Hỏi đáp

Từ điển Việt – Việt, Từ điển trực tuyến, Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Từ điển chuyên ngành Anh – Việt

Rừng.vn mới thêm bộ Từ điển Tài chính – Kế Toán (nhờ sự đóng góp của Chee Gee)

Hiện tại Rừng đang có các bộ từ điển sau :

Bạn đang xem: Chéo chính là gì

Bạn đang đọc: Từ điển Việt – Việt, Từ điển trực tuyến, Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Từ điển Anh – Việt ~ 480.000 từ

Từ điển Việt – Anh ~ 370.000 từ

Từ điển đồng nghĩa tiếng Anh (Anh – Anh) ~ 52.000 đến từ

Từ điển Anh – Nhật ~ 93.000 đến từ

Tìm hiểu thêm: Tẩy chay nghĩa là như thế nào? Một nỗi ám ảnh thực sự trên ghế nhà trường và tác hại không thể lường trước được

Từ điển Nhật – Anh ~ 160.000 đến từ

Từ điển Pháp – Việt ~ 63.000 từ

Từ điển Việt – Pháp ~ 35.000 đến từ

Từ điển điển đồng nghĩa tiếng Việt (Việt – Việt) ~ 37.000 từ

Từ điển Nhật – Việt ~ 115.000 từ

Từ điển Việt – Nhật ~ 85.957 từ

Từ điển Trung – Việt ~ 34.750 đến từ

Từ điển Viết tắt ~ 145.651 từ

Tham khảo thêm: ĐỊNH LƯỢNG BILIRUBIN TRỰC TIẾP (BIL. D)

Rừng.vn – Hệ thống đến từ điển mở chuyên ngành trực tuyến.

Bạn thấy bài viết thế nào?

Tìm hiểu thêm: Nước lợ là gì và được hình thành như thế nào?