Hỏi đáp

Thị trường Tài chính là gì? Cấu trúc của thị trường ra sao?

Thị trường tài chính là thị trường mà ở đó diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán quyền sử dụng các nguồn tài chính thông qua những phương thức giao dịch , và dụng cụ tài chính nhất định, hay là theo cách hiểu khái quát nhất thì đó chính là nơi diễn ra quy trình trao đổi mua bán các dụng cụ tài chính và dụng cụ thanh toán. Bản chất của thị trường tài là sự luân chuyển vốn, giao lưu vốn trong xã hội.

Cấu trúc thị trường tài chính có thể có thể đã được hình thành từ nhiều thành phần khác nhau, tuy nhiên có thể căn cứ vào 3 thành phần chính là thời gian sử dụng nguồn tài chính huy động; sự luân chuyển các nguồn tài chính , tính chất pháp lý của thị trường tài chính.

Thị trường tài chính là gì

Thị trường Tài chính là gì? Cấu trúc của thị trường ra sao?

Bạn đang đọc: Thị trường Tài chính là gì? Cấu trúc của thị trường ra sao?

Truyền kì mạn lục có nghĩa chính là gì? – hoctuvangiamsat.com

Thời gian sử dụng nguồn tài chính huy động hay chính là thời gian luân chuyển vốn bao gồm thị trường tiền tệ , và thị trường vốn. Thị trường tiền tệ chính là thị trường được hình thành trước do ban đầu kinh tế chưa phát triển nên nhu cầu vốn , nhu cầu tiết kiệm vốn chưa nhiều chủ yếu chính là ngắn hạn. Do đó đặc thù của thị trường tiền tệ làthị trường chỉ có các công cụ ngắn hạn (có thời gian luân chuyển vốn chưa quá 1 năm). Thông thường các chủ thể đi vay ở trên thị trường này chính là những chủ thể tạm thời thiếu hụt tiền tệ phục vụ cho các nhu cầu thanh toán. Những chủ thể cung vốn (cho vay) thì lại là những chủ thể tạm thời có vốn nhàn rỗi (có thể chính là do chưa dùng tới vốn hoặc đang tìm kiếm cơ hội đầu tư), do vậy họ tranh thủ chuyển nhượng quyền sử dụng các khoản vốn nhàn rỗi của họ trong thời gian ngắn để hưởng lợi từ những giao dịch đó. Các hình thức đầu tư như thế trên thị trường tiền tệ thường có độ an toàn tương đối cao, nhưng lại đồng nghĩa với mức lợi tức thấp.

Khối lượng và giá trị giao dịch trên thị trường tiền tệ thường có quy mô lớn nên bên cho vay thường chính là các ngân hàng, công ty tài chính hoặc phi tài chính; còn bên vay vốn thường chính là Chính phủ, các công ty , và ngân hàng.

Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu về các nguồn vốn dài hạn cho đầu tư xuất hiện, đặt viên gạch nền tảng cho thị trường vốn ra đời. Nếu như thị trường tiền tệ là thị trường chỉ có các dụng cụ ngắn hạn thì thị trường vốn chính là thị trường hữu hiệu diễn ra việc mua bán các công cụ nợ dài hạn (có thời gian luân chuyển vốn trên một năm) như cổ phiếu hay là trái phiếu. Thị trường này cung cấp vốn cho các khoản đầu tư dài hạn các doanh nghiệp, của chính phủ, và các hộ gia đình. Đặc thù của thị trường này chính là thời gian luân chuyển vốn ở trên thị trường dài hạn hơn so với thị trường tiền tệ nên song hành cùng với mức lợi tức kỳ vọng cao thìđộ rủi ro cũng cao hơn.

Tìm hiểu thêm: Trade quần áo là gì? 5 cách trade hỗ trợ bạn luôn CÓ LÃI

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, bên cạnh việc huy động vốn dài hạn thông qua các định chế tài chính trung gian thì chính phủ và các doanh nghiệp còn tự huy động vốn bằng cách phát hành triệu chứng khoán. Động thái này kéo theo hệ quả tất yếu là nhu cầu mua bán chứng khoán dần xuất hiện ở trên thị trường.Chính vì thế mà thị trường chứng khoán ra đời với tư cách chính là một bộ phận của thị trường vốn nhằm đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi triệu chứng khoán.

Bánh Hỏi Tiếng Anh Là Gì, Bánh Hỏi

Bên cạnh thời gian sử dụng nguồn tài chính huy động đã được thì sự luân chuyển các nguồn tài chính cũng là một trong những thành phần quan trọng cấu thành nên thị trường tài chính bao gồm thị trường sơ cấp , thị trường thứ cấp. Có thể hiểu một cách đơn giản thì thị trường sơ cấp là thị trường phát hành triệu chứng khoán lần đầu tiên. Sau đó, việc mua bán các triệu chứng khoán này trên thị trường triệu chứng khoán thứ cấp sẽ chưa làm ảnh hưởng đến số vốn của nhà phát hành. Cũng từ thị trường này mà lượng vốn đầu tư cho nền kinh tế.Hoạt động giao dịch ở thị trường này thương được thực hiện theo hình thức bán buôn giữa nhà phát hành là bên cần huy động vốn (công ty, các tổ chức tài chính, Chính phủ,..) và các nhà đầu tư lớn (các công ty triệu chứng khoán, ngân hàng đầu tư, công ty bảo hiểm,…). Việc mua bán triệu chứng khoán ở trên thị trường sơ cấp thường đã được tiến hành thông qua trung gian chính là các ngân hàng.

Thị trường Tài là gì? Cấu trúc của thị trường ra sao?

Thị trường thứ cấp là thị trường mua bán lại những triệu chứng khoán đã phát hànhtrên thị trường sơ cấp, thực hiện thay đổi quyền sở hữu triệu chứng khoán.Khi diễn ra hoạt động mua bán triệu chứng khoán ở trên thị trường này thì chỉ thực hiện thay đổi quyền sở hữu các chứng khoán chứ chưa gia tăng vốn đầu tư cho nền kinh tế. Có thể thấy rằng thị trường sơ cấp chính là thị trường cơ sở, lầ nền tảng cho thị trường thứ cấp hoạt động, nó tạo hàng hoá để mua bán trên thị trường thứ cấp.

Bên cạnh thời gian sử dụng , sự luân chuyển cácnguồn tài chính thì căn cứ pháp lý cũng chính là một mảnh ghép trong bức tranh về thị trường tài chính. Căn cứ vào tính chất pháp lý thì có thể dễ dàng nhận thấy rằng thị trường bao gồm thị trường tài chính chính thức , không chính thức. Sự khác biệt rõ rệt của hai thị trường đó là việc áp dụng , tuân thủ theo các nguyên tắc của các văn bản quy phạm pháp luật. Nếu như thị trường tài chính chính thức chính là một nhánh của thị trường tài chính, các chủ thể tham gia đã được pháp luật thừa nhận và bảo vệ trên cơ sở mọi hoạt động, giao dịch được thực hiện theo những nguyên tắc, thể chế do nhà nước quy định rõ ràng trong các văn bản pháp luật. Bên cạnh đó, bản thân của thị trường tài chính chưa chính thức đã chính là thị trường tài chính riêng biệt, các hoạt động giao dịch , và các chủ thể không bị bó hẹp trong những nguyên tắc, thể chế do nhà nước quy định.

1 Đô Singapore (SGD) bằng bao nhiêu tiền việt (VND) mới số 1 2022

Tìm hiểu thêm: Axit nucleic