Hỏi đáp

Retrospective là gì? Sprint Retrospective là gì? Một phiên Sprint Retrospective sẽ diễn ra thế nào?

Khái niệm Retrospective chính là gì?

Retrospective theo đến từ điển là “nhìn lại hoặc giải quyết các tình huống, sự kiện trong quá khứ”.

Trong Scrum, thì retrospective hay sprint retrospective là một sự kiện cực kỳ quan trọng nhằm thanh tra và thích nghi quy trình thực hiện việc. Nói cách khác đây chính là dịp để nhóm Scrum nhìn lại quy trình làm việc của một Sprint , và xác định các thay đổi cần thiết đối với quá trình làm việc, công cụ dùng , cách thức cộng tác để thực hiện tốt hơn trong các Sprint tiếp theo.

Retrospective chính là gì

Bạn đang đọc: Retrospective là gì? Sprint Retrospective là gì? Một phiên Sprint Retrospective sẽ diễn ra thế nào?

>> Đọc thêm 1 phiên cải tiến retrospective diễn ra với thành phần thời gian , tiến hành như thế nào?

Sprint Retrospective tiến hành khi nào , bao lâu

Sprint Retrospective thường chính là sự kiện cuối cùng của Sprint và diễn ra ngay sau phiên Sprint Review. Thời lượng của phiên retrospective tối đa là 3 tiếng đối với 1 Sprint 1 tháng. Và cũng sẽ rút ngắn hơn đối với các Sprint có độ dài ngắn hơn, ví dụ: đối với Sprint 1 tuần thì độ dài tối đa của phiên Retrospective là 45 phút.

Tìm hiểu thêm: Checklist là gì vậy? những điều bạn cần biết về Checklist

Sprint Retrospective tiến hành với các ai , và tiến hành như thế nào?

Thành phần tham dự:

Nhà Phát triển , và Scrum Master bắt buộc phải tham dự. Product Owner có khả năng tham dự hoặc không. Ngoài ra Nhà Phát triển còn có khả năng mời thêm các người khác cùng tham dự nếu cần thiết.

Các bước tiến hành Retrospective:

Một phiên retrospective thường được tiến hành theo 5 bước sau:

Bước 1: Setting the stage – thiết lập bối cảnh, trạng thái bắt đầu cho buổi Sprint Retrospective

Đây chính là một bước rất đơn giản, hiệu quả nhưng lại thường bị bỏ qua trong các buổi Sprint Retrospective. Hoạt động này hỗ trợ tất cả chúng ta cất lên tiếng nói, gỡ bỏ các dè chừng để hỗ trợ cho chúng ta hòa nhập và liên kết với chủ đề tốt hơn. Điều này ảnh hưởng rất nhiều lớn đến hiệu quả buổi họp.

Một số kỹ thuật thường đã được dùng như “Weather Report”, “One-word” check-in…

Bạn có chắc mình đã hiểu hết về vay thế chấp?| VPBank

Bước 2: Gather Data – Thu thập data

Đây chính là lúc tất cả các thành viên chia sẻ thông tin, ý tưởng, mối quan tâm về công việc của nhóm trong sprint vừa diễn ra.

Một điều lưu ý trong hoạt động này đó chính là nên tập trung vào số lượng các thông tin thu được, càng nhiều thông tin càng tốt. Mọi ý kiến đóng góp đều được hoan nghênh, , và tuyệt đối tránh việc phán xét con người , và thái độ. Mọi người lắng nghe với tinh thần tôn trọng các ý kiến , quan điểm khác biệt.

Có rất nhiều các kỹ thuật thường đã được dùng trong hoạt động này, ví dụ: Glad Sad Mad, Start Stop Continue, Sailboat hay 4Ls,…

Nhìn chung các kỹ thuật này sẽ xoay quanh 3 câu hỏi:

Điều gì nhóm đã làm tốt, đang thúc đẩy nhóm?Điều gì nhóm còn không làm tốt, có khả năng cải thiện?Điều gì nhóm nghĩ chính là tốt và sẽ thử?

Tùy từng ngữ cảnh chúng ta sẽ dùng format phù hợp. Ví dụ Glad, Sad, Mad cũng sẽ tập trung vào tâm trạng của các thành viên trong khi Start, Stop, Continue cũng sẽ kích thích hành động.

Bước 3: Generate Insight – Xác định vấn đề thực sự cần giải quyết

Nếu như ở bước 2 tập trung vào số lượng các ý kiến, thì ở bước 3 nhóm sẽ tập trung vào khai thác sâu từng ý kiến nhằm phát lộ vấn đề thực sự cần giải quyết. Sau khi gộp , và các loại bỏ các ý kiến trùng nhau, một kỹ thuật phổ biến được dùng chính là 5-Why để đào sâu vấn đề.

Bước 4: Decide what to do – Xác định hành động cải tiến

Sau khi các vấn đề được phát lộ, việc tiếp theo nhóm cần thực hiện là chọn ra các hành động cụ thể để tiến hành cải tiến. Các hành động cải tiến nên bảo đảm tiêu chí 5W2H để gia tăng cam kết, trách nhiệm và mục đích cuối cùng là có khả năng nhanh chóng đi vào thực tế.

Bước 5: Close retrospective – Kết thúc phiên họp

Nhóm có khả năng kết thúc buổi họp bằng việc tóm tắt lại các gì đã diễn ra, tổng kết các hành động cần thực hiện. Nhóm hoàn toàn có khả năng đánh giá nhanh tốt nhất của buổi họp để một lần nữa nhìn nhận lại giá trị của buổi retrospective , và biết rằng đang đi đúng hướng. Một lời cảm ơn đến các thành viên sau buổi họp chính là một gợi ý tốt để buổi họp kết thúc trong chưa khí vui vẻ.

Ý nghĩa của phiên Retrospective

Ví dụ về tính quy phạm phổ biến của pháp luật

Buổi Sprint Retrospective đóng vai trò quan trọng trong quy trình Scrum. Cụ thể như:

Tạo động lực cho các thành viên trong nhóm Scrum: Trong một buổi Sprint Retrospective, Scrum Master cũng sẽ phải đảm bảo chưa khí an toàn và thoải mái cho tất cả các thành viên, tại đây các thành viên trong nhóm đã được cởi mở nói lên các điều mà mình cảm giác tốt hay không tốt. ScrumMaster lắng nghe các ý kiến , và kết hợp với cả nhóm để hỗ trợ họ giải quyết vấn đề. Điều này tạo động lực cho các thành viên khi họ luôn đã được lắng nghe, công nhận , và hỗ trợ đỡ.

hỗ trợ mọi người trong nhóm thấu hiểu nhau hơn: Trong mỗi buổi Sprint Retrospective, tất cả thành viên đều cũng sẽ bộc lộ và lắng nghe các ý kiến của mọi người, việc này hỗ trợ cho cho tất cả sẽ hiểu được nhau hơn, biết rằng đồng nghiệp mình đang cần gì hay mình có khả năng hỗ trợ gì cho mọi người.

Giải quyết các vấn đề, rủi ro khi mới chớm nở: Do mỗi buổi cải tiến sẽ được diễn ra cách nhau bằng thời gian của một Sprint, điều này hỗ trợ cho cho cả nhóm rà soát lại đã được tất cả công việc trong Sprint , dễ dàng phát hiện các vấn đề ngay đến từ đầu để cùng giải quyết. Như vậy các buổi Sprint Retrospective sẽ hỗ trợ cho cho công việc luôn đã được cải tiến , và tỉ lệ thành công của dự án cao hơn.

Ngoài ra, việc các doanh nghiệp duy trì các buổi Sprint Retrospective góp phần gia tăng hạnh phúc khi làm việc của mỗi thành viên , nhóm, đến từ đó xây dựng văn hóa học hỏi , và phát triển cho cả tổ chức.

“Scrum dễ hiểu Tuy vậy khó tinh thông”. Để triển khai thành công Sprint Retrospective, các cá nhân và đội nhóm cần Agile/Scrum đúng bản chất , và đồng bộ ngay từ đầu đến từ nhân viên đến cấp quản lý.

Đó là nguyên do Học viện Agile xây dựng khóa học Scrum Hành dụng với mục đích cung cấp kiến thức , và kỹ năng nền tảng về Agile/Scrum cho đội nhóm mới triển khai Agile/Scrum hoặc triển khai không hiệu quả.

Sau khóa học, học viên cũng sẽ hiểu đã được các kiến thức tổng quan về Scrum, thành thạo 22 dụng cụ , biện pháp thực hành Scrum để có khả năng áp dụng đã được ngay vào công việc.

>> Tìm hiểu thêm thông tin về khóa học Scrum Hành dụngTẠI Đ Y!

Xem thêm: Giới thiệu Văn Miếu Quốc Tử Giám bằng tiếng anh – Thành Tây

Tìm hiểu thêm: Download PC Wizard 2.12 – Phân tích, kiểm tra hệ thống máy tính