Hỏi đáp

Turn over a new leaf là gì, cấu trúc và cách dùng cụm từ turn over a new leaf trong tiếng Anh

“Turn over a new leaf” có bao nhiêu cách dùng? Cấu trúc áp công cụ thể của “Turn over a new leaf” trong câu tiếng Anh là gì? Trường hợp nào nên sử dụng “Turn over a new leaf”? Các đến từ đồng nghĩa , và có thể thay thế “Turn over a new leaf” trong các câu tiếng Anh là gì? Trong cuộc sống của mỗi người, thì cũng sẽ luôn có những điều mới mẻ, những điều tạo nên những bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời của chúng ta. Học tiếng Anh đã lâu bạn đã biết đến cụm từ “Turn over a new leaf” có ý nghĩa như vậy đấy. Nếu bạn muốn biết cụm đến từ này kĩ hơn thì hãy theo dõi bài viết này. Bài viết hôm nay của kênh học tiếng Anh online Studytienganh sẽ mang đến cho bạn những kiến thức hoàn thiện, chi tiết , và đầy đủ nhất về đến từ vựng “Turn over a new leaf” trong tiếng Anh.

Trạch nữ, sắc nữ, bạch nữ hủ nữ chính là gì? Sự khách nhau cơ bản

Thẻ quà tặng (Gift Card) là gì? Những loại thẻ quà tặng

Sau Trạng Từ Là Gì – Vị Trí Trạng Từ Trong Tiếng Anh

Bạn đang đọc: Turn over a new leaf là gì, cấu trúc và cách dùng cụm từ turn over a new leaf trong tiếng Anh

Turn over a new leaf chính là gì

turn over a new leaf là gì

(hình ảnh minh họa cho “turn over a new leaf)

Trạch nữ, sắc nữ, bạch nữ hủ nữ là gì? Sự khách nhau cơ bản

Tìm hiểu thêm: Bằng tiếng anh B1, B2 là gì? Khác nhau như thế nào?

Thẻ quà tặng (Gift Card) chính là gì? Các loại thẻ quà tặng

Sau Trạng Từ Là Gì – Vị Trí Trạng Từ Trong Tiếng Anh

Turn over a new leaf chính là gì

1 Turn over a new leaf là gì?

Trạch nữ, sắc nữ, bạch nữ hủ nữ chính là gì? Sự khách nhau cơ bản

Thẻ quà tặng (Gift Card) chính là gì? Những loại thẻ quà tặng

Sau Trạng Từ Là Gì – Vị Trí Trạng Từ Trong Tiếng Anh

Turn over a new leaf chính là gì

“Turn over a new leaf” nếu dịch theo nghĩa đen thì nó có nghĩa chính là lật lại một chiếc lá. Và trong từ điển cambridge giải nghĩa thì “turn over a new leaf” là một thành ngữ tiếng Anh có nghĩa chính là thay đổi hành vi theo chiều hướng tốt lên, tích cực hơn có thể hiểu là “Có một khởi đầu mới” .

Trạch nữ, sắc nữ, bạch nữ hủ nữ là gì? Sự khách nhau cơ bản

Thẻ quà tặng (Gift Card) chính là gì? Những loại thẻ quà tặng

Sau Trạng Từ Là Gì – Vị Trí Trạng Từ Trong Tiếng Anh

Turn over a new leaf chính là gì

Trước đây cụm đến từ này có thể hiểu là thay đổi xấu đi, hoặc tốt lên. Nhưng hiện tại thì khi nhắc đến cụm đến từ “turn over a new leaf” thì chúng ta có thể hiểu rằng người nào đó đang thay đổi cuộc đời của mình trở nên tốt đẹp hơn chỉ bằng cách rũ bỏ những thói hư tật xấu đã thực hiện trong quá khứ.

Trạch nữ, sắc nữ, bạch nữ hủ nữ là gì? Sự khách nhau cơ bản

Thẻ quà tặng (Gift Card) là gì? Những loại thẻ quà tặng

Sau Trạng Từ Là Gì – Vị Trí Trạng Từ Trong Tiếng Anh

Turn over a new leaf là gì

Trong tiếng Việt đến từ ý nghĩa tương tự đó là hoàn lương, cải tà quy chính,..

Trạch nữ, sắc nữ, bạch nữ hủ nữ chính là gì? Sự khách nhau cơ bản

Thẻ quà tặng (Gift Card) là gì? Các loại thẻ quà tặng

Sau Trạng Từ Là Gì – Vị Trí Trạng Từ Trong Tiếng Anh

Turn over a new leaf là gì

Ví dụ:

The robber was determined to turn over a new leaf once he was released from prison.

Tên cướp quyết tâm thay tính đổi nết một khi hắn được ra khỏi tù.

Why doesn’t he turn over a new leaf and surprise everyone with his good characteristics?

Sao anh không cải tà quy chính và thực hiện chúng ta ngạc nhiên với những tính cách tốt của anh?

Kevin promised the teacher he would turn over a new leaf and behave himself in class.

Kevin hứa với thầy giáo cũng sẽ thay đổi và cư xử đúng mực trong lớp.

Trạch nữ, sắc nữ, bạch nữ hủ nữ chính là gì? Sự khách nhau cơ bản

Thẻ quà tặng (Gift Card) là gì? Các các loại thẻ quà tặng

Sau Trạng Từ Là Gì – Vị Trí Trạng Từ Trong Tiếng Anh

Turn over a new leaf là gì

Apparently, Johny has stopped gossiping and promises to turn over a new leaf this year.

Rõ ràng, Johny đã ngừng buôn chuyện và hứa hẹn cũng sẽ thay đổi tình thế trong năm nay.

Trạch nữ, sắc nữ, bạch nữ hủ nữ chính là gì? Sự khách nhau cơ bản

Thẻ quà tặng (Gift Card) là gì? Các các loại thẻ quà tặng

Sau Trạng Từ Là Gì – Vị Trí Trạng Từ Trong Tiếng Anh

Turn over a new leaf là gì

2 Cấu trúc , cách dùng cụm đến từ “turn over a new leaf”

Trạch nữ, sắc nữ, bạch nữ hủ nữ chính là gì? Sự khách nhau cơ bản

Thẻ quà tặng (Gift Card) là gì? Các loại thẻ quà tặng

Sau Trạng Từ Là Gì – Vị Trí Trạng Từ Trong Tiếng Anh

Turn over a new leaf là gì

Vậy chính là mọi người đã hiểu ý nghĩa của cụm từ “turn over a new leaf” chính là gì. Qua phần hai chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách dùng của cụm từ này trong hoàn cảnh như thế nào nhé

Trạch nữ, sắc nữ, bạch nữ hủ nữ chính là gì? Sự khách nhau cơ bản

Thẻ quà tặng (Gift Card) là gì? Các loại thẻ quà tặng

Sau Trạng Từ Là Gì – Vị Trí Trạng Từ Trong Tiếng Anh

Turn over a new leaf là gì

Thành ngữ “Turn over a new leaf” đã được bắt nguồn từ lối “chơi chữ” trong tiếng Anh. Như mọi người cũng đã biết “leaf” ngoài mang ý nghĩa chính là “chiếc lá” thì nó còn có ý nghĩa chính là “trang sách”. Và nếu ai đó “lật qua một trang sách mới” thì mọi người hiểu đó là hàm ý chỉ người đó có một điều gì đó mới, khác hoàn toàn với đời sống cũ, chuẩn bị cho một khởi đầu mới trong cuộc đời.

Trạch nữ, sắc nữ, bạch nữ hủ nữ là gì? Sự khách nhau cơ bản

Thẻ quà tặng (Gift Card) chính là gì? Các loại thẻ quà tặng

Sau Trạng Từ Là Gì – Vị Trí Trạng Từ Trong Tiếng Anh

Turn over a new leaf là gì

turn over a new leaf chính là gì

(hình ảnh minh họa cho “turn over a new leaf)

Trạch nữ, sắc nữ, bạch nữ hủ nữ chính là gì? Sự khách nhau cơ bản

Thẻ quà tặng (Gift Card) chính là gì? Các loại thẻ quà tặng

Sau Trạng Từ Là Gì – Vị Trí Trạng Từ Trong Tiếng Anh

Turn over a new leaf là gì

Ví dụ:

Lily has made a mess of her life. She’ll turn over a new leaf and hope to do better.

Lily thực hiện cho cuộc sống của cô ấy trở nên lộn xộn. Cô ấy sẽ thay đổi ban thân , và hy vọng cũng sẽ làm tốt hơn.

Let’s travel around the world and turn over a new leaf.

Chúng mình hãy cùng đi du lịch khắp thế giới , và bắt đầu một cuộc sống mới nhé.

Henry resolves to turn his life into a new leaf.

Henry quyết tâm thay đổi cuộc đời mình

Trạch nữ, sắc nữ, bạch nữ hủ nữ chính là gì? Sự khách nhau cơ bản

Thẻ quà tặng (Gift Card) chính là gì? Các các loại thẻ quà tặng

Sau Trạng Từ Là Gì – Vị Trí Trạng Từ Trong Tiếng Anh

Turn over a new leaf chính là gì

My proposal turned our relationship into a new leaf.

Lời cầu hôn của tôi đã đưa mối quan hệ của chúng tôi bước sang một trang mới.

Trạch nữ, sắc nữ, bạch nữ hủ nữ là gì? Sự khách nhau cơ bản

Thẻ quà tặng (Gift Card) là gì? Những loại thẻ quà tặng

Sau Trạng Từ Là Gì – Vị Trí Trạng Từ Trong Tiếng Anh

Turn over a new leaf là gì

John appears to have turned over a new leaf – though how long it lasts remains to be seen.

Có vẻ như john đã thay đổi – cho dù hắn duy trì được bao lâu thì còn phải chờ xem đã.

Trạch nữ, sắc nữ, bạch nữ hủ nữ là gì? Sự khách nhau cơ bản

Thẻ quà tặng (Gift Card) chính là gì? Những loại thẻ quà tặng

Sau Trạng Từ Là Gì – Vị Trí Trạng Từ Trong Tiếng Anh

Turn over a new leaf chính là gì

3 Cụm từ liên quan đến “turn over a new leaf”

Đây là một cụm rất nhiều thú vị trong tiếng Anh. Cứ mỗi năm trôi qua vào đêm giao thừa 31-12 dương lịch người dân Anh đều sẽ có những lời hứa, lời ước nguyện trong năm mới. Mỗi người đều muốn chính là “turn over a new leaf” trong năm mới, tức chính là mọi điều đều cũng sẽ mới , có thể có những bước ngoặt tuyệt vời trong cuộc đời của mình.

Trạch nữ, sắc nữ, bạch nữ hủ nữ là gì? Sự khách nhau cơ bản

Thẻ quà tặng (Gift Card) là gì? Các loại thẻ quà tặng

Sau Trạng Từ Là Gì – Vị Trí Trạng Từ Trong Tiếng Anh

Turn over a new leaf là gì

Sau đây sẽ có một số từ đồng nghĩa với cụm đến từ này.

Trạch nữ, sắc nữ, bạch nữ hủ nữ là gì? Sự khách nhau cơ bản

Thẻ quà tặng (Gift Card) là gì? Các loại thẻ quà tặng

Sau Trạng Từ Là Gì – Vị Trí Trạng Từ Trong Tiếng Anh

Turn over a new leaf là gì

Trạch nữ, sắc nữ, bạch nữ hủ nữ là gì? Sự khách nhau cơ bản

Thẻ quà tặng (Gift Card) chính là gì? Những các loại thẻ quà tặng

Sau Trạng Từ Là Gì – Vị Trí Trạng Từ Trong Tiếng Anh

Turn over a new leaf chính là gì

turn over a new leaf chính là gì

(hình ảnh minh họa cho “turn over a new leaf)

Từ vựng

Ý nghĩa

Reform

sự cải cách

Improve

Cải thiện

Mend one’s ways

tu tỉnh

Make a fresh start

làm lại đến từ đầu

Change for the better

thay đổi tốt hơn

Trạch nữ, sắc nữ, bạch nữ hủ nữ chính là gì? Sự khách nhau cơ bản

Thẻ quà tặng (Gift Card) là gì? Những các loại thẻ quà tặng

Sau Trạng Từ Là Gì – Vị Trí Trạng Từ Trong Tiếng Anh

Turn over a new leaf là gì

Cuộc đời chính là một cuộc hành trình dài , và nhiều điều mới mẻ đang đón chờ mọi người mỗi ngày. Hôm nay cho dù mệt mỏi, khó khăn, xấu xa thế nào đi nữa thì bạn vẫn có thể thay đổi những điều ấy vì sẽ không bao giờ là muộn cả. Một cụm đến từ thật ý nghĩa phải không nào. Chúng ta luôn luôn có những cơ hội để “turn over a new leaf” mỗi ngày. Cảm ơn tất cả Bạn đã theo dõi, hy vọng mọi người sẽ có cho mình những kiến thức bổ ích qua bài viết này. Chúc mọi người một ngày thật vui , và hạnh phúc nhé.

Trạch nữ, sắc nữ, bạch nữ hủ nữ chính là gì? Sự khách nhau cơ bản

Thẻ quà tặng (Gift Card) là gì? Các các loại thẻ quà tặng

Sau Trạng Từ Là Gì – Vị Trí Trạng Từ Trong Tiếng Anh

Turn over a new leaf là gì

Tìm hiểu thêm: Dược sĩ là gì? Học ngành dược sĩ ra có khả năng làm công việc gì?