Hỏi đáp

Quản lý là gì vậy? Chức năng cơ bản của quản lý

Quản lý là hoạt động chưa thể thiếu trong hoạt động của Nhà nước , bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp. Tuy nhiên tìm hiểu định nghĩa quản lý, chức năng và vai trò của quản lý như thế nào thì ngay cả các nhà quản lý cũng chưa chắc hiểu rõ. Trong bài viết dưới đây sẽ đưa ra giúp cho bạn đọc hiểu rõ Quản lý chính là gì vậy?

Quản lý chính là gì vậy?

Quản lý chính là sự ảnh hưởng liên tục có tổ chức, có định hướng, có mục đích, có kế hoạch của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý để chỉ huy, điều khiển, liên kết các yếu tố tham gia vào hoạt động thành một chỉnh thể thống nhất, điều hoà hoạt động của các khâu một cách hợp quy luật nhằm đạt đến mục tiêu xác định trong điều kiện biến động của môi trường.

Bạn đang xem: Quản lí là gì

Bạn đang đọc: Quản lý là gì vậy? Chức năng cơ bản của quản lý

Từ điển Bách khoa Việt Nam định nghĩa động đến từ quản lý, theo đó, quản lý gồm hai yếu tố. “Quản” chính là trông coi và giữ gìn theo các yêu cầu nhất định , và “Lý” là tổ chức , điều khiển các hoạt động theo yêu cầu nhất định.

Như vậy, công tác “quản lý” là làm hai quy trình liên hệ chặt chẽ với nhau là “quản” , “lý”.

Từ các định nghĩa đã được nhìn nhận từ nhiều góc độ, chúng ta thấy rằng tất cả các tác giả đều thống số 1 về cốt lõi của khái niệm quản lý, đó chính là trả lời câu hỏi; Ai quản lý? (Chủ thể quản lý); Quản lý ai? Quản lý cái gì? (Khách thể quản lý); Quản lý như thế nào? (Phương thức quản lý); Quản lý bằng cái gì? (Công cụ quản lý); Quản lý để thực hiện gì? (Mục tiêu quản lý).

Người quản lý là gì vậy?

Tìm hiểu thêm: SCOBY là gì? Hướng dẫn cách nuôi SCOBY bằng trà đen/trà ô long

Người quản lý chính là các người làm việc trong tổ chức, điều khiển công việc của người khác , và chịu trách nhiệm trước kết quả hoạt động của họ, người quản lý còn là người chính là người lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo , kiểm soát con người, tài chính, vật chất , thông tin một cách có tốt nhất để đạt đã được mục tiêu,

Nhiệm vụ của quản lý

+ Hoạch định: xác định mục tiêu, quyết định các công việc cần thực hiện trong tương lai (ngày mai, tuần tới, tháng tới, năm sau, trong 5 năm sau…) lên các kế hoạch hành động.

+ Tổ chức: sử dụng một cách tối ưu các tài nguyên đã được yêu cầu để làm kế hoạch.

+ Bố trí nhân lực: phân tích công việc, tuyển mộ phân công từng cá nhân cho từng công việc thích hợp.

+ Lãnh đạo/Động viên: Giúp các nhân viên khác làm việc hiệu quả hơn để đạt đã được các kế hoạch (khiến các cá nhân sẵn lòng làm việc cho tổ chức).

+ Kiểm soát: Giám sát, kiểm tra quy trình hoạt động theo kế hoạch (kế hoạch có thể cũng sẽ được thay đổi phụ thuộc vào phản hồi của quy trình kiểm tra).

Quản lý tiếng Anh là gì vậy?

Quản lý tiếng Anh là manage

Xem thêm: Ghi 4 bàn trong bóng đá gọi là gì vậy? Ghi 5 bàn là gì vậy?

Đặc điểm của quản lý

Hoạt động quản lý thể hiện các đặc điểm cơ bản như sau:

– Quản lý là sự tác động một cách có mục tiêu, mục đích

Điều này cũng đồng nghĩa với việc trả lời câu hỏi tại sao phải quản lý , và quản lý để làm gì. Một quy trình quản lý hoàn chỉnh là phải có bước tìm hiểu đối tượng quản lý, đặt ra mục tiêu quản lý, tìm các phương pháp, cách thức làm quản lý, tiến hành thực thi quyền quản lý , và kiểm tra, đánh giá hiệu quả nhất của việc quản lý, xem kết quả quản lý có phù hợp với mục tiêu đã đặt ra từ trước hay không;

– Hoạt động quản lý là sự đòi hỏi tất yếu khi có hoạt động chung của con người

Thật vậy, quản lý trong thời kỳ nào, xã hội nào thì phản ánh bản chất của thời kỳ đó, xã hội đó. thí dụ: ở thời kỳ Công xã nguyên thủy, thì hoạt động quản lý còn mang tính chất thuần túy, đơn giản vì lúc này con người lao động chung, hưởng thụ chung, hoạt động lao động chủ yếu dựa vào sản bắn, hái lượm, người quản lý bấy giờ chính là các tù trưởng. Thời kỳ này không có nhà nước nên hoạt động quản lý dựa vào các phong tục, tập quán chứ chưa có pháp luật để điều chỉnh. Đây gọi là quản lý xã hội dựa trên các quy phạm xã hội;

– Quản lý được thực hiện dựa trên cơ sở tổ chức , quyền uy

Quyền uy chính là thể thống nhất của quyền lực , và uy tín. Quyền lực chính là dụng cụ để quản lý được xác định thông qua các thỏa ước chung của tập thể, của cộng đồng. Uy tín thể hiện ở kiến thức chuyên môn vững chắc, có năng lực điều hành, cùng với phẩm chất đạo đức. Nói một cách ngắn gọn, có quyền uy thì mới đảm bảo sự phục tùng của cá nhân đối với tổ chức. Quyền uy là phương tiện quan trọng để chủ thể quản lý điều khiển, chỉ đạo cũng như bắt buộc đối với đối tượng quản lý trong việc thực hiện các mệnh lệnh, yêu cầu mà chủ thể quản lý đề ra.

Vai trò của quản lý?

– Quản lý nhằm gây nên sự thống số 1 ý chí trong tổ chức giữa các người quản lý , và người bị quản lý; giữa các người bị quản lý với nhau.

– Định hướng sự phát triển của tổ chức trên cơ sở xác định mục tiêu chung , hướng mọi nỗ lực của các đối tượng quản lý vào mục tiêu đó.

– Tổ chức, điều hoà, phối hợp và hướng dẫn hoạt động của các cá nhân, tổ chức, giảm độ bất định nhằm đạt được mục tiêu quản lý.

– Tạo động lực cho mọi cá nhân trong tổ chức bằng cách kích thích, động viên; uốn nắn lệch lạc, sai sót nhằm giảm bớt thất thoát, sai lệch trong quá trình quản lý.

– Tạo môi trường , điều kiện cho sự phát triển của mọi cá nhân , tổ chức, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững , có hiệu quả.

Chức năng cơ bản của quản lý?

một vài chức năng quản lý như sau:

Chức năng dự đoán

Dự đoán chính là phán đoán trước toàn bộ quá trình và các hiện tượng mà trong tương lai có thể xảy ra trong sự phát triển của một hệ thống quán lý.

Tham khảo thêm: Nhà văn hóa chính là gì –

Dự đoán bao gồm cả các yếu tố thuận lợi, khó khăn, cả các yếu tố tác động của môi trường bên ngoài tới hệ thống các yếu tố ảnh hưởng của chính môi trường bên trong , và đưa ra chiến lược quản lý phù hợp.

Chức năng lên kế hoạch

Kế hoạch hoá là chức năng cơ bản nhất trong số các chức năng quản lý, nhằm xây dựng quyết định về mục tiêu, chương trình hành động , bước đi cụ thể trong một thời gian nhất định của một hệ thống quản lý.

Chức năng tổ chức là để xác định vai trò nhiệm vụ hay là chức vụ của từng cá nhân, bộ phận

Tổ chức chính là sự kết hợp, liên kết các bộ phận riêng rẽ thành một hệ thống, hoạt động nhịp nhàng như một cơ thể thống nhất trong đó mỗi bộ phận, mỗi cá nhân đều góp phần công sức vào các mục tiêu chung của hệ thống.

Một tổ chức cũng đã được coi là hiệu quả khi nó được áp dụng để thực hiện các mục tiêu của hệ thống với mức tối thiểu về chi phí cho bộ máy.

Chức năng khích lệ, động viên nhằm phát huy nguy cơ vô tận của con người vào quá trình làm mục tiêu của hệ thống

Chức năng này được đặc biệt áp dụng trong quản lý nhân sự, trong đó cần phải xác định các yếu tố tạo thành động cơ thúc đẩy mọi người đóng góp có kết quả và hiệu quả nhất tới mức có thể đã được cho hệ thống.

Động cơ thúc đấy nói lên các xu hướng, ước mơ, nhu cầu, nguyện vọng và các thôi thúc đối với con người.

Chức năng điều chỉnh chính là nhằm sửa chữa trị các sai lệch nảy sinh trong quá trình hoạt động của hệ thống để duy trì các mối quan hệ bình thường giữa bộ phận điều khiển , bộ phận chấp hành; giữa bộ máy quản lý với hoạt động của hàng trăm, hàng nghìn người sao cho nhịp nhàng, ăn khớp với nhau.

Trong hệ thống khi có bất cập nào đó thì cần phải được điều chỉnh ngay lập tức để ổn định lại hệ thống.

Chức năng kiểm tra chính là để đánh giá đúng kết quả hoạt động của hệ thống, bao gồm cả việc đo lường các sai lệch nảy sinh trong quy trình hoạt động, là một chức năng có liên quan đến mọi cấp quản lý căn cứ vào mục tiêu và kế hoạch đã định.

Kế hoạch hướng dẫn việc sử dụng các nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu, còn kiểm tra xác định xem chúng hoạt động có hợp lý với mục tiêu , kế hoạch hay là không.

Chức năng đánh giá , hoạch toán chính là nhằm cung cấp cho cơ quan quản lý các thông tin cần thiết để đánh giá đúng tình hình của đối tượng quản lý và dự kiến quyết định bước phát triển mới.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi nhằm giải đáp thắc mắc về Quản lý là gì để bạn đọc tham khảo.

Xem thêm: HGH chính là gì ? Sự tác động của HGH đến cơ bắp ra sao ?

Bạn thấy bài viết thế nào?

Tìm hiểu thêm: Dự thảo văn bản