Hỏi đáp

Tổ chức kinh tế là gì? Đặc điểm và các hình thức tổ chức kinh tế tại Việt Nam?

Tổ chức kinh tế chính là đơn vị làm chức năng sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm mục đích gây ra lợi nhuận, duy sự tồn tại chung , và thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Vậy tổ chức kinh tế đã được hiểu như thế nào, đặc điểm , và các hình thức của nó tại Việt Nam ra sao?

*Cơ sở pháp lý:

Tổ chức kinh tế chính là gì

– Luật Đất đai 2013

Bạn đang đọc: Tổ chức kinh tế là gì? Đặc điểm và các hình thức tổ chức kinh tế tại Việt Nam?

1. Tổ chức kinh tế chính là gì?

Hiện tại các văn bản pháp luật không có quy định rõ ràng về tổ chức kinh tế Tuy vậy theo quy định tại điểm 27 điều 3 luật đất đai 2013 quy định về tổ chức kinh tế như sau:

“Điều 3. Giải thích đến từ ngữ

Tổ chức kinh tế bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã , tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật về dân sự, trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”.

Tìm hiểu thêm: Ốc đảo là gì? Ốc đảo là nơi như thế nào mới nhất 2022

Theo quy định ở trên có khả năng hiểu doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp có vốn nước ngoài) , và hợp tác xã được coi là tổ chức kinh tế. Khái niệm “tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật về dân sự” thì không được rõ ràng. Xét cả bộ luật dân sự 2005 và bộ luật dân sự 2015 đều chưa có bất cứ một quy định nào giải thích khái niệm về tổ chức kinh tế mà đều đưa ra các nội dung hết sức chung chung. Như vậy, nếu dựa trên căn cứ là doanh nghiệp, hợp tác xã có khả năng thấy tổ chức kinh tế sẽ có một số đặc điểm như sau:

– Được đăng ký thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật

– Có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện mục đích phát triển kinh tế

– Có điều lệ, cơ cấu tổ chức rõ ràng

Xem thêm: 5M chính là gì? Mô hình quản lý nguồn lực trong doanh nghiệp?

– Có tên, địa chỉ cụ thể, có tài sản để hoạt động

– Có tư cách pháp nhân

– Không phải là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Về cơ bản tổ chức kinh tế có nhiều điểm tương đồng với các tổ chức có tư cách pháp nhân, Tuy vậy xét ở trên các tổ chức có tư cách pháp nhân thì tổ chức kinh tế nằm trong phạm vi nhỏ hơn vì theo Bộ luật dân sự 2015 thì pháp nhân đã được chia ra nhiều loại.

Có một điểm đáng lưu ý về khái niệm tổ chức kinh tế đáng lưu ý đó là “trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” , có khả năng thấy việc quy định tổ chức kinh tế để làm các hoạt động quản lý nội bộ trong nước của nhà nước Việt Nam, vì nguyên nhân khái niệm tổ chức kinh tế các loại bỏ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Vì vậy, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hiện tại không đã được coi chính là tổ chức kinh tế.

Hiện nay, vẫn không có văn bản cụ thể nào quy định rõ “tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật về dân sự” là các tổ chức như thế nào. Do vậy, việc xác định một tổ chức có phải là tổ chức kinh tế hay không các căn cứ ở trên luật đất đai 2013. Đây chưa phải là một văn bản về quản lý kinh tế như Luật doanh nghiệp 2014, Luật thương mại 2005 hoặc luật đầu tư 2014 Tuy vậy sau khi kiểm tra các văn bản pháp luật thì đây chính là văn bản duy số 1 quy định cụ thể về nội dung này. Do vậy, chúng tôi cũng sẽ cập nhật các thông tin sớm số 1 về “tổ chức kinh tế là gì” khi có các quy định cụ thể hơn.

2. Đặc điểm của tổ chức kinh tế

Các doanh nghiệp, hợp tác xã được đăng ký thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật. Được cấp phép hoạt động , kinh doanh để phục vụ phát triển kinh tế. Một tổ chức kinh tế phải có điều lệ hoạt động , và cơ cấu tổ chức rõ ràng. các doanh nghiệp có đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, số tài sản, mục đích hoạt động rõ ràng minh bạch. Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Tổ chức kinh tế chính là doanh nghiệp, hợp tác xã không có vốn đầu tư nước ngoài.

3. Vai trò của các tổ chức kinh tế

Nguyên âm , và Phụ âm trong tiếng Anh | 4Life English Center

(1) Giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người lao động

Xem thêm: Hiệu quả kinh tế theo phạm vi là gì? Đặc điểm , cách thức để đạt được

Trong các năm gần đây, tổ chức kinh tế tăng nhanh đã giải quyết đã được nhiều việc thực hiện với thu nhập cao hơn cho người lao động. Thu nhập cao , tăng nhanh của lao động khối doanh nghiệp góp phần cải thiện , và nâng cao mức sống chung của toàn xã hội và tham gia vào quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang các ngành phi nông nghiệp.

(2) Tổ chức kinh tế tăng trưởng , phát triển là yếu tố quyết định đến tăng trưởng cao và ổn định của nền kinh tế các năm qua

Lợi ích cao hơn mà tăng trưởng của các tổ chức kinh tế đem lại chính là tạo ra khối lượng hàng hoá , và dịch vụ lớn hơn, phong phú hơn, chất lượng tốt hơn, thay thế đã được nhiều mặt hàng phải nhập khẩu, góp phần quan trọng cải thiện , và nâng cao mức tiêu dùng trong nước , và tăng xuất khẩu, đó cũng là yếu tố giữ cho nền kinh tế ổn định và phát triển các năm qua.

(3) Tổ chức kinh tế phát triển tác động đến chuyển dịch cơ cấu trong nền kinh tế quốc dân , và trong nội bộ mỗi ngành

– các loại hình kinh tế trong doanh nghiệp phát triển đa dạng gồm nhiều thành phần, trong đó doanh nghiệp nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn, các loại hình doanh nghiệp tư nhân tuy còn nhỏ nhưng phát triển nhanh , rộng khắp ở các ngành , và các địa phương trong cả nước, loại hình kinh tế tập thể đang đã được khôi phục , có bước phát triển mới. – Doanh nghiệp phát triển nhanh trong tất cả các ngành , và ở khắp các địa phương đã gây nên cơ hội phân công lại lao động giữa các khu vực nông lâm nghiệp, thủy sản , và sản xuất kinh doanh nhỏ của hộ gia đình là khu vực lao động có năng suất thấp, thu nhập chưa cao, chiếm số đông, thiếu việc làm sang khu vực doanh nghiệp, số 1 chính là công nghiệp , dịch vụ có năng suất cao và thu nhập khá hơn.

(4) Phát triển tổ chức kinh tế ảnh hưởng đến giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội

các năm gần đây, sản phẩm hàng hoá , và dịch vụ do khối doanh nghiệp gây ra ngày càng phong phú, đa dạng về chủng loại mặt hàng, chất lượng hàng hoá, dịch vụ được nâng lên, do đó đã giải quyết cơ bản nhu cầu tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ ngày càng cao của toàn xã hội, góp phần nâng cao mức sống vật chất của dân cư và tăng nhanh lượng hàng hoá xuất khẩu. Nhiều sản phẩm trước đây thường phải nhập khẩu cho tiêu dùng thì nay được các doanh nghiệp sản xuất thay thế , được người tiêu dùng trong nước tín nhiệm như: Ô tô, xe máy, phương tiện vận tải, các mặt hàng đồ điện, điện tử, may mặc, thực phẩm, đồ uống, hoá mỹ phẩm, đồ dùng gia đình, sản phẩm phục vụ xây dựng,..

Doanh nghiệp là khu vực chủ yếu gây nên nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, nguồn thu này tăng nhanh trong các năm qua là điều kiện để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển các hoạt động xã hội công (y tế, giáo dục, xoá đói giảm nghèo,…).

Xem thêm: Sự thiếu hụt là gì? Nguyên nhân , và giải thích tình trạng thiếu hụt

4. Các hình thức hoạt động của tổ chức kinh tế

Tổ chức kinh tế bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật về dân sự, trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (khoản 27 điều 3 Luật Đất đai)

Tổ chức kinh tế chính là tổ chức lập ra với mục đích lợi nhuận thông qua kinh doanh, marketing …như các tập đoàn, các công ty liên doanh liên kết.., lợi nhuận là mục đích sau cùng của các tổ chức này.

*Các hình thức của tổ chức kinh tế

– Kinh tế quốc doanh đã được củng cố , phát triển, nhất chính là trong các ngành , lĩnh vực then chốt, giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.

– Kinh tế tập thể do công dân góp vốn, góp sức hợp tác sản xuất, kinh doanh được tổ chức dưới nhiều hình thức trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và cùng có lợi.

– Kinh tế cá thể, kinh tế tư bản tư nhân được chọn hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, đã được thành lập doanh nghiệp không bị hạn chế về quy mô hoạt động trong các ngành, nghề có lợi cho quốc kế dân sinh.

– Kinh tế gia đình được khuyến khích phát triển.

5. Hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

Xem thêm: Apple Carplay chính là gì? Cách kết nối Apple Carplay

Hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế là việc nhà đầu tư bỏ vốn để làm hoạt động thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc tổ chức khác làm hoạt động đầu tư kinh doanh. Cùng với đầu tư theo hợp đồng thì đầu tư thành lập tổ chức kinh tế là một hình thức đầu tư trực tiếp mà ở đó nhà đầu tư trực tiếp bỏ vốn đầu tư , và trực tiếp tham gia hoạt động quản lý.

Xem thêm: Vị trí tổ chức đủ điều kiện chính là gì? Qui định của Vị trí tổ chức đủ điều kiện

So sánh với các hình thức đầu tư gián tiếp khác như: mua cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác, quỹ đầu tư… thì đầu tư thành lập tổ chức kinh tế sẽ phức tạp và đòi hỏi nhiều thủ tục đầu tư chặt chẽ hơn.

5.1. Chủ thể được đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

– Nhà đầu tư trong nước;

– Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

– Nhà đầu tư nước ngoài.

5.2. Điều kiện để đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

Theo đó, trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy triệu chứng nhận đăng ký đầu tư , và phải đáp ứng các điều kiện:

– Nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư;

– Thực hiện thủ tục cấp Giấy triệu chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ:

Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ chưa hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau đây:

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh triệu chứng khoán , và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa , chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài chưa thuộc quy định tại nêu trên làm theo quy định khác của pháp luật có liên quan , điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính là thành viên.

d.Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Như vậy để đầu tư thành lập tổ chức kinh tế thì nhà đầu tư cần nắm rõ 4 điều kiện trên để tiết kiệm thời gian chuẩn bị thủ tục hồ sơ, giấy tờ.

Trong bài viết trên, chúng tôi đã cung cấp các thông tin cơ bản về tổ chức kinh tế , đặc điểm, các hình thức tổ chức kinh tế tại Việt Nam. Trường hợp cần tư vấn, trợ hỗ trợ thêm bất kỳ thông tin nào khác có liên quan, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp Công ty luật TNHH Dương Gia để đã được giải đáp.

“cốt truyện” là gì? Nghĩa của đến từ cốt truyện trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

Tìm hiểu thêm: Net Salary Là Gì Thắc Mắc Gross Salary Và Net Salary Là Gì