Hỏi đáp

Tỉ lệ vòng quay tổng tài sản (Asset Turnover Ratio) là gì?

Hình minh họa (Nguồn: Bmindstoday)

Tỉ lệ vòng quay tổng tài sản

Khái niệm

Asset turnover là gì

Bạn đang đọc: Tỉ lệ vòng quay tổng tài sản (Asset Turnover Ratio) là gì?

Tỉ lệ vòng quay tổng tài sản trong tiếng Anh gọi là Asset Turnover Ratio.

Tỉ lệ vòng quay tổng tài sản đo lường giá trị doanh thu hoặc doanh số của công ty so với giá trị tài sản của công ty. Tỉ lệ vòng quay tổng tài sản có thể đã được sử dụng như một chỉ số thể hiện hiệu quả nhất sử dụng tài sản của một công ty để gây ra doanh thu.

Tỉ lệ vòng quay tổng tài sản càng cao đồng nghĩa với việc sử dụng tài sản của công ty vào các hoạt động sản xuất kinh doanh càng hiệu quả. Ngược lại, nếu một công ty có số vòng quay tổng tài sản thấp, điều đó cho thấy công ty chưa sử dụng hiệu quả nhất tài sản của mình để gây ra doanh số.

Công thức , các bước tính toán Tỉ lệ vòng quay tổng tài sản

Tìm hiểu thêm: Ván nhựa Picomat là gì? Ưu nhược điểm của nhựa Picomat

Công thức tính Tỉ lệ vòng quay tổng tài sản :

Trong đó:

Tốc độ xử lý của CPU chính là gì? – hoctuvangiamsat.com

Total sales = Annual sales total: Tổng doanh số năm;

Beginning assets = Assets at start of year: Tổng tài sản đầu kì;

Ending assets = Assets at end of year: Tổng tài sản cuối kì.

Các bước tính toán:

Trong công thức tính tỉ lệ vòng quay tài sản có sử dụng giá trị tài sản của công ty. Để xác định giá trị tài sản của công ty, trước tiên cần tính giá trị trung bình của tài sản trong năm.

1. Xác định giá trị tài sản của công ty ở trên bảng cân đối kế toán vào đầu năm.

2. Xác định số dư hoặc giá trị cuối cùng của tài sản của công ty vào cuối năm.

Acetal Là Gì ? Nhựa Pom (Nhựa Acetal)

3. Cộng giá trị tài sản ban đầu , giá trị tài sản cuối với nhau , chia cho 2, sẽ đã được giá trị tài sản trung bình của năm.

4. Xác định tổng doanh số, giá trị này có thể đã được liệt kê dưới dạng doanh thu trong báo cáo kết quả kinh doanh.

5. Chia tổng doanh số hoặc doanh thu cho giá trị tài sản trung bình trong năm.

Tỉ lệ vòng quay tổng tài sản cho biết gì?

Thông thường, tỉ lệ vòng quay tổng tài sản được tính hàng năm. Tỉ lệ vòng quay tài sản càng cao, công ty càng hoạt động tốt, vì chỉ tiêu này cao thể hiện rằng công ty đang gây ra nhiều doanh thu trên mỗi đơn vị giá trị tài sản.

Tỉ lệ vòng quay tài sản có xu hướng cao hơn đối với các công ty trong một số lĩnh vực nhất định so với các công ty khác. Ví dụ, mặt hàng tiêu dùng thiết yếu , và bán lẻ có cơ sở tài sản (asset base) tương đối nhỏ nhưng có khối lượng hàng bán cao. Do đó, chúng có số vòng quay tổng tài sản trung bình cao nhất.

Ngược lại, các công ty trong các lĩnh vực như tiện ích , bất động sản có cơ sở tài sản lớn , và tỉ lệ vòng quay tài sản thấp.

Vì chỉ tiêu này có thể có thay đổi lớn đến từ ngành này sang ngành khác, việc so sánh số vòng quay tổng tài sản của một công ty bán lẻ , một công ty viễn thông cũng sẽ chưa tốt nhất lắm. So sánh chỉ có ý nghĩa khi chúng được thực hiện cho các công ty khác nhau trong cùng một lĩnh vực.

(Tài liệu tham khảo: Investopedia)

Chuyên ngành trong tiếng anh: Định nghĩa, ví dụ

Tìm hiểu thêm: Máy cưa xích loại nào tốt nhất hiện nay?