tìm hiểu về LC mà tôi tông tổng hợp lại để giúp cho Bạn hiểu sâu hơn về nó.

Nếu có đóng góp thêm gì thì xin mời các bạn gửi về cho chúng tôi bổ sung và hoàn thiện tốt hơn.

Tham khảo thêm: Hô hấp hiếu khí chính là gì vậy? Phân biệt hô hấp hiếu khí và kị khí

Bạn thấy bài viết thế nào?

Tìm hiểu thêm: Ngành Kỹ thuật cơ điện tử học gì? Ra trường làm gì?