Hỏi đáp

Trợ giảng là gì? Vai trò, nhiệm vụ, mô tả công việc trợ giảng

Trong quá trình giảng dạy, bên cạnh các giảng viên thì còn có sự tham gia của các trợ giảng. Những trợ giảng có vai trò quan trọng trong quy trình giảng dạy. Hiện nay pháp luật đã có những quy định chi tiết về hoạt động của trợ giảng trong quá trình giảng dạy. Bài viết dưới đây Luật Dương Gia sẽ cung cấp các thông tin về vị trí, vai trò, nhiệm vụ , và công việc của trợ giảng trong quy trình giảng dạy.

Trợ giảng là gì

Luật sưtư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại 24/7: 1900.6568

Bạn đang đọc: Trợ giảng là gì? Vai trò, nhiệm vụ, mô tả công việc trợ giảng

* Cơ sở pháp lý:

– Luật Giáo dục đại học năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2018;

– Thông tư số 20/2020/TT- BGDĐT ngày 27 tháng 07 năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học.

– Thông tư số 40/2020/TT- BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm , và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Tìm hiểu thêm: Manage To là gì và cấu trúc cụm từ Manage To trong câu Tiếng Anh

1. Trợ giảng chính là gì?

Tại Khoản 2 Điều 54 Luật Giáo dục đại học năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2018 quy định như sau:

“2. Chức danh giảng viên bao gồm trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính, phó giáo sư, giáo sư. “

Nhất quán là gì? Vì sao nhất quán chính là yếu tố giúp cho bạn thành công? | hoctuvangiamsat.com

Như vậy, trợ giảng đóng vai trò là một loại hình giảng viên trong giảng dạy tại đại học. Nếu phân tích đến từ tên gọi, thì đến từ “trợ” ở đây được hiểu chính là trợ trong “hỗ trợ”. Do vậy, trợ giảng được hiểu là người đóng vai trò hỗ trợ trong việc giảng dạy bên cạnh các giảng viên chính, phó giáo sư và giáo sư. Các cá nhân này chưa đã được đóng vai trò chính trong việc giảng dạy mà chỉ đóng vai trò là người hỗ trợ. Đóng vai trò là một giảng viên, thì trợ giảng cũng phải đáp ứng các tiêu chí chung được quy định tại Khoản 1 Điều 54 Luật Giáo dục đại học năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2018, cụ thể thì đây là các cá nhân có nhân thân rõ ràng, có phẩm chất, đạo đức, có sức khỏe và trình độ đáp ứng các yêu cầu luật định. Trình độ mà trợ giảng phải đáp ứng được đề cập đến ở đây đã được quy định tại Khoản 3 Điều 54 Luật Giáo dục đại học năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2018, đó là trợ giảng có trình độ đến từ đại học trở lên.

Điều kiện đã được hưởng chế độ hỗ trợ học nghề mới nhất

Tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 40/2020/TT- BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục , và Đào tạo ban hành quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm , và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập quy định về tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của trợ giảng bao gồm các tiêu chí sau:

– Nắm vững kiến thức cơ bản của môn học đã được phân công hướng dẫn thực hành, thí nghiệm, thực tập và có kiến thức tổng quát về một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo; (điểm a)

Mặc dù không đóng vai trò chính trong các hoạt động giảng dạy như giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp, nhưng các trợ giảng cũng có một số hoạt động liên quan đến việc giảng dạy, liên quan đến nội dung giảng dạy. Do đó, nếu các giảng viên chưa có hiểu biết đến nội dung giảng dạy dẫn đến việc khó có thể truyền đạt các nội dung bài học đến người học, hoặc truyền đại sai,… từ đó cũng sẽ chưa đảm bảo đến chất lượng giáo dục. Vì lẽ đó mà yếu tố về sự hiểu biết về nội dung giảng dạy đã được phân công đã được đặt làm tiêu chí đầu trong các tiêu chí về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

– Hiểu , và làm đúng mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học đã được phân công thuộc chuyên ngành đào tạo. Xác định được thực tiễn , và xu thế phát triển đào tạo, điều tra của chuyên ngành ở trong và ngoài nước; (điểm b)

Bên cạnh hiểu biết về nội dụng môn học, thì trợ giảng cũng phải hiểu vệ mục tiêu, kế hoạch,… về chương trình đào tạo. Việc đào tạo hiện nay có thể chia thành mục tiêu ứng dụng hoặc mục tiêu nghiên cứu. Khi trợ giảng nắm rõ được mục tiêu, kế hoạch giảng dạy,… giúp cho trợ giảng có cái nhìn tổng quát nhất về chương trình đào tạo, từ đó vận dụng các kiến thức của bản thân đề hợp lý với mục tiêu, kế hoạch đào tạo, làm tốt các nhiệm vụ đặt ra. Đồng thời, thì việc đào tạo luôn đi cùng với thực tiễn, một trợ giảng cũng phải nắm bắt đã được các vấn đề này để phù hợp với thực tiễn đào tạo.

– Sử dụng có hiệu quả và an toàn các phương tiện dạy học, trang thiết bị dạy học (điểm c)

Các phương tiện, trang thiết bị dạy học chính là điều không thể thiếu trong hoạt động giảng dạy tại các trường đại học như máy chiếu, loa, … và giúp cho ích có việc giảng dạy được hiệu quả, cho người dạy có thể truyền đạt tối đa các kiến thức cần thiết, cho người học có thể dễ dàng tiếp thu kiến thức. Những trợ giảng phải biết sử dụng các thiết bị này trong quá trình làm nhiệm vụ.

– Có nguy cơ ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong làm các nhiệm vụ của chức danh trợ giảng (hạng III).(điểm d)

Nước Javen – Sodium Hypochlorite chính là gì? Ứng dụng thực tế

Hồ sơ xin hưởng chế độ hỗ trợ học nghề mới nhất

Ứng dụng công nghệ thông tin chính là điều không thể thiếu trong xu thế ngày nay. cách giảng dạy truyền thống sẽ chưa đạt được tốt nhất cao như trước trong thời đại ngày nay. Ứng dụng công nghệ thông tin có thể được thể hiện dưới nhiều mặt khác nhau như giảng dạy trực tuyến, phân bài tập, nhận kết quả bài tập trực tuyến,…. Bên cạnh đó, thì xu thế hội nhập cũng yêu cầu con người nói cung , các cá nhân làm việc trong lĩnh vực giáo dục nói riêng phải có khả năng ngoại ngữ. Và các trợ giảng cũng vậy, việc sử dụng ngoại ngữ vừa giúp cho nâng cao năng lực của trợ giảng đồng thời cũng giúp cho cho việc trợ giảng thêm chất lượng, đáp ứng nhu cầu giáo dục.

2. Vai trò, nhiệm vụ , và công việc của trợ giảng

Vai trò, nhiệm vụ và công việc của trợ giảng được quy định tại Điều 2 Thông tư số 20/2020/TT- BGDĐT ngày 27 tháng 07 năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học , và Điều 4 Thông tư số 40/2020/TT- BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm , và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Cụ thể thì nhiệm vụ, công việc của trợ giảng như sau:

– Hỗ trợ giảng viên (hạng III), giảng viên chính (hạng II), giảng viên cao cấp (hạng I) trong các hoạt động giảng dạy, bao gồm: Chuẩn bị bài giảng, phụ đạo, hướng dẫn bài tập, thảo luận, thí nghiệm, thực hành, thực tập , và chấm bài; (điểm a, khoản 1 Điều 4)

Các giảng viên là người trực tiếp tiến hành các hoạt động giảng dạy ở trên giảng đường. Thông thường, việc giảng dạy phải được chuẩn bị rất nhiều lâu , và với khối lượng công việc lớn, do đó, mà trợ giảng có trách nhiệm trong việc hỗ trợ cho giảng viên từ việc chuẩn bị bài giảng. Và đến khi tiến hành trực tiếp giảng dạy, thì trợ giảng cũng sẽ tiến hành phụ đạo cho giảng viên, thí dụ như việc giúp giảng viên giảng dạy theo phân công, chủ yếu chính là ở phần các nội dung đơn giản,… Bên cạnh đó, thì trợ giảng cũng là người trực tiếp hướng dẫn bài tập, thảo luận, thí nghiệm, thực hành, thực tập cho sinh viên, học viên. Số lượng sinh viên, học viên ở các trường đại học thường có số lượng lớn, các giảng viên khó có thể tiến hành hướng dẫn đã được cho toàn bộ các sinh viên, học việc. Khi đó, thì trợ giảng cũng sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho giảng viên trong việc hướng dẫn sinh viên, giải đáp những khúc mắc trong môn học của sinh viên, học viện trong quá trình học tập. Và trợ giảng cũng giúp cho giảng viên trong quá trình giảng dạy tích lũy thêm kinh nghiệm giảng dạy, tìm ra phương thức giảng dạy, trao đổi với sinh viên cho sau này.

– Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và cách giảng dạy; tham gia hoạt động thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo , khảo sát khoa học; (điểm b, Khoản 1 Điều 4)

Nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ chính là việc không thể thiếu. Học tập, bồi dưỡng chính là điều không thể ngừng nghỉ, để nâng cao chuyên môn cho các trợ giảng, mở rộng tri thức, có khả năng cung ứng kiến thức sinh viên và việc nâng cao kiến thức này cũng giúp cho ích phục vụ cho công việc của trợ giảng sau này. Đồng thời, khi trình độ của các trợ giảng được nâng cao sẽ giúp cho hoạt động giảng dạy đã được nâng cao hiệu quả. Đồng thời, việc tham gia các hoạt động thực tiễn giúp các trợ giảng có cái nhìn thực tiễn, áp dụng việc giảng dạy vào thực tiễn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tại các trường đại học.

– Tham gia công tác quản lý, công tác Đảng, đoàn thể và làm các nhiệm vụ khác theo quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục đại học công lập , và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Không chỉ tham gia vào hoạt động giảng dạy mà các trợ giảng còn tham gia vào các hoạt động quản lý khác trong công tác của nhà trường như công tác quản lý học sinh, công tác Đảng, công tác đoàn,… theo sự phân công của nhà trường. Việc tham gia này nhằm giúp đỡ cho nhà trường trong hoạt động quản lý sinh viên, học viên, đồng thời cũng tích lũy kinh nghiệm quản lý cho các trợ giảng.

Trình tự thủ tục xin hưởng chế độ trợ giúp học nghề mới nhất

Mồ hôi dầu ở trên da , và cách kiểm soát dầu nhờn hiệu quả | Phòng khám Da liễu – Phẫu thuật thẩm mỹ – Bác sỹ Thái Hà

Tìm hiểu thêm: Quảng cáo Google Adwords là gi? Làm thế nào để tối ưu chi phí nhất?