Hỏi đáp

Tham luận là gì? Hướng dẫn viết một bài tham luận đúng chuẩn

Việc làm Giáo dục – Đào tạo

1. Khái quát tham luận là gì?

1.1. Khái niệm tham luận là gì?

Tham luận chính là một hình thức viết bài văn nghị luận, được dùng để nêu lên quan điểm của người viết bằng các chỉ bằng chứng, luận cứ chính xác để cung cấp các thông tin quan trọng thực hiện rõ vấn đề mà bạn đang cần thực hiện sáng tỏ. Tham luận chính là hình thức người viết cung cấp thông tin sâu rộng về lĩnh vực tự nhiên hay xã hội nào đó.

Bạn đang đọc: Tham luận là gì? Hướng dẫn viết một bài tham luận đúng chuẩn

Người viết tham luận cũng sẽ đưa ra các yêu cầu, các kiến nghị , và giải pháp để có khả năng phân tích hay là bổ sung, phản ánh một vấn đề của xã hội, bài tham luận thường đã được trình bày trong một hội thảo hay một hội nghị, đã được trình bày dưới báo cáo Tuy vậy thường có nội dung không quá dài so với các báo cáo nghị luận chuyên sâu khác.

Tham luận là gì

Tham luận là bài viết đã được viết nên với kết cấu được quy định để tham dự vào cuộc hội thảo hay hội nghị để bàn về một vấn đề nào đó hay đóng vai trò chính là một bài phát biểu dưới dạng một bài viết, bạn có khả năng đưa vào đó chính là thực trạng, các ưu , và khuyết điểm của vấn đề để bác bỏ hay là tán dương. Sau đó là đưa ra các biện pháp để khắc phục tình trạng đang diễn ra.

1.2. Đặc điểm của tham luận chính là gì?

Tìm hiểu thêm: Trứng gà so là gì vậy? Trứng gà so có tác dụng gì?

Một bài tham luận đạt hiệu quả nhất cao cần phải có các đặc điểm nổi bật , và triệu chứng minh đã được bài tham luận đó có hiệu quả. Vậy, các đặc điểm nào để một bài tham luận đạt hiệu quả? Hãy tham khảo các đặc điểm tuyệt vời thể hiện một bài tham luận hiệu quả:

Thứ nhất, bài tham luận đó phải mang tính thời sự: Tham luận chính là bài viết đã được dùng trong hội nghị để mọi người cùng thảo luận về một vấn đề xã hội để hội nghị đó thực hiện rõ các hiện trạng của xã hội.Thứ hai, bài tham luận đó phải có tính tham khảo: bài tham luận phải đảm bảo cập nhật các thông tin có tính mới, được xã hội quan tâm và cần phải chọn lọc thông tin và khái quát được các vấn đề.Thứ 3, bài tham luận cần phải có tính phản biện: Trong mỗi bài tham luận cũng sẽ bao gồm cả quan điểm của người viết, chính vì vậy cũng sẽ có các ý kiến đồng tình hay là phản bác quan điểm của người viết.Thứ 4, bài tham luận cần có tính đề xuất: Khi bài tham luận muốn làm rõ vấn đề nào đó thì ngoài các ý kiến quan điểm riêng của mình thì người viết cần nêu lên các đề xuất, giải pháp để giải quyết các vấn đề đã được đưa ra trong bài tham luận.

các đặc điểm của tham luận chưa tách rời hoặc có khả năng ghép vào với nhau, bổ sung lẫn nhau, lồng ghép vào nhau để tạo nên một bài tham luận chặt chẽ, có hiệu quả cao.

Việc làm Công chức – Viên chức

2. Bố cục một bài tham luận chuẩn

Một bài tham luận bảo đảm có các phần như sau:

Đặt vấn đề: mọi người cần nêu ra ý nghĩa, vai trò , tầm quan trọng của các vấn đề được nêu ra trong bài tham luận.Thực trạng của vấn đề: mọi người cần nêu ra thực trạng, các ưu điểm và nhược điểm của vấn đề. Đồng thời nêu lý do của thực trạng đó.Giải pháp: Các biện pháp nào đã mang đến tốt nhất cao hoặc chính là mang lại các ý tưởng được đề ra mà chưa làm nhưng được lập luận có tính thuyết phục. các bạn không nên trình bày quá dàn trải khiến người nghe khó nắm bắt.Kết quả đạt được: các bạn cần trình bày kết quả nổi bật đạt đã được nhờ việc thực hiện các biện pháp đã được nêu trong bài tham luận.Bài học kinh nghiệm rút ra: Từ các thực trạng, giải pháp đã thực hiện để đem lại hiệu quả nhất giải quyết vấn đề, bạn cần nêu ra bài học kinh nghiệm đã rút ra đã được từ bài trình bày tham vấn.Phương hướng cho thời gian tới: Bạn cần nêu các việc cần thực hiện trong thời gian tiếp theo chính là gì?Kết luận vấn đề: chúng ta cần khẳng định lại tính cấp thiết của vấn đề, tính hiệu quả nhất , tính khả thi của các giải pháp được nêu ra. Đừng quên đưa ra các đề xuất và kiến nghị để vấn đề đã được quan tâm và giải quyết một cách có hiệu quả.

3. Hướng dẫn cách viết một bài tham luận hay

Hướng dẫn viết bài tham luận

Xem thêm: TOT là gì? Các ý nghĩa của cụm từ TOT mà bạn chưa biết

Báo cáo phải đã được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ.

3.1. Soạn thảo văn bản tham luận

Trong báo cáo tham luận, các bạn dùng font chữ “Times New Roman” , và dùng cỡ chữ 12px của hệ soạn thảo Word hoặc chính là hệ soạn thảo tương đương.Mật độ giãn cách giữa các chữ để bình thường, nguyên tắc soạn thảo là các bạn chưa được nén hay kéo dãn đối với các khoảng cách giữa các chữ.Dãn dòng thì các bạn đặt ở chế độ 1.3pt, dấu cách trước đoạn và cách sau đoạn chính là 6pt.Lề trên , và lề dưới cách nhau 2cmLề trái có khoảng cách chính là 2.54cm;Lề phải có khoảng cách lề chính là 2cmSố trang văn bản sẽ được đánh số ở giữa trang giấy , và ở vị trí phía cuối mỗi trang.Tựa đề của báo cáo tham luận cần được viết chỉ bằng chữ in hoa, cần đã được căn giữa , có font chữ chính là 14pt, đã được in đậm.Đề mục lớn của bài tham luận cần đã được viết bằng chữ in hoa, đề mục nhỏ của bài thì được viết chỉ bằng chữ thường, font chữ 12pt , và được in đậm.Hình ảnh cần đã được căn giữa , và có tiêu đề nằm phía trên ảnh. chúng ta chưa đặt Header , Footer trong bản báo cáo, bạn có khả năng đặt Footnote nếu cần thiết. mọi người không đã được dùng kiểu gạch chân trong các câu của báo cáo tham luận.

3.2. Quy ước đánh số thứ tự cho phần nội dung chính

Về quy ước đánh số thứ tự trong phần nội dung của tham luận thì các bạn cần in đậm các mục số, mục chữ , tên của phần/mục.

Các báo cáo tham luận cần phải được trình bày cũng như là đánh số thành các nhóm chữ số thống nhất, các chữ số này nhiều số 1 sẽ bao gồm 4 chữ số, chữ số đầu tiên chính là chỉ số chương. Trong mỗi nhóm chữ số tiểu mục cần phải có ít nhất 2 tiểu mục.

Ví dụ :

1.11.1.11.1.21.1.2.11.1.2.2 1.21.3

3.3. Bố trí tựa và chú thích ảnh, biểu đồ và bảng biểu

Khi bạn muốn đánh số cho các hình ảnh ảnh, biểu đồ hay các bảng biểu trong bài báo cáo tham luận thì bạn cần phải gắn với số của chương.

Ví dụ:

Trong báo cáo tham luận của bạn có ghi – “Biểu đồ 2.4” thì điều đó có nghĩa đó chính là biểu đồ thứ 4 trong chương 2.

Mọi đồ thị hay bảng biểu được lấy từ các nguồn khác cần phải đã được trích dẫn một cách đầy đủ. Đó chính là trích dẫn nguồn để chưa vi phạm bản quyền của người khác. Nguồn đã được trích dẫn cần phải đã được liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo.Tựa đề của hình ảnh, biểu đồ, sơ đồ đã được viết nằm phía ở trên của hình ảnh, biểu đồ, sơ đồ đó.Tựa đề của bảng biểu được nằm ở phía trên của bảng biểu.Chú thích của ảnh, biểu đồ hay bảng biểu đã được bố trí nằm ở phía dưới của ảnh, biểu đồ và bảng biểu.

3.4. Viết tắt

Khi viết báo cáo tham luận thì Bạn chưa lạm dụng viết tắt trong báo cáo của mình. Các bạn chỉ nên viết tắt các đến từ hay là cụm đến từ được quy ước hoặc đã được dùng nhiều lần trong báo cáo , có ghi chú rõ ràng. Nếu như báo cáo tham luận của bạn có nhóm chữ cần thiết viết tắt thì bạn cần phải có thêm bảng danh mục để ghi rõ các chữ viết tắt (Xếp theo thứ tự ABC) và được đặt ở ngay phần đầu của báo cáo tham luận.

3.5. Tài liệu tham khảo

Tất cả các ý kiến trong bài tham luận là đã được tác giả viết nên tham luận đó tham khảo , và đưa vào trong bài viết. Khi đó, tác giả cần đưa chú dẫn vào trong danh mục tài liệu tham khảo về các tài liệu mà bạn đã từng dùng để viết nên bài tham luận đó.

Xem thêm: [Góc hướng nghiệp] Nhân học chính là gì? Ngành nhân học ra làm gì?

Mọi ý kiến trong bài tham luận mà chưa phải chính là ý kiến của riêng tác giả, mọi tham khảo khác được liệt kê trong bài tham luận thì cần phải đựơc ghi chú dẫn trong phần danh mục của tài liệu tham khảo. chúng ta không nên trích dẫn các các loại kiến thức mà đã trở thành phổ biến số 1 rồi mà ai ai cũng biết nhé.

4. Các lưu ý khi viết bài tham luận

Lưu ý khi viết tham luận chính là gì?

Khi viết bài tham luận, chúng ta cần nắm được quy định để có khả năng trình bày phần trích dẫn nguồn , các tài liệu tham khảo

Chúng ta có hai dạng trích dẫn tài liệu tham khảo: Trích dẫn trong bài (người ta gọi là kiểu trích dẫn in-text reference) , danh sách các tài liệu tham khảo (người ta gọi chính là kiểu trích dẫn reference list).

Danh sách các tài liệu tham khảo sẽ đã được đặt ở phía cuối của bài tham luận, mỗi trích dẫn cũng sẽ đã được nêu trong bài tham luận (in-text reference) cần phải tương ứng đối với phần danh mục của nguồn tài liệu đã được liệt kê trong danh sách các tài liệu tham khảo.

Trích dẫn trong bài tham luận (in-text reference) bao gồm các thông tin như sau: Tên tác giả hoặc tên của tổ chức, năm xuất bản các tài liệu, trang tài liệu đã được trích dẫn (nếu có)

Trình bày phần trích dẫn trong bài tham luận: Bạn có các cách trình bày phần trích dẫn trong bài tham luận của mình như sau:

Trình bày theo họ , tên của tác giả và năm xuất bản tham luận (đối với các tài liệu chính là tiếng Việt).Trình bày theo họ và năm xuất bản bài tham luận (đối với tài liệu được viết bằng tiếng nước ngoài) được đặt trong ngoặc đơn.Danh sách tài liệu tham khảo (reference list): Danh sách các tài liệu đã được đặt ở phía cuối mỗi bài viết sẽ luôn đã được bắt đầu bằng tiêu đề “Tài liệu tham khảo”, tiếp theo sau đó thì là phần danh mục đã được liệt kê thành các phần tài liệu tham khảo (tài liệu tham khảo này bao gồm sách, các bài báo, các nguồn ấn phẩm điện tử) đã được sắp xếp theo thứ tự Alphabet, đó là theo họ của tác giả, theo tên bài viết, không đánh số thứ tự. Đối với mỗi phần trong danh mục tài liệu tham khảo của bài tham luận cũng sẽ bao gồm các thông tin như sau: tên tác giả, tên tác phẩm, năm xuất bản bài tham luận đó, nơi xuất bản bài tham luận.

Trên đây chính là các thông tin hỗ trợ cho bạn hiểu tham luận chính là gì. Hy vọng với các gì mà tôi đã cung cấp trong nội dung bài viết ở trên đây cũng sẽ hỗ trợ cho mọi người hoàn thành tốt bài tham luận của mình , và đạt đã được hiệu quả nhất đáng mong đợi. Hãy đón đọc các thông tin bổ ích đầy thú vị tiếp theo mà tôi cung cấp nhé.

Xem thêm: Giới thiệu về AWS Lambda – một dịch vụ của amazon

Tìm hiểu thêm: Mẫu Hợp đồng nguyên tắc và các thông tin liên quan