Hỏi đáp

Văn hóa là gì vậy? thí dụ về văn hóa Việt Nam?

“Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, các công cụ sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ các sáng tạo , phát minh đó tức là văn hóa” chính là một trong các giải thích của Hồ chủ tịch khi được nhắc đến Văn hoá là gì vậy?

Loài người đã , và đang có một lịch sử văn hóa dài lâu trải qua hơn 4000 năm lịch sử, đi qua biết bao thế hệ nhưng nét văn hoá vẫn trường tồn, vẫn đã được tiếp tục phát huy cho đến tận bây giờ.

Bạn đang xem: Văn hóa việt nam là gì

Trong thời đại bùng nổ cuộc “cách mạng truyền thông” và thời đại “Toàn Cầu Hóa” hiện nay thì đề tài văn hóa, khái niệm văn hóa chính là gì vậy? Giá trị văn hoá thể hiện như thế nào đang chính là một tâm điểm nóng được khán giả quan tâm, bàn luận khá nhiều.

Bạn đang đọc: Văn hóa là gì vậy? thí dụ về văn hóa Việt Nam?

Hiểu rõ đã được điều đó, chúng tôi mang đến nội dung bài viết dưới đây. Hi vọng với các thông tin bài đọc mang đến cũng sẽ trở thành các thông tin hữu ích cho mọi người.

Văn hóa chính là gì vậy?

Văn hóa chính là toàn bộ các giá trị vật chất và tinh thần được con người tạo dựng cùng với bề dài lịch sử dân tộc, văn hóa chính là một khái niệm rộng, liên quan đến mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội của mỗi con người.

Do vậy, khi nhắc đến văn hóa chính là nhắc đến nhiều khía cạnh như ngô ngữ, tiếng nói, tư tưởng, tôn giáo…của một dân tộc. Ngoài ra văn hóa còn đã được thể hiện thông qua các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ghi đậm dấu ấn của dân tộc.

Tìm hiểu thêm: Risk management là gì? Tại sao doanh nghiệp cần quản trị rủi ro?

Như vậy, có thể hiểu đã được một cách chung nhất thì văn hóa chính là các giá trị do một cộng đồng người dân sáng gây nên với mục đích ban đầu là nhằm phục vụ cho các nhu cầu và lợi ích của chính mình.

Văn hóa hóa bao gồm các giá trị được hình thành , và duy trì trong một khoảng thời gian rất dài, có tính kế thừa từ thế hệ này sang hế hệ khác.

Phạm trù văn hóa là gì vậy?

Văn hoá chính là một phạm trù gắn với lịch sử hình thành và phát triển của nhân loại. Với tư cách là kết tinh các giá trị tốt đẹp số 1 trong quan hệ giữa con người với con người, thiên nhiên, xã hội, trong nếp sống, lối sống, đạo đức xã hội, văn hoá nghệ thuật…Văn hoá là nền tảng tinh thần thể hiện tầm cao , và chiều sâu về trình độ phát triển của một dân tộc, là một chủ thể thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển toàn diện của văn minh con người và xã hội trong tiến trình lịch sử.

Trong văn hóa cũng sẽ gồm có văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần đều chính là do con người sáng làm ra nhưng đây chính là các loại văn hóa không giống nhau. thí dụ văn hóa vật chất sử dụng để chỉ khả năng sáng tạo của con người thể hiện qua các vật thể, đồ sử dụng, dụng cụ do con người làm ra. Văn hóa tinh thần gồm có các tư tưởng, giá trí tinh thần, các lý luận mà con người sáng tạo ra trong quy trình sinh sống.

Đặc điểm của văn hóa

Ngoài việc giải đáp cho Qúy khách về Văn hóa chính là gì vậy? chúng tôi sẽ cung cấp thêm cho Qúy khách các vấn đề liên quan đến đặc điểm , các chức năng của văn hóa.

– Văn hóa mang tính hệ thống

– Văn hóa mang tính giá trị của cả một dân tộc

– Văn hóa mang tính nhân sinh sâu sắc

– Văn hóa mang tính lịch sử

thí dụ về văn hóa Việt Nam?

Văn hóa chính là một khái niệm mang nội hàm rộng với rất nhiều cách hiểu khác nhau bao gồm tất cả các giá trị tinh thần , vật chất mà con người tạo ra trong quá trình lao động, sinh sống thực tiễn suốt chiều dài lịch sử, thông qua văn hóa, người ta có thể đánh giá trình độ phát triển của xã hội qua các thời kì lịch sử cụ thể.

Với Hồ chủ tịch thì vì con người cần phải sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống nên phát minh và sáng gây ra chữ viết, ngôn ngữ, pháp luật, đạo đức, tôn giáo, khoa học cũng như văn học nghệ thuật, sáng gây ra các dụng cụ sinh hoạt hàng ngày về ăn ở, mặc cùng các phương thức sử dụng. Tất cả những điều mà con người phát minh , sáng tạo ra là văn hóa.

Xem thêm: Than hoạt tính (Activated carbon) chính là gì vậy? cấu tạo và ứng dụng | Phương Anh Water

Như vậy, văn hóa do con người sáng gây nên để phục vụ lợi ích của mình, Văn hóa là của con người , và được cộng đồng giữ gìn qua các thế hệ, được dùng để phục vụ đời sống con người có tính lưu truyền , và kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Theo UNESCO thì : ‘Văn hóa là tổng thể sống động các hoạt động , và sáng tạo trong quá khứ , trong hiện tại. Qua các thế kỷ, hoạt động sáng tạo ấy đã hình thành nên một hệ thống các giá trị, các truyền thống , thị hiếu – các yếu tố xác định đặc tính riêng của mỗi dân tộc”

Theo Đại từ điển tiếng Việt của Trung tâm Ngôn ngữ , Văn hóa Việt Nam – Bộ Giáo dục và đào tạo, do Nguyễn Như Ý chủ biên, Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin, xuất bản năm 1998, thì: “Văn hóa chính là các giá trị vật chất, tinh thần do con người sáng tạo ra trong lịch sử”.

Và còn rất nhiều cách hiểu khác nhau khi được nhắc đến câu hỏi Văn hoá chính là gì vậy? Nhưng với chúng tôi, gói gọn lại tất cả các cách hiểu từ mọi góc độ thì văn hóa chính là tất cả các giá trị vật thể do con người sáng gây ra trên nền của thế giới tự nhiên. Văn hóa có liên quan đến mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của con, bao gồm tất cả các sản phẩm của con người.

Văn hóa bao gồm cả hai khía cạnh: văn hóa phi vật chất của xã hội như ngôn ngữ, tư tưởng, giá trị và văn hóa vật chất như nhà cửa, quần áo, các phương tiện…

thí dụ nhắc đến văn hoá từ Giai đoạn văn hoá Văn Lang – u Lạc, từ gần năm 3000 đến cuối thiên niên kỷ 1 trước Công nguyên vào thời đại đồ đồng sơ khai, trải 18 đời vua Hùng, đã được coi là đỉnh cao thứ nhất của lịch sử văn hoá Việt Nam, với sáng tạo tiêu biểu chính là trống đồng Đông Sơn , và kỹ thuật trồng lúa nước ổn định. Đến bây giờ nét đẹp văn hoá này vẫn đã được Việt nam ta tiếp tục pháp huy, kế truyền.

Hoặc nhắc đến văn hoá của Việt Nam trong tín ngưỡng sùng bái con người phải kể đến việc Cả nước Việt nam cùng thờ vua tổ, có ngày giỗ tổ chung chính là Hội đền Hùng. Đặc biệt việc thờ Tứ Bất Tử là thờ các giá trị rất đẹp của dân tộc: Thánh Tản Viên chống lụt, Thánh Gióng chống ngoại xâm, Chử Đồng Tử nhà nghèo cùng vợ ngoan cường xây dựng cơ nghiệp giầu có, bà Chúa Liễu Hạnh công chúa con Trời từ bỏ Thiên đình xuống trần làm người nữ giới khát khao hạnh phúc bình thường.

Tất cả những điều đó đều chính là các nét đẹp văn hoá, nét đẹp dân tộc luôn trường tồn, đi cùng dân tộc đến từ các thời kỳ dựng nước, giữ nước , và cho đến hiện tại nét đẹp này vẫn luôn được phát huy , và trở thành nét đẹp thời đại của cả một dân tộc.

thí dụ về văn hóa Việt Nam có thể kể đến áo dài, khi nói đến áo dài người ta sẽ nghĩ đến nét văn hóa về trang phục của Việt Nam, nói đến Kimono chính là nghĩ đến đến nét văn hóa về trang phục của Nhật Bản hoặc khi nhắc đến Hanbok bạn cũng sẽ nghĩ ngay đến nét văn hóa về trang phục của Hàn Quốc. Bản sắc văn hóa chính là thể hiện nét riêng và là nét đặc trưng mà chỉ cần nhắc đến người ta cũng sẽ nghĩ ngay đến một địa điểm cụ thể nào đó tồn tại bản sắc văn hóa đó.

Ngoài ra ở các đồng bào dân tộc, nét văn hóa cũng vô cùng độc đáo như khi nói đến dân tộc Mông bạn sẽ nghĩ ngay đến nét văn hóa trong phong tục bắt vợ của người dân tộc

Vai trò của văn hóa

Do văn hóa chính là một phạm trù lớn bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau trong đời sống xã hội nên nó cũng mang trong mình nhiều vai trò to lớn, cụ thể như:

– Văn hóa góp phần thực hiện ổn định tình trạng xã hội, do văn hóa chính là các thứ đã tồn tại trong một thời gian dài, đi sâu vào trong nhận thức của từng người dân, do vậy mọi hành vi của người dân đều chịu sự điều chỉnh bởi một khuôn khổ tập quán, đạo đức của dân tộc.

Chính vì vậy mà văn hóa đã góp phần thực hiện cải thiện các mối quan hệ trong xã hội, đem lại chất lượng sống tốt hơn cho người dân về cả mặt vật chất , tinh thần.

– Văn hóa đã được chia thành văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. Điều này đã đem lại đã được các giá trị lợi ích về tinh thần và vật chất cho con người. Tạo dựng lên các nét đẹp truyền thống mang đậm dấu ấn của dân tộc Việt Nam.

– Là một trong các tư liệu để minh triệu chứng cho lịch sử huy hoàng của dân tộc. Do quy trình hình thành dài, chứa đựng toàn bộ các thăng trầm của cả một đất nước nên thông qua các nét văn hóa đó mà thế hệ sau có thể cảm nhận được các truyền thống văn hóa của ông cha ta.

– Văn hóa làm chức năng giao tiếp và thể hiện được là cầu nối gắn kết giữa con người với con người, gắn kết thế hệ trước với thế hệ sau.

– Văn hóa còn có chức năng giáo dục, đây được coi là một trong các chức năng quan trong nhất của văn hóa, giúp cho cho thế hệ sau thấu hiểu về lịch sử dân tộc, bảo đảm đã được sự lưu giữ , ngày càng phát triển.

– Văn hóa góp phần thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển. Do văn hóa thể hiện cho nét đẹp của một đất nước, chính là một trong các yếu tố thu hút đã được bạn bè du khách quốc tế đến tham quan và khám phá văn hóa Việt Nam.

Giá trị văn hóa như thế nào?

Xem thêm: Nhiệt kế rượu là gì vậy? Nhiệt kế bằng rượu dùng để đo gì?

Từ việc hiểu rõ hơn về Văn hoá chính là gì mọi người lại càng hiểu hơn về các giá trị của văn hoá trong cuộc sống hàng ngày. Xuất phát đến từ những điều kiện tự nhiên, điều kiện lịch sử chống giặc ngoại sâm giành độc lập dân tộc hết sức đặc biệt đến từ đó văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam có các giá trị, phẩm chất độc đáo.

Ðó là tinh thần nồng nàn yêu nước và nhân văn, anh hùng trong chiến đấu, nhưng tinh tế trong ứng xử; đó là sáng tạo trong lao động, nhưng giản dị trong lối sống; đó chính là tinh thần đoàn kết cộng đồng, là lòng khoan dung, cởi mở, giàu năng lực tiếp biến…

Đó là biểu hiện cũng giá trị văn hoá, chính các giá trị văn hóa ấy đã gắn kết các cá nhân thành cộng đồng, cùng chung tay dựng xây đất nước, cùng ra sức bảo vệ non sông, cùng chia sẻ các nỗi đau trong thiên tai, địch họa, cùng khát vọng về một đất nước hoà bình, độc lập dân tộc…

Cho đến hiện tại, thời kỳ hoà bình trở lại, đất nước không còn ngoại xâm, không còn chiến tranh thì Văn hóa không chỉ giới hạn tầm vóc trong chiều sâu các phẩm giá tinh thần mà nó còn là nguồn lực trực tiếp cho sự phát triển đất nước.

Văn hóa vẫn chính là một lĩnh vực trọng yếu của đời sống xã hội, có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong sự hoàn thiện nhân cách của mỗi cá nhân, sự vững chắc của mỗi cộng đồng , và rộng hơn chính là sự phát triển của mỗi quốc gia.Nét đẹp, giá trị văn hoá bao đời vẫn còn mãi, khơi dậy lòng tự hào dân tộc , và hướng con người, xã hội loài người theo các giá trị Chân – Thiện – Mỹ.

Tuy nhiên không thể kể đến một vài ảnh hưởng của xu thế công nghiệp hóa và Hậu hiện đại hóa, Tác động của toàn cầu hóa, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thực hiện tác động đến giá trị của văn hoá Việt Nam hiện tại.

Và để tránh việc ảnh hưởng đến giá trị văn hoá thì nhà nước Đảng ta cần có các biện pháp để Xây dựng hệ giá trị văn hóa , và con người Việt Nam đáp ứng được yêu cầu xây dựng đất nước vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh.

Muốn vậy thì khi Xây dựng hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam phải chú ý tới vấn đề bảo vệ bản sắc dân tộc kết hợp với tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại chỉ bằng việc các giá trị văn hóa truyền thống cần duy trì, kế thừa , phát huy, các cái sai trái, lệnh lạc cần nghiêm túc phê bình.

Các các loại hình văn hóa ở nước ta hiện nay

Nhắc đến các loại hình văn hoá ở Việt Nam hiện nay, chúng ta có thể kể đến 04 nét văn hoá đặc trưng đó là văn hoá cộng đồng, Văn hoá vùng lãnh thổ, Văn hoá sinh thái, văn hoá cá nhân.

Song vì giới hạn bài viết nên trong nội dung bài chúng tôi cũng sẽ nhắc đến văn hoá cộng đồng. Với văn hoá cộng đồng phải kể đến các nét văn hoá nhỏ trong cộng đồng như: văn hoá tộc người, văn hoá quốc gia Việt Nam, văn hoá làng, Văn hoá gia đình, gia tộc , và dòng họ, Văn hoá tôn giáo tín ngưỡng, Văn hoá nghề nghiệp.

Tuy nhiên chúng tôi cũng sẽ thực hiện sán tỏ nét văn hoá gia đình, gia đình , và dòng họ vì có lẽ đây chính là một loại hình văn hoá, một nét đẹp văn hoá gần gũi, giản dị nhất trong cuộc sống hàng ngày mà trong chúng ta ai cũng thường gặp.

Truyền thống của Việt nam ta luôn trong một mối quan hệ đoàn kết, số 1 chính là mối quan đệ Gia đình – gia tộc – dòng họ là các hình thức cộng đồng cùng huyết thống, một kiểu tập hợp, liên kết sớm nhất của con người.

Từ ngày xưa đã hình thành các dạng thức văn hoá đặc thù này, mà người xưa thường gọi là gia phong. Gia phong chính là “nếp nhà”, tuỳ theo mỗi địa phương, mỗi tộc người, thậm chí truyền thống mỗi gia đình có các sắc thái riêng về gia phong, thể hiện qua cách tổ chức gia đình (phụ hệ hay là mẫu hệ), nghề nghiệp, học vấn, quan hệ và chuẩn mực ứng xử, cách thức giáo dục

Gia phong, gia tộc, gia đình giữ vai trò quan trọng tạo dựng văn hoá và nhân cách của con người, đó là:

– Góp phần tạo dựng và củng cố ý thức cộng đồng, đến từ cộng đồng gia tộc, dòng họ đến cộng đồng làng xã, dân tộc , và quốc gia…, từ đó giáo dục , và nâng cao chủ nghĩa yêu nước, là môi trường tốt rèn luyện, sản sinh ra các con người kiên cường chiến đấu, sẵn sàng hi sinh cho độc lập, tự do, cho nghĩa lớn của dân tộc.

– Góp phần xây dựng , phát triển văn hoá dân tộc thế kỉ XX…

– Là môi trường giáo dục con người, môi trường để nhập thân văn hoá, trao truyền văn hoá đến từ thế hệ này đến thế hệ khác. Ở đó con người được học tập, trau dồi ngôn ngữ, trí tuệ, kinh nghiệm sản xuất, ứng xử xã hội, ý thức văn hoá, ý thức cội nguồn…

Song loại hình văn hoá gia đình- dòng họ bên cạnh các nét tích cực đáng ghi nhận thì cũng thể hiện các hạn chế, tiêu cực, như tư tưởng phe cánh, bè phái; chế độ mẫu hệ, lợi dụng tâm linh, tín ngưỡng để mưu cầu lợi ích riêng, gây phiền hà, tốn kém; tư tưởng gia trưởng, tôn ti trên dưới, chèn ép, cản trở tự do cá nhân…

Xem thêm: Bảng chữ cái tiếng việt và các chú ý khi sử dụng

Bạn thấy bài viết thế nào?

Tìm hiểu thêm: Pin và hiệu năng của iPhone