Hỏi đáp

Trọn bộ bài tập thì hiện tại đơn từ cơ bản đến nâng cao (đáp án chi tiết)

Trong bài viết này TOPICA Native cũng sẽ cung cấp tới bạn các loại bài tập thì hiện tại đơn (Simple Present Tense) – một trong các kiến thức ngữ pháp cơ bản mà bất cứ người học nào cũng biết đến khi học tiếng Anh. Hệ thống bài tập được TOPICA Native phân chia từ cơ bản đến nâng cao giúp người học từng bước nâng cao trình độ. Mỗi bài đều có đáp án , và lời giải chi tiết giúp cho bạn dễ hiểu và nắm chắc kiến thức hơn. Trước khi bắt tay vào làm bài, bạn đừng quên đọc lại các kiến thức tổng hợp vê thì hiện tại đơn được TOPICA Native tổng hợp dưới đây nhé!

Download Now: Trọn bộ Ebook ngữ pháp FREE

Bạn đang xem: Thì trong tiếng anh là gì

Xem thêm:

Bạn đang đọc: Trọn bộ bài tập thì hiện tại đơn từ cơ bản đến nâng cao (đáp án chi tiết)

12 thì trong tiếng AnhThì hiện tại đơn: Dấu hiệu nhận biết, công thức , và bài tập

1. Tóm tắt lý thuyết về thì hiện tại đơn (Simple Present Tense)

1.1. Phương Pháp sử dụng thì hiện tại đơn

Diễn tả một hành động, sự việc mang tính chất thường xuyên lặp đi lặp lại.

Tìm hiểu thêm: Lý tính là gì? Tìm hiểu công cụ và tư duy lý tính mới nhất 2021

VD: Jane plays tennis every Sunday. (Jane chơi tennis tất cả Chủ nhật)

Diễn tả một hành động xảy ra theo thời gian biểu rõ ràng

VD: I always go to school at 6.30 am. (Tôi luôn đi học lúc 6.30 sáng)

Diễn tả các trạng thái ở hiện tại.

VD: She is student at Quang Trung high school (Cô ấy đang chính là học sinh trường Quang Trung)

Diễn tả một sự thật hiển nhiên hay một chân lý.

VD: The sun rises in the East and sets in the West. (Mặt trời mọc ở phía Đông , và lặn ở phía Tây)

Diễn tả sự việc xảy ra theo kế hoạch chỉ bằng lịch trình như kế hoạch giờ tàu, chuyến bay, xem phim, lịch thi đấu…..

VD: The flight departs from Da Nang at 10:50 and arrives in Taipei at 14:30. (Chuyến bay khởi hành đến từ Đà Nẵng lúc 10:50 và tới Đài Loan lúc 14:30)

Diễn tả các suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác

VD: I think that your friend is a bad person. (Tớ nghĩ rằng bạn cậu chính là một người xấu)

Diễn tả hành động tương lai trong mệnh đề thời gian , và trong mệnh đề If của câu điều kiện các loại I.

– Mệnh đề thời gian (time clauses): When, While, As soon as, Before, After…

VD: If I get up early, I will go to school on time. (Nếu tôi dậy sớm, tôi sẽ đến trường đúng giờ)

– Mệnh đề If của câu điều kiện loại 1:

VD: As soon as he arrives, I will call you. (Nếu anh ấy tới, tôi cũng sẽ gọi cho bạn)

1.2. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

Để nhận biết thì hiện tại đơn, bạn nên chú ý đến một vài trạng đến từ chỉ tần suất:

Always (luôn luôn)Usually (thường xuyên)Often/ Frequently/ Regularly (thường xuyên)Sometimes (thỉnh thoảng)Seldom/ Rarely/ Hardly (hiếm khi)Never (không bao giờ)

Xem thêm: Bạn có biết bằng cấp và triệu chứng chỉ khác nhau như thế nào?

một vài cụm đến từ xuất hiện trong câu sử dụng thì hiện tại đơn:

Every + khoảng thời gian (every month,…)Once/ twice/ three times/ four times + khoảng thời gian (once a week,..)In + buổi trong ngày (in the morning,…)

1.3. Công thức thì hiện tại đơn

1.3.1. Câu khẳng định

Động từ to be Động từ thường Công thức S + am/ is/ are+ N/ Adj

– I + am

– He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh đến từ không đếm được + is

– You/ We/ They/ Danh từ số nhiều + are

S + V(s/es)

– I/ We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + V(nguyên thể)

– He/ She/ It/ Danh đến từ số ít/ Danh đến từ không đếm được + V(s/es)

thí dụ – He is a lawyer. (Ông ấy là một luật sư)

– The watch is expensive. (Chiếc đồng hồ rất nhiều đắt tiền)

– They are students. (Họ là sinh viên)

– I often go to school by bus (Tôi thỉnh thoảng đến trường bằng xe buýt)

– He usually gets up early. (Anh ấy thường xuyên dạy sớm)

– She does homework every evening. (Cô ấy làm bài về nhà mỗi tối)

– The Sun sets in the West. (Mặt trời lặn ở hướng Tây)

Câu nghi vấn sử dụng đến từ hỏi bắt đầu bằng Wh-

Động đến từ to “be” Động từ chỉ hành động Công thức Wh- + am/ are/ is (not) + S + N/Adj? Wh- + do/ does (not) + S + V (nguyên thể)….? thí dụ – Where are you from? (Bạn từ đâu?)

– Who are they? (Họ chính là ai?)

– Where do you come from? (Bạn đến từ đâu?)

– What do you do? (Bạn làm nghề gì?)

1.4. một vài điều cần chú ý với động từ của thì hiện tại đơn

Với các thì trong tiếng Anh, các động đến từ sẽ đã được chia theo ngôi của chủ ngữ tương ứng với từng thì. Đối với thì hiện tại đơn, cần chú ý những điều dưới đây

1.4.1. Phương Pháp thêm s/es

Thêm s vào đằng sau hầu hết các động từ kết thúc chính là p, t, f, k: want-wants; keep-keeps…Thêm es vào các động đến từ kết thúc chỉ bằng ch, sh, x, s: teach-teaches; mix-mixes; wash-washes…Bỏ y , thêm ies vào sau các động đến từ kết thúc bởi một phụ âm + y: lady-ladies;…một vài động đến từ bất quy tắc: Go-goes; do-does; have-has.

1.4.2. Cách phát âm phụ âm cuối s/es

Tham khảo thêm: Ram ECC chính là gì vậy? Có Bao Nhiêu Loại RAM ECC | sentayho.com.vn

chú ý các phát âm phụ âm cuối này phải dựa vào phiên âm quốc tế mà chưa phải dựa vào cách viết.

/s/: Khi đến từ có tận cùng chính là các phụ âm /f/, /t/, /k/, /p/, /ð/.

thí dụ: likes /laɪks/; cakes /keɪks/; cats /kæts/; cuffs /kʌfs/; coughs /kɒfs/; paths /pɑːθs/

/iz/:Khi đến từ có tận cùng chính là các âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường có tận cùng chính là các chữ cái ce, x, z, sh, ch, s, ge).

thí dụ: misses /mɪsɪz/; places /pleɪsɪz/; washes /wɒʃɪz/

/z/: Khi đến từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm còn lại

thí dụ: cabs /kæbz/; beds /bedz/; needs /niːdz/; bags /bæɡz/

2. Bài tập thì hiện tại đơn

Để bạn đọc có thể áp dụng thành thạo thì hiện tại đơn, TOPICA Native xin gửi đến bạn các bài tập về thì hiện tại đơn với hơn 100 câu bài tập thì hiện tại đơn. các bài tập thì hiện tại đơn có đáp án sẽ giúp cho bạn dễ dàng hơn trong việc học tiếng Anh.

Các dạng bài tập bao gồm bài tập thì hiện tại đơn cơ bản , các dạng bài tập thì hiện tại đơn nâng cao.

Bài tập thì hiện tại đơn cơ bản gồm bài tập chia động từ thì hiện tại đơn, bài tập viết câu thì hiện tại đơn, bài tập thì hiện tại đơn với tobe.

Dạng bài tập thì hiện tại đơn nâng cao chính là dạng bài tập thì hiện tại đơn , hiện tại tiếp diễn nâng cao.

2.1. Bài tập cơ bản về thì hiện tại đơn

Bài 1. Chia động đến từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn

The flight (start)……….at 6 a.m every Thursday.I like Math and she (like)……….Literature.I (bake)________ cookies twice a month.My best friend (write)________ to me every week.Jane always ________(take care) of her sister.My family (have)……….a holiday in December every year.Martha and Kevin ___________ (swim) twice a week.She ____ (help) the kids of the neighborhood.Mike (be)sentayho.com.vn always ___________ (tell) us funny stories.Tiffany and Uma (be) ______my friends.

Bài 2. Điền dạng đúng của động từ “to be”:

My dog __________small.She ________ a student.We _________ready to get a pet.My life _____ so boring. I just watch TV every night.My husband________from California. I _______from Viet Nam.We ____________ (not/be) late.Emma and Betty(be)________ good friends.___________ (she/be) a singer?His sister(be) _________seven years old.Trixi and Susi(be)__________my cats.

Bài 3. Viết thành câu hoàn chỉnh

How/ you/ go to school/ ?we/ not/ believe/ ghost.How often/ you/ study English/ ?play/in/the/soccer/Mike/doesn’t/afternoons.She/daughters/two/have.very/much/not/like/lemonade/IWednesdays/on/It/rain/often.never/wear/Jane/jeans.phone/his/on/father/Sundays/Danny/everyAustria/I/from/be/Vienna.

Bài 4. Tìm từ để hoàn thành đoạn văn sau

Mary (1)____a teacher. She (2)_____ English. The children love her and they (3).______a lot from her. Mary (4).________home at 3.00 and (5).______lunch. Then she sleeps for an hour. In the afternoon she (6)………swimming or she cleans her house. Sometimes, she (7)………her aunt and (8)………tea with her. Every Sunday she does the shopping with her friends.

Bài 5. Hoàn chỉnh các câu dưới đây với các đến từ gợi ý trong hộp

Ann _____________ handball very well.I never _____________ coffee.The swimming pool _____________ at 7:00 in the morning.It _____________ at 9:00 in the evening.Bad driving _____________ many accidents.My parents _____________ in a very small flat.The Olympic Games _____________ place every four years.They are good students. They always _____________ their homework.My students _____________ a little English.I always _____________ early in the morning.

Bài 6. Tìm , và sửa lỗi sai

What does they wear at their school?Do he go to the library every week?Windy always watch TV at 9 p.m before going to bed at 10 p.m.Sometimes, we goes swimming together with her family.How does Linda carries such a heavy bag?

Bài 7. Viết lại câu hoàn chỉnh

Minh/usually/not/sleep/early/at weekends.You/understand the questions from your teacher?Her husband/his colleague/play/tennis/whenever/they/free.My family/normally/eat/breakfast/6.30.San/not/phone/mother/Mondays.

Bài 8. Điền trợ động đến từ ở dạng phủ định

I ………. like tea.He ………. play football in the afternoon.You ………. go to bed at midnight.They……….do the homework on weekends.The bus ……….arrive at 8.30 a.m.My brother ……….finish work at 8 p.m.Our friends ………. live in a big house.The cat ………. like me.

2.2. Bài tập nâng cao thì hiện tại đơn

Bài tập nâng cao về thì hiện tại đơn là dạng bài tập có kết hợp các loại thì khác với thì hiện tại đơn.

Bài 1. Cho dạng đúng của động đến từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn

Look. He _______ (listen) to us.We ________ (stay) at a hotel this week.I _________ (go) to bed early on Sundays.My mum is at the shop. She _______ (buy) a new dress. Jill _____ (have) a lot of money.They usually _____ (leave) on Sunday.Please, stop! You _____ (drive) so fast!We ______ (meet) in Berlin each year.We ______ (go) to discos on Fridays.He normally ______ (come) on time. I can’t hear you! I _____ (have) a showerSam ____ (do) his homework at night.

Bài 2. Chia động đến từ trong ngoặc đúng để hoàn thành đoạn văn sau (thì hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn)

Dear Editor! I _____________________ (write) this letter because it _____________________ (seem) to me that far too many changes _____________________ (take) place in my country these days, and, as a result, we _____________________ (lose) our identity. I _____________________ (live) in a small town but even this town _____________________ (change) before my eyes. For example, town authorities _____________________ (build) a burger place where my favourite restaurant used to be. Our culture _____________________ (belong) to everybody, and I _____________________ (not understand) why the town leaders _____________________ (not do) to preserve it. They simply _____________________ (not care). In fact, I _____________________ (think) of starting an action group. I _____________________ (appear) on a TV show on Friday evening to make people aware of how important this issue is. It’s time for us to start doing something before it _____________________ (get) too late.

Xem thêm: Ebook ngữ pháp cho người mới bắt đầu

3. Đáp án bài tập thì hiện tại đơn

3.1. Bài tập cơ bản

Bài 1 Bài 2: Bài 3: Bài 4: 1. starts 2. likes 3. bake 4. writes 5. takes care 6. has 7. swim 8. helps 9. is – tells 10. are 1. is 2. is 3. are 4. is 5. is – am 6. are not 7. are 8. Is 9. is 10. are 1. How do you go to school? 2. We don’t believe ghost 3. How often do you study English? 4. Mike doesn’t play soccer in the afternoons. 5. She has two daughters 6. I don’t like lemonade very much 7. It’s often rain on Wenesdays 8. Jane never wears jeans 9. Danny phones his father on every Sundays 10. I am from Vienna,Austria 1. is 2. teaches 3. learn 4. comes 5. has 6. goes. 7. meets 8. drinks

3.2. Bài tập nâng cao

Bài 1

is listening are staying go is buying hasleave are driving meet go comes am having does

Bài 2

am writingseemsare takingare losingis changingare buildingbelongsdon’t understandaren’t doingdon’t caream thinkingam appearinggets

TOPICA Native đã giới thiệu đến bạn Trọn bộ bài tập thì hiện tại đơn đến từ cơ bản đến nâng cao (đáp án chi tiết). Vậy là bài học về thì hiện tại đơn – thì dễ số 1 trong tiếng Anh đã hoàn thành rồi. Các bạn nhớ làm bài tập đầy đủ để đảm bảo thuộc đã được thì , và nhớ rõ hơn. Chúc Bạn học tập tốt và đạt điểm cao!

Xem thêm: Tin nhắn văn bản SMS chính là gì vậy? Phương Pháp đăng ký SMS Brandname?

Bạn thấy bài viết thế nào?

Tìm hiểu thêm: VNDC là gì vậy? Sàn VNDC có lừa đảo không?