Hỏi đáp

YTD là gì vậy? Lợi ích và cách tính YTD cho doanh nghiệp

ytd-la-gi-loi-ich-va-cach-tinh-ytd-cho-doanh-nghiep

YTD là gì vậy? Bạn có thể tính YTD cho doanh nghiệp của mình như thế nào? Lợi ích của việc sử dụng YTD chính là gì vậy? Tất cả sẽ được giải đáp sau đây.

Tham khảo thêm: Sashimi Là Gì – những điều Bạn Chưa Biết Về Sashimi | Sashimi Home

Bạn đang xem: Ytd la gi

Bạn đang đọc: YTD là gì vậy? Lợi ích và cách tính YTD cho doanh nghiệp

Có nhiều cách để xác định lợi nhuận của doanh nghiệp của bạn, đơn giản nhất là tổng doanh thu đạt được. Tuy nhiên, việc tính toán này không bao gồm các dòng tiền như lương, ngân sách tiếp thị hoặc các khoản đầu tư khác. Rốt cuộc, việc tính toán lợi nhuận phải tính đến bất kỳ khoản tiền nào bạn đã bỏ ra để doanh nghiệp hoạt động. Điều này dẫn đến phép tính Tổng lợi nhuận = tổng doanh thu – tổng số tiền đã chi.

Tham khảo thêm: Sashimi Là Gì – những điều các bạn Chưa Biết Về Sashimi | Sashimi Home

Bạn đang xem: Ytd la gi

Tổng lợi nhuận có thể chính là một chỉ báo tốt về thành công của doanh nghiệp, nhưng đó là điểm cần phải phân tích. Nếu bạn muốn biết các gì bạn đang làm gần đây có tác động đến lợi nhuận của bạn như thế nào, bạn cũng sẽ cần một khung thời gian để làm việc. Khi mọi người bước sang năm, bạn có thể bắt đầu thấy các đề cập đến thuật ngữ “YTD”. YTD là gì vậy? Bạn có thể tính YTD cho doanh nghiệp của mình như thế nào? Lợi ích của việc sử dụng YTD là gì vậy?

Tìm hiểu thêm: Check Up là gì và cấu trúc cụm từ Check Up trong câu Tiếng Anh

Tham khảo thêm: Sashimi Là Gì – những điều mọi người Chưa Biết Về Sashimi | Sashimi Home

Bạn đang xem: Ytd la gi

YTD chính là gì vậy?

Tham khảo thêm: Sashimi Là Gì – những điều các bạn Chưa Biết Về Sashimi | Sashimi Home

Bạn đang xem: Ytd la gi

Nói một cách đơn giản nhất, YTD chính là viết tắt của Year To Date, một khoảng thời gian bắt đầu từ ngày đầu năm đến nay. thí dụ, nếu bạn đang đọc bài viết này vào ngày 1 tháng 7, YTD bao gồm khoảng thời gian bắt đầu đến từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 1 tháng 7. Về bản chất, YTD thay đổi hàng ngày, với một con số YTD cho trước đại diện cho thời điểm mà bạn tính toán con số đó.

Ngoài ra, YTD trong cơ sở kinh doanh hoặc chính phủ có thể đề cập đến năm tài chính thay vì năm dương lịch. YTD cho một năm tài chính đề cập đến giá trị của các hồ sơ tài chính của một năm đã được lưu giữ bắt đầu từ ngày đã được chọn làm ngày bắt đầu cho mỗi năm tài chính. thí dụ, ở Việt Nam năm tài chính bắt đầu đến từ ngày 1/1 , kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Tham khảo thêm: Sashimi Là Gì – những điều Bạn Chưa Biết Về Sashimi | Sashimi Home

Bạn đang xem: Ytd la gi

Làm thế nào bạn có thể tính YTD cho doanh nghiệp?

Tham khảo thêm: Sashimi Là Gì – những điều các bạn Chưa Biết Về Sashimi | Sashimi Home

Bạn đang xem: Ytd la gi

Bạn có thể muốn tính toán số liệu YTD cho nhiều khía cạnh kinh doanh của mình. thí dụ, bạn có thể muốn biết bảng lương YTD mà bạn đã thanh toán cho đến nay để biết các gì sẽ xảy ra trong thời gian còn lại của năm. Hoặc, có thể bạn muốn biết chi tiêu quảng cáo tiếp thị YTD của mình để bạn có thể so sánh với mức tăng doanh thu của mình.

Tham khảo thêm: Sashimi Là Gì – những điều mọi người Chưa Biết Về Sashimi | Sashimi Home

Bạn đang xem: Ytd la gi

Vậy, mục đích của việc tính toán số liệu YTD chính là gì vậy? Đó chính là thiết lập một khoảng thời gian để so sánh với các số liệu khác trong cùng khoảng thời gian đó. Chi tiêu cho quảng cáo YTD chỉ hữu ích nếu bạn so sánh nó với mức tăng doanh thu trong cùng một khoảng thời gian. Bảng lương YTD so với doanh thu chỉ hữu ích nếu bạn đã tính toán cả hai trong cùng một khoảng thời gian.

Tham khảo thêm: Sashimi Là Gì – những điều các bạn Chưa Biết Về Sashimi | Sashimi Home

Bạn đang xem: Ytd la gi

Xem thêm: Nupakachi nghĩa là gì vậy? | Hiệp Sĩ Top

Trước tiên, hãy xác định khía cạnh nào bạn muốn tính toán số liệu YTD của mình. Nếu đó là bảng lương, bạn cũng sẽ cần thực hiện tròn số liệu bảng lương của mình vào đầu năm. Nếu đó chính là lợi nhuận hoặc doanh thu, bạn sẽ cần cung cấp số liệu tài chính của mình. Tuy nhiên, bất kể bạn đang tính toán gì, điều quan trọng chính là bạn phải xác định khoảng thời gian mà YTD của bạn bao gồm.

Tham khảo thêm: Sashimi Là Gì – những điều các bạn Chưa Biết Về Sashimi | Sashimi Home

Bạn đang xem: Ytd la gi

Công ty của bạn có sử dụng năm dương lịch để phân loại YTD không? Nếu vậy, hãy sử dụng các số liệu bắt đầu đến từ ngày 1 tháng 1 để tính toán. Nếu bạn sử dụng một vài phân các loại khác của YTD, chẳng hạn như năm tài chính, hãy đảm bảo rằng các số liệu của bạn có ngày bắt đầu thích hợp, đặc biệt nếu bạn muốn so sánh hai số liệu với nhau trong cùng một khoảng thời gian. Sau khi bạn đã xác định đúng ngày đầu năm , thu thập số liệu của mình, đã đến lúc bắt đầu tính toán.

Tham khảo thêm: Sashimi Là Gì – những điều Bạn Chưa Biết Về Sashimi | Sashimi Home

Bạn đang xem: Ytd la gi

Tính toán YTD tương đối đơn giản – ở trên thực tế, một phần khó khăn nằm ở việc thu thập các số liệu chính xác , bảo đảm chúng bao gồm các khoảng thời gian thích hợp. Bạn chỉ phải thêm số liệu cho mỗi tháng trong năm, cộng với số tiền cho tháng hiện tại cho đến nay. Nếu bạn chọn tính toán YTD kết thúc vào một ngày số 1 định khác với ngày hôm nay, bạn phải ghi chú như vậy.

Tham khảo thêm: Sashimi Là Gì – những điều các bạn Chưa Biết Về Sashimi | Sashimi Home

Bạn đang xem: Ytd la gi

Tính toán YTD cho năm dương lịch hiện tại bắt đầu vào tháng Một. thí dụ, lợi nhuận YTD tính đến ngày 15 tháng 3 cho một công ty kiếm được 400 triệu vào tháng Giêng, 300 triệu trong tháng Hai, 500 triệu vào tuần đầu tiên trong tháng Ba , 500 triệu vào tuần thứ hai trong tháng Ba, cộng với 75 triệu vào ngày 15 tháng Ba giống như sau:

Tham khảo thêm: Sashimi Là Gì – những điều mọi người Chưa Biết Về Sashimi | Sashimi Home

Bạn đang xem: Ytd la gi

Lợi nhuận tháng 1 + lợi nhuận tháng 2 + (tuần 1 tháng 3 + tuần 2 tháng 3 + lợi nhuận tháng 3 còn lại) = lợi nhuận YTD

Tham khảo thêm: Sashimi Là Gì – những điều Bạn Chưa Biết Về Sashimi | Sashimi Home

Bạn đang xem: Ytd la gi

Hoặc là,

400 + 300 + 500 + 500 + 75 = Lợi nhuận YTD là 1 tỷ 775 triệu

Tham khảo thêm: Sashimi Là Gì – những điều chúng ta Chưa Biết Về Sashimi | Sashimi Home

Bạn đang xem: Ytd la gi

Các thuật ngữ liên quan đến YTD

YTD Earnings (Thu nhập YTD)

Tham khảo thêm: Sashimi Là Gì – những điều các bạn Chưa Biết Về Sashimi | Sashimi Home

Bạn đang xem: Ytd la gi

Thu nhập YTD là tổng thu nhập của một nhân viên trong khoảng thời gian từ đầu năm đến ngày lập báo cáo hoặc hồ sơ bảng lương. Nó chỉ bao gồm các khoản thanh toán thực sự được làm cho hoặc thay mặt cho nhân viên.

Tham khảo thêm: Sashimi Là Gì – những điều các bạn Chưa Biết Về Sashimi | Sashimi Home

Bạn đang xem: Ytd la gi

Thu nhập YTD của toàn bộ công ty phản ánh tổng tiền lương trả cho nhân viên. Để có một bức tranh toàn cảnh về các khoản chi phí, số tiền phải được điều chỉnh để phản ánh phần thuế lương của người sử dụng lao động , và bất kỳ chi phí nào khác của người sử dụng lao động như phần chi phí phúc lợi của họ.

Tham khảo thêm: Sashimi Là Gì – những điều các bạn Chưa Biết Về Sashimi | Sashimi Home

Bạn đang xem: Ytd la gi

YTD Returns (Lợi nhuận YTD)

Tham khảo thêm: Sashimi Là Gì – những điều các bạn Chưa Biết Về Sashimi | Sashimi Home

Bạn đang xem: Ytd la gi

Lợi nhuận YTD đánh giá hoạt động của một khoản đầu tư kể từ đầu năm hiện tại. các nhà đầu tư có thể sử dụng nó để đưa ra quyết định đầu tư của mình.

Tham khảo thêm: Sashimi Là Gì – những điều chúng ta Chưa Biết Về Sashimi | Sashimi Home

Bạn đang xem: Ytd la gi

YTD Payroll (Bảng lương YTD)

Tham khảo thêm: Sashimi Là Gì – những điều mọi người Chưa Biết Về Sashimi | Sashimi Home

Bạn đang xem: Ytd la gi

Bảng lương YTD là số tiền mà công ty bạn đã chi vào bảng lương kể từ đầu dương lịch hoặc năm tài chính, tính đến ngày trả lương hiện tại. Để tính YTD, bạn phải xem xét tổng thu nhập của nhân viên (trước khi trừ thuế , các khoản khấu trừ).

Tham khảo thêm: Sashimi Là Gì – những điều chúng ta Chưa Biết Về Sashimi | Sashimi Home

Bạn đang xem: Ytd la gi

Trong một vài trường hợp, YTD cũng có thể bao gồm số tiền được trả cho các cộng tác viên hoặc freelancer. Điều quan trọng cần chú ý là họ chưa phải chính là nhân viên của bạn — họ là các người tự kinh doanh được thuê cho một công việc cụ thể, nhưng rất nhiều cần thiết để bạn đưa vào YTD của mình.

Tham khảo thêm: Sashimi Là Gì – những điều chúng ta Chưa Biết Về Sashimi | Sashimi Home

Bạn đang xem: Ytd la gi

Đối với nhân viên toàn thời gian, bảng lương YTD thể hiện tổng thu nhập của họ. Điều này khác với ý nghĩa của nó đối với một doanh nghiệp, trong đó đến từ đầu năm đến nay thể hiện tổng thu nhập mà tất cả nhân viên kiếm được. Nó cũng bao gồm các khoản thanh toán đã trả trong năm tài chính nhưng chưa nhất thiết phải nhận trong năm nay. Số tiền này có thể bao gồm một khoản hoa hồng bán hàng đã được làm vào cuối năm ngoái nhưng không được thanh toán cho đến năm nay.

Tham khảo thêm: Sashimi Là Gì – những điều mọi người Chưa Biết Về Sashimi | Sashimi Home

Bạn đang xem: Ytd la gi

Hi vọng các thông tin về YTD chính là gì cũng như cách tính YTD cũng sẽ hữu ích cho công việc của bạn.

Tham khảo thêm: Sashimi Là Gì – những điều chúng ta Chưa Biết Về Sashimi | Sashimi Home

Bạn đang xem: Ytd la gi

Huỳnh Trâm

Xem thêm: Trẻ bị vàng da nên tắm lá gì để hiệu quả nhất cải thiện tình trạng

Bạn thấy bài viết thế nào?

Tìm hiểu thêm: Biến khó thành dễ với bài toán &quotDãy phân số theo quy luật&quot – Toán lớp 5